mindfulness odense - mindfulness fyn - mindfulness kursus odense - mindfulness kursus fyn
Indre ro og balance i hverdagen og til din søvn med BEiNGFUL SOUL BODYSCAN

Vil du øge din livskvalitet?

 

Vil du lære at være 100% til stede i dit liv?
– altså f.eks. at kunne lytte til dit barn – uden samtidig at planlægge dagens gøremål ..?!

 

Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn

 

Eller vil du gå mere seriøst

til værks – så bestil tid til

BEiNGFUL mindfulness

Odense – Fyn

 

BESTiL DiT FORLØB HER 

 

by Psykoterapeut MPF
CETRiNE CAROLiNE LiV BOES BLiSØE

Mindfulness Instruktør, Kognitiv Terapeut, ACT-Acceptence & Commitment Terapeut, ErhvervsPsykoterapeut, RelationsTerapeut, Spirituel Psykoterapeut & Organisk Psykoterapeut MPF

 

“Jeg har en succesrate på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et 8-sessioners mindfulness forløb er integreret og gennemført.”

 

SNUP DiN PLADS

På mit næste 8 ugers BEiNGFUL Mindfulness kursus som gruppeforløb.

 

Indre ro og balance i hverdagen og til din søvn med BEiNGFUL SOUL BODYSCAN

TESTiMONiALS

Det siger andre:

LÆS HVAD ANDRE SiGER

 

LÆS MERE OM FORLØBET HER

 

 

MiNDFULNESS HENVENDER SiG TiL ALLE, DER ØNSKER AT TRÆNE BEViDST NÆRVÆR OG FiNDE RO – SOM KAN ØGE DiN LiVSKVALiTET MARKANT

 

“Mindfulness betyder:
at være bevidst til stede
i det aktuelle øjeblik
og uden at dømme.”

– Jon Kabat-Zinn –

 

Mindfulness Odense er for alle, uanset hvem man er. Mindfulness træner opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse i nuet.

Mindfulness Odense skaber en større grad af robusthed, overblik og oplevelse af livskvalitet.

 

 

 

8 UGERS BEiNGFUL MiNDFULNESS-TRÆNiNGS & Mindfulness Terapi PROGRAMMET:

 

iNDiViDUELT  

 

FOR PAR

 

GRUPPE

 

 

Mindfulness er en forskningsbaseret veldokumenteret metode, der har vist sig at virke forebyggende mod depressive perioder, mindsker symptomer på angst, stress, spiseforstyrrelser og smerte tilstande.

Mindfulness Odense er et begreb, som stammer fra buddhismen og yogaen, der har fundet vej til Danmark i forbindelse med bl.a. håndtering og behandling af stress, selvudvikling, smertereduktion og generel velvære.

Kernen i mindfulness er nærvær, altså fuld opmærksomhed på det, man er i gang med her og nu. Det handler om at
være 100% til stede altså f.eks. at kunne lytte til sit barn – uden samtidig at planlægge dagens gøremål.

Mindfulness Odense kan trænes ved hjælp af yoga, meditation og opmærksomhedsøvelser, der øver din evne til at være
fokuseret og ved at være opmærksom på åndedrættet, kroppens enkelte dele og sindet.

 

Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn

 

Mindfulness Odense er overordnet en psykologisk tilstand, hvor man er bevidst tilstede i nuet, med fuld opmærksomhed – uden at vurdere, kategorisere, sammenligne eller bedømme.

Det at opleve evnen til neutral opmærksomhed og bevidst at kunne vælge neutral opmærksomhed til som værens-
form BEiNGFULNESS i øjeblikket er centralt i mindfulness.

Mindfulness Odense består bl.a. af meditationsteknikker udviklet på baggrund af østens tusindårige traditioner, renset for religiøsitet og tilpasset vestlig tankegang. Det er redskaber, som på fremragende vis har vist sig at supplere medicinsk behandling og vestlig psykologisk tankegang.

Mindfulness Odense kan defineres som en bevidst handling, hvor opmærksomheden rettes mod nuet på en ikke vurderende måde.

Mindfulness betyder, at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.

Mindfulness Odense drejer sig om at være fuldt til stede her og nu, at opleve sine tanker, følelser og sansninger, uden at identifisere sig med dem, men at være en neutral iagttager af det nuværende øjeblik. Denne form for opmærksomhed gør det muligt at udvikle accept af den virkelighed der er, i det aktuelle øjeblik.

