JEG ARBEJDER PSYKOTERAPEUTiSK HOLiSTiSK iNDENFOR FØLGENDE TERAPiFORMER OG METODER:

TERAPi, COACHiNG, SUPERViSiON, UDDANNELSE, WORKSHOPS, KURSER, SESSiONER OG FORLØB SAMMENSÆTTES ALTiD iNDiViDUELT, TiL DEN ENKELTE PERSONS, GRUPPES, FAMiLiES, PARS, ARBEJDSPLADS’ BEHOV, UDFORDRiNGER OG ØNSKER.

 

 

terapi fyn - terapi odense - psykolog fyn - psykolog odense - psykoterapi fyn - psykoterapi odense
Terapi Odense - Terapi Fyn - Terapeut Odense - Terapeut Fyn

Jeg tager med nærvær og respekt udgangspunkt der hvor den enkelte er.

Sammen finder vi frem til din vej gennem det som er svært – med retning mod det du har brug for og måske længes efter.

Jeg arbejder ud fra den overbevisning at tryghed, nærvær, kontakt og dybde er af den mest vitale betydning for at forandring og udvikling kan ske.