Mindfulness træning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden.

http://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-forandrer-vores-hjerner

http://www.information.dk/512714

 

Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn

 

Når vi trænes i at være opmærksomme på en åben måde, og bliver opmærksomme på vores tilbøjelighed til at bedømme og vurdere – på hvad vi kan lide og ikke lide – på forventninger og fordomme, kan vi opnå en større frihed i modsætning til at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker.

Den positive effekt af mindfulness træning kan forklares ved, at metoden udvikler en metakognitiv opmærksomhed, hvilket vil sige at man lærer at iagttage tankeprocesserne, imens de finder sted. Derved skabes en ændring i forhold til de oplevede mentale begivenheder – tanker ses som tanker – og ikke som en afspejling af virkeligheden.

Der findes dokumentation for at mindfulness træning kan mindske og forebygge lidelser som stress, angst, depression og psykisk/fysisk smerte. Bl.a. ved at den meta kognitive opmærksomhed gør det lettere at opfange begyndende tegn på disse tilstande. Mindfulness er de seneste år således med succes blevet anvendt i behandling af disse lidelser.

Mindfulnesstræningen foregår som guidede meditationer, øvelser i krops-opmærksomhed, kognitiv terapi og teori,
samt hjemmeopgaver fra gang til gang.

Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi er hos mig ofte en del af individuel terapi og eller parterapi.

Jeg tilbyder herudover mindfulness træning i forbindelse med kurser, coaching, massage, til par og som gruppeforløb.

Mindfulness Odense kan give mening og forståelse i ethvert menneskes liv – personligt såvel som professionelt.

 

 

8 UGERS BEiNGFUL MiNDFULNESS-TRÆNiNGS & Mindfulness Terapi PROGRAMMET:

 

iNDiViDUELT  

 

FOR PAR

 

GRUPPE

 

 

Efter 8 ugers træning kan man hos mange deltagere registrere, at de ikke er så tilbøjelige til at glide med uhensigtsmæssige tankemønstre, og at deres evne til at tolerere følelser øges.

 

 

Kontakt:

41 63 02 84
cb@corre-inspirre.dk

 

BESTiL TiD &/eller FORLØB HER 
Indre ro og balance i hverdagen og til din søvn med BEiNGFUL SOUL BODYSCAN
få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE

Køb BODYSCAN her

mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland
mindfulness odense - mindfulness fyn - mindfulness kursus odense - mindfulness kursus fyn
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Langeland - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær
mindfulness odense - mindfulness fyn - mindfulness kursus odense - mindfulness kursus fyn
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland
VELDOKUMENTERET EFFEKT OVERFOR:

 

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Depression
 • Hjerte/kar
 • Forhøjet blodtryk
 • ADHD
 • Stress relaterede lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Kroniske smerter
 
 
ANDRE POSiTiVE EFFEKTER:
 • Større bevidsthed
 • Øget nærvær
 • Større indre ro og
  hvilen i sig selv
 • Bedre evne til at takle
  livskriser
 • Bedre søvn
 • Bedre koncentration og
  evne til at holde fokus
 • Udvikler selvledelse
 • Bedre overblik
 • Øget kropsbevidsthed og
  sanselighed
 • Øget vedholdenhed og
  udholdenhed
 • Større tålmodighed
 • Mindsket reaktivitet fx
  vredesudbrud eller selvskade
 • Øget hukommelse
 • Bedre samarbejdsevner
 • Større empati
 • Beroligelse og afbalancering
  af nervesystemet
 • Balancering af hormonsystemet
 • Nedsat tankemylder
 • Positive følelser styrkes
 • Øget energi
 • Mere overskud
 • Øget selvforståelse
 • Udvikling af selvindsigt
 • Større dybde i livet
 • Bedre jordforbindelse –
  grounding
 • Udvikler integritet
 • Bevidsthed om vaner og
  reaktioner
 • Som del af behandling af
  spiseforstyrelser
 • Som led i vægttab
 • Dybere og bedre åndedræt
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Større selvværd
 • Mere robusthed
 • Bedre livskvalitet
Indre ro og balance i hverdagen og til din søvn med BEiNGFUL SOUL BODYSCAN
få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE
mindfulness odense - mindfulness fyn - mindfulness kursus odense - mindfulness kursus fyn
Mindfulness Fyn / Odense - Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn
DU LÆRER & TRÆNES i LØBET AF 8 UGER bl.a. i FØLGENDE MiNDFULNESS GRUNDHOLDNiNGER:

 

 • Venlighed
  Du lærer at møde det du sanser i din krop f.eks. uro, rastløshed eller de tanker der går igennem dit hoved med venlighed.

 

 • Åbenhed
  Du trænes i – uanset hvad der dukker op, så mød det som det er, uden at forsøge at ændre eller undvige det.

 

 • En begynders sind
  Du lærer at  lægge mærke til det du registrerer, som var det første gang du mødte noget sådant – med nysgerrighed og interesse.

 

 • Tålmodighed
  Du får redskaber til, når du bliver urolig, oplever kedsomhed, intense følelser eller får tanker om at det tager lang tid, eller du ikke kan holde det ud – så at kunne give slip på tanken og rette din opmærksomhed mod den fysiske fornemmelse eller sansning, der er til stede. Også når du gang på gang bliver trukket ud i tanker.

 

 • Vedholdenhed
  Du lærer, hvordan du kan møde det du sanser i dit opmærksomhedsfelt, i din krop, dine følelser eller hvad der går igennem dit hoved med vedholdenhed. Du lærer at holde fast i det du er igang med at gøre – at være nærværende der hvor du er. Du bliver trænet i at kunne være i alt det er måtte dukke op fra øjeblik til øjeblik. Og du lærer at være opmærksom, når du glider væk fra nuet, ud i tanker.

 

 • Udholdenhed
  Du kender måske til, når du f.eks. bliver urolig, at der så kan opstå intense følelser og kropslige fornemmelser, og at du handler eller reagerer ud fra dem. Gennem mindfulness-træning lærer du at være i det der er med udholdenhed – samtidig med at du bliver bedre til at mærke og sætte dine grænser.

 

 • Mod til at være i det der er
  At registrere det du sanser i din krop og i dit liv kræver ofte at etablere mod til at møde og være i det der er. Dette er også en vigtig del af at lære og træne mindfulness.
Indre ro og balance i hverdagen og til din søvn med BEiNGFUL SOUL BODYSCAN
få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE
Mindfulness Odense / Fyn

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

“Der er mærkbart sket en omstrukturering i mit system, hjernemæssigt og i min krop – Tænk at det er muligt – og på så kort tid!”

– 33-årig mand, universitetsstuderende –

 

 

“Jeg er simpelthen så glad for forløbet her hos dig. Både jeg og min familie synes det er helt fantastisk, hvad der er sket med mig i løbet af de 8 uger jeg har gået hos dig.”

– 30-årig bankmand og far –

 

 

 

“Jeg er SÅ glad for forløbet hos dig. Det gør SÅ meget godt for mig, som jeg altid vil kunne bruge, resten af mit liv. Jeg har fået det virkelig godt, på ret kort tid, når jeg bruger de virkelig gode øvelser du giver mig. Jeg hviler bedre i mig selv. Spiseforstyrrelsestankerne er nærmest væk. Jeg lever mere naturligt sundt. Jeg er blevet meget mere glad og tilfreds med mig selv og værdsætter min krop, som den er. Jeg har fået en udstråling, som mange af mine venner og andre pårørende ser og fortæller mig. Jeg trives. Og jeg er SÅ glad for samtalerne med dig. Det er hyggeligt at være hos dig. Tak Cetrine.”

– 16-årig pige og efterskoleelev –

 

 

 

“Jo mere mindfulness jeg laver. Jo bedre virker det. Det er virkelig sandt. Det er SÅ godt og nemt at lytte til dig. Du er dejligt grundig og rolig.
Jeg kan rigtig godt lide at du har tilført det traditionelle 8-sessioners mindfulness-program, grundig og personlig problemhåndtering og relationsundersøgelse og håndtering. Det er SÅ godt tænkt!
Jeg kan også godt lide at du som menneske også lige som jeg er mor og har interesser som havearbejde og indretning, i din fritid.
Tusind tak for forløbet, det har været virkelig godt. Du er super god til at spotte, hvor “skoen trykker”, og har en meget fin måde at håndtere det på.”

– 51-årig kvinde, mor og advokat –

“Det er helt fantastisk, hvad psykoterapi og mindfulness-terapi og træning hos Cetrine har gjort – og fortsat gør for mig.
– Jeg har fået behandlet min spiseforstyrrelse (bulimi).
– Jeg har fået behandlet min stress – og de små tilbagefald jeg kan få under perioder, som eksamen, hvor jeg føler mig presset – er stressen reduceret markant.
– Jeg har fået behandlet mine PMS-gener.
– Mine relationer til andre har ændret sig så fint og positivt.
– Jeg er blevet passioneret for psykologi og psykoterapi – som jeg vil videreuddanne mig indenfor.
Det er mirakler der er sket med mig og mit liv og mine relationer – mit selvværd og min livskvalitet – på alle livsområder – igennem den tid jeg har gået i terapi hos Cetrine.”

– 21-årig kvinde og socialrådgiverstuderende –

 

 

 

“Den måde Cetrine guider og formidler mindfulness på går dybt. Meget dybere end det mindfulness jeg tidligere er blevet præsenteret for. Det er SÅ tydeligt at der er sjæl og indlevelse og medfølelse og åbenhed for spiritualitet, ind i måden Cetrine guider på. Og det går dybt hos mig, på den virkeligt healende og sjæleligt styrkende måde. Tak for dig, Cetrine. Du ER en engel.”

– 33-årig mand og håndværker –

 

 

 

“Jeg får meget ud af at komme hos dig! Ellers ville jeg jo heller ikke komme to gange om ugen. Det som mindfulness hos dig har gjort for mig og det at kunne slippe mit misbrug af alkohol, og hele mine traumer, er helt fantastisk!”

– 32-årig mand og investor –

 

 

 

“Det er SÅ smart at jeg har øvelserne fra dig på min telefon – så jeg også kan lytte til dem i pauser og hverdagsaktiviteter i hverdagen – og når jer er ude at rejse.”

– 35-årig småbørns mor og leder i selvstændig virksomhed –

 

“Hej Cetrine. Jeg kan mærke det hjælper og jeg er glad for at gå ved dig.”

– 35-årig kvinde, mor og studerende –

 

 

“Jeg kan mærke at vi er på vej i den rigtige retning med dette forløb!”

– 44-årig mand, selvstændig virksomhedsleder –

 

 

“Jeg har en velsignet ro i min krop når jeg kommer fra dig <3”

– 46-årig kvinde og grafiker –

 

 

“Det har været hyggeligt og lærerigt at gå hos dig.”

– 22-årig mand og pædagogisk assistent –

 

 

“Cetrine er om nogen et omsorgsfuldt menneske.”

– 52-årig mand og selvstændig –

 

 

“Tak for dig, Cetrine. Du er en super dygtig formidler og det har været en meget intens tid inde hos dig. Forløbet har været meget givende og når jeg mærker efter nu, tror jeg, jeg har rykket mig mere end først antaget.
Jeg føler, jeg har fået en styrke i min væren, som jeg ikke har haft tidligere.”

– 55-årig kvinde, lærer og mindfulness-instruktør studerende –

 

 

“Jeg kan rigtig godt lide din måde at sige tingene på og din måde at spørge ind på! Jeg får meget ud af at komme hos dig!”

– 54-årig mand, far og pædagog –

 

 

“Det er virkelig fantastisk, hvad mindfulness kan gøre – på kort tid! Jeg er vildt imponeret og meget taknemmelig!”

– 20-årig kvinde, universitetsstuderende –

 

 

“Jeg har været ufattelig glad for at gå hos dig og du har hjulpet mig mere end hvad jeg havde drømt om. Det har været en stor succes for mig!”

– 22-årig mand, studerende –

 

 

“Hej Cetrine. Tak for den tilsendte lydfil … jeg har allerede benyttet den … med glæde. Og har tænkt mig at benytte den fremover som hjælp til at finde “roen i mig selv” og hengemme mine mange ideer og til tider flyvske tanker eller bare filtrere lidt i dem, organisere dem. Jeg tænker at “roen” giver plads til at blive bedre til at være nærværende i situationer, der kræver nærvær. Jeg har fundet/fået et værktøj til at komme ind til min indre ro/kerne.Tak for det.”
– 62-årig kvinde –

 

LÆS MERE OM HVAD ANDRE SiGER

 

få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE

mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland