MiNDFULNESS iNDiViDUELT Odense – Fyn – Online

iNDiViDUELLE MiNDFULNESS FORLØB & SESSiONER i Odense C på Fyn og via Skype, Online, Kurser, Workshops, Uddannelse, Terapi 

få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
individuel mindfulness odense - individuel mindfulness Fyn - individuel mindfulness Skype - individuel mindfulness online

MiNDFULNESS iNDiViDUELT HENVENDER SiG TiL DiG, DER ØNSKER AT TRÆNE BEViDST NÆRVÆR OG FiNDE iNDRE RO, SOM KAN ØGE DiN LiVSKVALiTET – MARKANT. MiNDFULNESS iNDiViDUELT ER FOR DiG, SOM ØNSKER DEN MULiGHED FOR HELT PERSONLiG FORDYBELSE i DET DER HELT SPECiFiKT ER ViGTiGT FOR DiG, SOM ET iNDiViDUELT MiNDFULNESS FORLØB GiVER MULiGHED FOR.

få en GRATiS MiNDFULNESS MEDiTATiON her

Individuel Mindfulness Odense - Individuel Mindfulness Fyn

Et individuelt mindfulness forløb eller konsultationer er for dig der ønsker at øge din livskvalitet generelt – måske markant – og komme personligt bagom og i dybden med dine individuelle problemer, så de forandres positivt via mindfulness-terapi og -træning.

BESTiL DiT FORLØB HER

 

Jeg har igennem tiden haft rigtig mange (som i RiGTiG, RiGTiG, RiGTiG MANGE) skønne mennesker i individuelle mindfulness forløb. Og jeg GLÆDER mig hver gang, ydmygt og taknemmeligt, over at disse mennesker oplever mere end en fordobling i deres livskvalitet generelt og på de specifikke områder de ønskede at forandre i deres liv (plus de positive sidegevinster de også får) – både undervejs og efter 8-sessioners mindfulness forløbet er integreret og gennemført – det er en fantastisk forandring der sker på blot få til 8 uger.

 

I de individuelle mindfulness sessioner er der mulighed for at arbejde specifikt og dybtgående med personlige problemstillinger, via mindfulness, (og vi kan ud fra dine behov og ønsker tilføje andre terapeutiske tilgange, når det vil være givtigt eller nødvendigt, for optimalt udbytte). I et individuelt mindfulness forløb er du i centrum, og jeg hjælper dig med at blive mere nærværende og bevidst opmærksom på dine ressourcer, dine værdier, dine selv-sabotage mønstre og det der forhindrer dig i at leve i en sund naturlig balance med dig selv dine relationer og dine omgivelser. Et individuelt mindfulness terapi forløb og psykoterapeutisk samtale vil støtte dig i at blive mere accepterende, anerkendende, mild og (selv)kærlig over for alle aspekter af dig selv og dit liv, hvilket skaber grundlaget for naturlig sund balance og heling.

 

 

TESTiMONiALS

Det siger andre:

“Jeg er simpelthen så glad for forløbet her hos dig. Både jeg og min familie synes det er helt fantastisk, hvad der er sket med mig i løbet af de 8 uger jeg har gået hos dig.”

 – 34 årig Bankmand –

 

 

“Det er virkelig fantastisk, hvad mindfulness kan gøre – på kort tid! Jeg er vildt imponeret og meget taknemmelig!”

 – 20 årig Universitetsstuderende (kvinde) –

 

 

“Jeg oplever mere ro i livet og en lettere lykke, mere smil og at jeg sætter pris på de helt små ting. Jeg elsker mit liv, der hvor jeg er med jobbet, mine venner og familie og det er skønt!”

– 32 årig Håndværker (mand) –

 

LÆS MERE OM HVAD ANDRE SiGERBESTiL DiT FORLØB HER

 

 

MERE OM MiNDFULNESS

 • Mindfulness kan defineres som en bevidst handling, hvor opmærksomheden rettes mod nuet på en ikke vurderende måde.
 • Mindfulness betyder, at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.
 • Mindfulness drejer sig om at være fuldt til stede i nuet og at opleve sine tanker, følelser og sansninger, uden nødvendigvis at skulle identificere dig med dem.
 • Mindfulnes handler om at være en neutral iagttager af det nuværende øjeblik. Denne form for opmærksomhed gør det muligt at udvikle accept af den virkelighed der er, i det aktuelle øjeblik.
 • Mindfulness træning skaber fleksibilitet i din tænkning og øger din mulighed for at styre din opmærksomhed i retning af det der er vigtigt at fokusere på.
 • Mindfulness træner og forandrer hjernen positivt.

 

Når vi via mindfulness trænes i at være opmærksomme på en bevidst og åben måde, og bliver opmærksomme på vores tilbøjelighed til at bedømme og vurdere – på hvad vi kan lide og ikke lide – på forventninger og fordomme, kan vi opnå en større frihed i modsætning til at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker.

Den positive effekt af mindfulness træning kan forklares ved, at metoden udvikler en meta kognitiv opmærksomhed, hvilket vil sige at man lærer at iagttage tankeprocesserne, imens de finder sted. Herved skabes en ændring i forhold til de oplevede mentale begivenheder – tanker ses som tanker – og ikke som en afspejling af virkeligheden.

Der findes dokumentation for at mindfulness træning kan mindske og forebygge lidelser som stress, angst, depression og psykisk/fysisk smerte. Bl.a. ved at den meta kognitive opmærksomhed gør det lettere at opfange begyndende tegn på disse tilstande.

Mindfulness er de seneste år således med succes blevet anvendt i behandling af disse lidelser.

Mindfulnesstræningen foregår som guidede meditationer, øvelser i krops-opmærksomhed og hjemmeopgaver fra gang til gang.

Mindfulness er hos mig ofte en del af et individuelt terapi forløb.

Jeg tilbyder tilbyder også  mindfulness træning i forbindelse med kurser, coaching, massage, erhverv, parterapi, familieterapi og som gruppeforløb.

SNUP EN PLADS PÅ NÆSTE GRUPPE FORLØB HERBESTiL DiT iNDiViDUELLE FORLØB HER 

Eller kontakt mig via:

41 63 02 84
cb@corre-inspirre.dk

Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn
MiNDFULNESS TERAPi HAR VELDOKUMENTERET EFFEKT OVERFOR:
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Depression
 • Hjerte/kar
 • Forhøjet blodtryk
 • ADHD
 • Stress relaterede lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Kroniske smerter
 
 
ANDRE POSiTiVE EFFEKTER VED MiNDFULNESS TERAPi:
 • Større bevidsthed
 • Øget nærvær
 • Større indre ro og
  hvilen i sig selv
 • Bedre evne til at takle
  livskriser
 • Bedre søvn
 • Bedre koncentration og
  evne til at holde fokus
 • Udvikler selvledelse
 • Bedre overblik
 • Øget kropsbevidsthed og
  sanselighed
 • Øget vedholdenhed og
  udholdenhed
 • Større tålmodighed
 • Mindsket reaktivitet fx
  vredesudbrud eller selvskade
 • Øget hukommelse
 • Bedre samarbejdsevner
 • Større empati
 • Beroligelse og afbalancering
  af nervesystemet
 • Balancering af hormonsystemet
 • Nedsat tankemylder
 • Positive følelser styrkes
 • Øget energi
 • Mere overskud
 • Øget selvforståelse
 • Udvikling af selvindsigt
 • Større dybde i livet
 • Bedre jordforbindelse –
  grounding
 • Udvikler integritet
 • Bevidsthed om vaner og
  reaktioner
 • Som del af behandling af
  spiseforstyrelser
 • Som led i vægttab
 • Dybere og bedre åndedræt
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Større selvværd
 • Mere robusthed
 • Bedre livskvalitet
få en GRATiS MiNDFULNESS MEDiTATiON her
individuel mindfulness odense - individuel mindfulness Fyn - individuel mindfulness Skype - individuel mindfulness online

 

De grundlæggende temaer for de enkelte BEiNGFUL mindfulness-sessioner

som bygger på den veldokumenterede og evidensbaserede MBCT & MBSR metode.

MBCT står for Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi.
MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

 

  1. Mindfulness grundholdninger
   Din intention & motivation med forløbet
   (Begynd) at leve dit liv på selv valgte værdier
   Being & Doing mode
   Hjernens sunde udvikling og forandring ved Mindfulness-træning
   Mindfulness Spise Meditation
   BodyScan
  2. Håndtering af problemer
   Kognitiv Metode & Mindfulness
   Mindfulness-baseret Yoga
   Mindfulness Meditation
  3. Åndedrættet
   Pusterum
   Mindfulness-baseret Yoga
   Mindfulness Meditation
  4. At være i nuet
   Mindfulness- baserede Yoga Stræk
   Mindfulness Meditation
   Smerte- & Problemhåndtering via din mindfulness-træning
  5. Bagved vandfaldet
   Mindfulness Meditation
   Meta-perspektiv kontra Rummination
   Gående Mindfulness Meditation
  6. Tanker er ikke fakta
   Mindfulness Meditation
   Bevidsthed om dine tankemønstre
  7. Selfcompassion & Selvkærlighed
   Nærende-Tærende aktivitetsregistrering
   Tilbagefalds-Forebyggende Plan
   Mindfulness Meditation
  8. Din fremtidige træning
   Hvordan du får vedvarende effekt af din mindfulness-praksis, resten af dit liv – hvis du ønsker det og/eller har behov for det.
individuel mindfulness Fyn - individuel mindfulness Odense - individuel mindfulness Svendborg - individuel mindfulness Rudkøbing - individuel mindfulness Tranekær - individuel mindfulness Langeland
Individuel Mindfulness Odense - Individuel Mindfulness Fyn - Mindfulness Individuelt Odense - Mindfulness Individuelt Fyn

.

“Jeg har, med dette forløb, igennem nu mere end 12 år, med flere tusinde mennesker, en succesrate på mere end en fordobling af den enkeltes oplevelse af livskvalitet, på alle de livsområder, den enkelte selv fra begyndelsen af forløbet, ønskede at skabe forbedringer på, plus på flere – ikke i forvejen, for den enkelte, bevidste livsområder.”

– Cetrine

Du kan tage og købe forløbet individuelt på flere måder:

– 8 mindfulness-sessioner rent online: 3.000 kr., uden personlig støtte og sparring.
– 8 mindfulness-sessioner online: 3000 kr. + 8 personlige terapi-sessioner á 1 1/2 time til 9.000 kr.
– 8 mindfulness-sessioner a 1 1/2 time ved personligt fremmøde: 9.000 kr.

Betales via MobilePay til 42158, forud for forløbets opstart.

individuel mindfulness odense - individuel mindfulness Fyn - individuel mindfulness Skype - individuel mindfulness online
individuel mindfulness Fyn - individuel mindfulness Odense - individuel mindfulness Svendborg - individuel mindfulness Rudkøbing - individuel mindfulness Tranekær - individuel mindfulness Langeland

TESTiMONiALS

Det siger andre:

“Åh, det er SÅ godt det her! Jeg ELSKER simpelthen det her! Det her hjælper mig som det første i 20 år. Tænk hvis jeg havde fået den hjælp du giver mig, allerede dengang. Jeg har været igennem mange behandlingsforløb, bl.a. i psykiatrien. Men har manglet den rette hjælp i det. Den får jeg nu hos dig.
Jeg får meget for pengene hos dig. Fx får jeg meditationer hver dag. Meditationerne øger min robusthed. Øvelserne fra dig er bare SÅ gode at ha’. Min bevisthed om eget ansvar er øget, det er som at være blevet vækket fra en søvn hele livet. Jeg har fået mere bevidst opmærksomhed. Jeg tager ikke længere tingene så personligt. Mine grublerier er aftaget. Jeg er blevet bedre til at sætte mine grænser. Jeg er blevet bedre til at passe godt på mig selv. Er blevet mere selvkærlig. Jeg kan mærke at den terapi jeg får hos dig har medicinsk virkning. (Jeg har i over 20 år fået medicin mod skizofreni og jeg har post traumatisk stress). Jeg kan også registrere at mit tankemylder er aftaget markant. Jeg har fået mere energi og mere ro indeni. Jeg er SÅ glad for at jeg har fundet dig og det du tilbyder. Jeg føler mig SÅ hjulpet. Jeg er meget taknemmelig.”

– 52-årig kvinde, mor og mormor –

 

 

“Dine meditationer hjælper mig virkeligt med at stoppe spiseforstyrrelsesadfærden. Jeg er blevet meget mere bevidst opmærksom, i alle mulige sammenhænge i mit liv. Jeg er virkelig glad for meditationerne til at tjekke ind med mig selv. Meditationerne er beroligende. De reducer min bekymringstænkning. Og jeg kan rigtig godt lide at bruge en af dine korte meditationer, før mine måltider. Den giver ro til at mærke mig selv. Jeg får mærket efter, hvor sulten jeg er. Den er en tryghed for mig. Ligesom sessionerne med dig er dybt berigende, meget indsigtsskabende. Og ud over at jeg oplever at spiseforstyrrelsen er reduceret markant, på få uger. Så står jeg også meget stærkere, end jeg nogen sinde har tænkt muligt, i relation til min elskede fars pludselige og alvorlige sygdom, eksaminer på min uddannelse, kommende bryllup, venindes ubehandlede spiseforstyrrelse, et svigt og traume fra mine teenageår. Jeg er SÅ glad for alt det der sker for mig, på den gode måde, på kort tid. Og midt i en svær, sårbar og udfordrende periode, på mange planer. Og det er ikke fordi det er nemt. Men det virker at bruge det jeg får fra Cetrine. Og det er trygt, og meget tilfredsstillende.”

– 25-årig kvinde og lærerstuderende – 

 

 

“Det er mere end 4 år siden at jeg tog mindfulness forløbet hos Cetrine, individuelt, i forbindelse med en stress sygemelding fra mit arbejde. Og jeg bruger stadig øvelserne fra programmet, dagligt – hvilket gør at jeg vedvarende udvikler mig – jeg har altid øvelser der virker, når jeg føler mig udfordret. Og jeg har kunnet komme tilbage til mit job – og trives i det nu – som tidligere stressede mig.

– 37-årig kvinde og TV journalist –

 

 

“Jeg startede i terapi hos Cetrine, efter et kærestebrud, som gjorde mig ked af det, og jeg begyndte at reflektere over min egen andel i, hvorfor endnu et parforhold, måtte stoppe. Jeg havde brug for at forstå nogle mønstre fra min barndom, og hvordan de på ubevidste måder gentog sig i mine parforhold. Jeg havde også brug for at lære at regulere, at jeg kan blive alt for vred, at håndtere mit temperament.
Det går meget bedre. Jeg smiler meget mere. Jeg får SÅ meget støtte af øvelserne og samtalerne med dig. Jeg slapper meget mere af. Og bliver bedre og bedre til det. Jeg er blevet bedre til at holde fokus, og til at være vedholdende og afslutte projekter og gøremål. Jeg er blevet bedre til at være i nuet. Jeg har slet ikke følt mig stresset. Jeg har fået en meget støtte rummelighed og accept af det jeg alligevel ikke kan ændre på. Jeg er meget mindre dømmende. Mere mild og rolig og empatisk. Tingene kommer som de kommer. Der sker det der sker, og jeg får det bedste ud af det som sker. Jeg har indøvet gode nye vaner. Jeg føler mig oplyst.”

– 28 årig mand og korporal –

“Jo mere mindfulness jeg laver. Jo bedre virker det. Det er virkelig sandt. Det er SÅ godt og nemt at lytte til dig. Du er dejligt grundig og rolig.
Jeg kan rigtig godt lide at du har tilført det traditionelle 8-sessioners mindfulness-program, grundig og personlig problemhåndtering og relationsundersøgelse og håndtering. Det er SÅ godt tænkt!
Jeg kan også godt lide at du som menneske også lige som jeg er mor og har interesser som havearbejde og indretning, i din fritid.”

– 51-årig kvinde, mor og advokat –

“Det er 7 måneder siden at jeg med stor og positiv effekt afsluttede 8-sessioners mindfulness-forløbet hos dig. Og når jeg her efterfølgende, er vedholdende i at få lavet øvelserne fra 8-sessioners mindfulness-programmet hos dig, har jeg ro i hovedet. Ikke ‘bare’ mens jeg laver øvelserne – men i mine hverdage, når jeg laver en øvelse fra dig dagligt. Det er bivirknings-fri medicin for min krop og mit sind og min væren og gøren i min hverdag, privat og på mit arbejde. Jeg hviler i mig selv – og min ellers automatiske tendes til bekymringstænkning, selv-bebrejdende tanker, drænende planlægnings-tanker, alarmberedskab, frygt og tvivl på mig selv og andre – er så stort set ikke til stede. Så det er, sagt på den selv-omsorgsfulde måde – som jeg også har lært af dig, ret dumt ikke at få lavet øvelserne, den 1/2 time om dagen du anbefaler. For det har en markant positiv virkning på mig – og som jeg kan forstå på rigtig mange andre – når man drager omsorg for sig selv via dine mindfulness-guidede øvelser, blot den 1/2 time dagligt. Af hensyn til min trivsel og andres, hvis de læser med her – burde jeg/vi ikke afskære os selv for dette daglige livskvalitets boost.”

– 24-årig mand og elektriker –

 

 

“Det er helt fantastisk, hvad psykoterapi og mindfulness-terapi og træning hos Cetrine har gjort – og fortsat gør for mig.
– Jeg har fået behandlet min spiseforstyrrelse (bulimi).
– Jeg har fået behandlet min stress – og de små tilbagefald jeg kan få under perioder, som eksamen, hvor jeg føler mig presset – er stressen reduceret markant.
– Jeg har fået behandlet mine PMS-gener.
– Mine relationer til andre har ændret sig så fint og positivt.
– Jeg er blevet passioneret for psykologi og psykoterapi – som jeg vil videreuddanne mig indenfor.
Det er mirakler der er sket med mig og mit liv og mine relationer – mit selvværd og min livskvalitet – på alle livsområder – igennem den tid jeg har gået i terapi hos Cetrine.”

– 21-årig kvinde og socialrådgiverstuderende –

 

 

Jeg har en velsignet ro i min krop når jeg kommer fra dig <3″

– 46-årig kvinde og grafiker –

 

 

“Kropsterapi, mindfulness, relationsterapi og spirituel terapi hos Cetrine virker helt vildt godt! Jeg er blevet meget mere nærværende end nogen sinde. Jeg er blevet god til at se, mærke og slippe det som ikke nærer mig – men som har drænet mig – både inde i mig og omkring mig – så langt tilbage jeg kan huske, i min barndom. Den terapeutiske proces jeg er igang med hos Cetrine er MEGET hårdere end at løbe maraton, (Jeg har løbet maraton 3 gange). MEN også SÅ meget bedre, når terapien virker, som den gør SÅ godt, i samarbejdet med Cetrine! Jeg har også gået til psykolog, psykiater og hos andre terapeuter, tidligere – men ikke sluppet af med min angst, social angst og generel angst, OCD, hårdhed mod mig selv, nervøsitet og graviditets- og efterfødselsgener. Disse belastninger er i løbet af forløbet hos Cetrine, som jeg stadig er igang med blevet STÆRKT reduceret. Og det er en SÅ stor lettelse og MARKANT forbedring af min livskvalitet, både på mit job, i mit parforhold, i relation til mit barn og ikke mindst i min væren med mig selv inde i mig – i alle situationer. Det giver mening med den spirituelle dimension, som Cetrine så fint og respektfuldt har som en ekstra tilgang, hvis du er åben overfor det. Og Mindfulness-terapien og -træningen hos Cetrine er også SÅ godt! Det er det hele værd! Meget bedre end at tage medicin, som jeg også har prøvet. Tak Cetrine.”

– 37-årig kvinde, mor, pædagog og sygeplejerske –

 

 

“Det er helt vildt godt det her. Jeg sanser og er til stede på en helt ny måde – efter bare 2 sessioner hos dig.
Jeg føler at min hjerne og min krop bliver resettet, med de øvelser du guider mig igennem. Jeg bliver dejlig rolig og afslappet i kroppen – og jeg ser pludseligt at træerne er grønne.
Jeg glæder mig til at skulle igang med de her øvelser derhjemme også. Det bliver rigtig godt, det her forløb.
Og de redskaber du gav mig til en bedre dialog med min kæreste, sidste gang, virker. Hun kan godt lide at jeg møder hende sådan.
Så jeg er en glad mand!”

– 36-årig mand, far og rejsemontør –

 

 

“Det er SÅ smart at jeg har øvelserne fra dig på min telefon – så jeg også kan lytte til dem i pauser og hverdagsaktiviteter i hverdagen – og når jer er ude at rejse.”

– 35-årig småbørns mor og leder i selvstændig virksomhed –

 

 

“Det her program er fantastisk. Allerede efter 2. mindfulness session hos Cetrine har jeg virkeligt håb og kan se at jeg kan få det bedre – af egen kraft – når blot jeg følger det velstrukturerede mindfulness-program, som Cetrine så fint bringer mig igennem. Jeg er glad og meget lettet. Jeg har oplevet at være stresset – så længe jeg kan huske tilbage. Og de seneste 6 år har jeg døjet med boulimi. Stress og spiseforstyrrelsen og min manglende evne til at kunne fokusere og koncentrere mig om mit studie, er især grunden til at jeg er startet i terapi hos Cetrine. Og 8-sessioners mindfulness-programmet er en del af terapien, sammen med hjemme-øvelser i mellem sessionerne – det er min medicin.”

– 20-årig kvinde og pædagogstuderende –

 

 

“De sidste 8 uger har sessionen med dig været højdepunktet i løbet af ugen, fordi jeg har mærket dén kæmpe forskel, det har gjort for mig at komme hos dig.
Du er et meget åbent og varmt menneske. Inden første session har jeg måske skammet mig lidt over mine problemer, men du har aldrig nogensinde fået mig til at føle, at jeg havde grund til det. Derimod har du været forstående og meget imødekommende over for dét, jeg har ønsket at arbejde med. Ligeledes har du fået mig til at indse, at det ikke er min egen skyld, at jeg handler, som jeg gør. Vi er alle underlagt mønstre, som vi har oplevet og stiftet bekendtskab med igennem livet. Ting, vi tager med os, fordi mor, far, ekskæreste osv. har handlet på en særlig måde. Du har fået mig til at forstå, at det er naturligt – men at der findes en løsning på problemet, hvis blot vi selv er villige til at arbejde med det. Du har altså på dén måde givet mig en helt anden indstilling til livet, og hvordan jeg kan være til i selskab med andre mennesker.
Jeg har haft en meget kort lunte og generelt været særligt sensitiv i mødet med andre mennesker – særligt dem, som har været tæt på mig. Jeg har været mistroisk og jaloux, og jeg har været meget dømmende over for mig selv. Derudover har jeg haft problemer med at leve i nuet og turde at være glad. Dårlige tanker har styret min hverdag, og jeg har derfor været lidt depressiv. Jeg har generelt levet mit liv på andres betingelser og ikke haft øje for, hvad der har været bedst for mig selv.
Ved hjælp af meditation, yogaøvelser, åndedrætsøvelser og samtaler med dig har jeg fået opbygget en indre ro, som gør mig i stand til at tackle mine problemer. Du har vist mig, at der er to veje at vælge imellem – den korte og nemme vej, hvor man ikke behøver at tænke på konsekvenserne af ens egne handlinger og ord. Og den knap så oplagte vej, hvor man reflekterer i problemsituationen og reagerer derefter. Ved hjælp af mindfulness kan man træne sin hjerne til at vælge den ikke så oplagte – men fornuftige vej. Mindfulness har gjort mig meget bevidst omkring mig selv, mine følelser, tanker og behov. Først når du er i kontakt med dig selv, kan du vælge, hvor meget ydre faktorer og indre tanker skal styre dig selv og dit liv.
Jeg har genfundet mit normale positive jeg, og dårlige tanker erstattes nu nemmere med positive. Mindfulness er simpelt men effektivt, og jeg synes oprigtigt, at alle mennesker vil have gavn af det.
Mindfulness og du har givet mig lysten til at lære mig selv bedre at kende, og vigtigst af alt: Det har givet mig lysten til at leve mit liv på mine betingelser. Jeg er dig evigt taknemmelig – og jeg er mig selv evigt taknemmelig for at have kontaktet dig og været vedholdende med min træning.
STORT knus til dig, Cetrine 
Varme hilsner, Katrine”

– 24-årig universitetsstuderende –

 

 

“Jeg er simpelthen så glad for forløbet her hos dig. Både jeg og min familie synes det er helt fantastisk, hvad der er sket med mig i løbet af de 8 uger jeg har gået hos dig.
Jeg forstår ikke at det her ikke er langt mere udbredt, som medicin – end det lægerne udskriver!

Jeg opsøgte Cetrine, p.g.a. stress, angst p.g.a. en blodprop og for at komme ud af lykkepiller, som jeg havde fået gennem min læge, mod angst og depression.
Jeg har på dette 8 ugers individuelle mindfulness-forløb hos Cetrine opnået (på en livskvalitets-skala fra 0 – 10) at trappe ud af lykkepillerne, og at komme ud af den ligegyldighed jeg oplevede. Jeg har her rykket mig fra 2- 7, på en skala fra 0 – 10 i livskvalitet.
Mine evner til at håndtere og dæmpe angst og sygdomsangst er gået fra 1, da jeg startede hos Cetrine til nu at være helt oppe på 8.
Mine evner til at håndtere stress er gået fra 3 til 6.
Min lydfølsomhed, som gjorde mig træt, har rykket sig fra 1 til 10.
I det at mærke og sætte mine grænser har jeg rykket mig fra 2 til 9.
I det at dæmpe min pligtopfyldenhed, som dræner mig, er jeg gået fra 0 til 9 i evnen til at mestre at passe bedre på mig selv.
I det at blive bedre til at have fokus på mig selv (jeg har en tendens til at fokusere mere på at tilfredsstille andre, end mig selv) her har jeg rykket mig fra 4 til 6
I det at skrue ned for præstation, har jeg rykket mig fra 0 til 7.
I det at opnå indre ro, har jeg rykket mig fra 0 til 8.
I det at forebygge depression, oplever jeg at være gået fra 3 til 6.
Og min koncentration er rykket fra 0 til 8.
Tak for et virkeligt godt forløb det har så sandelig ‘sparket’ mig i den rigtige retning – du er virkelig dygtig. Jeg er virkelig glad for at have lært dig at kende. Og jeg synes det var helt trist at skulle sige farvel.”

– 30-årig bankmand og far –

 

“Jeg startede i terapi og 8 sessioners mindfulness forløb hos Cetrine for 4 måneder siden. Og jeg er oprigtigt meget positivt overrasket og imponeret over den forandring der er sket med mig og mine relationer, på den korte tid.
Her er den måling og status, som vi lavede inde hos Cetrine, da vi nåede til den 8. mindfulness session, på de punkter jeg havde brug for og ønskede at ændre på, da vi startede forløbet (Min oplevelse af livskvalitet, målt på en skala fra 0 – 10, hvor 0 = værst tænkelig tilstand og 10 = bedst tænkelige oplevelse af livskvalitet):
– Blive bedre til at kunne komme hjem til mig selv og være alene (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – ved slutning af forløbet: 9 – 10)
– Få mere ro i hovedet (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 1 – ved slutning af forløbet: 10)
– Dæmpe min rastløshed (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 3 – ved slutning af forløbet: 8 – 9, min bevidsthed om rastløsheden – og hvordan jeg kan forstå den og håndtere den hensigtsmæssigt – er markant øget)
– Forebygge depression (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 3 – ved slutning af forløbet: 10)
– Selvværd (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 3 – 4 – ved slutning af forløbet: 9)
– Øge min tro på at nogen vil mig: (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 4 – ved slutning af forløbet: 10)
– Blive bedre til at håndtere mit temperament hensigtsmæssigt (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 4 – ved slutning af forløbet: 8 -9, hvor jeg har fået øget bevidsthed om, hvordan jeg håndterer mit temperament hensigtsmæssigt)
– Være mindre ked af det (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2, var ofte ked af det, og oplevede lange aftener alene, som jeg havde svært ved at udholde at være i – ved slutning af forløbet: 9 -10, hvor jeg er rolig og fattet – og nyder tid alene med mig selv)
– Elske mig selv (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – 3 – ved slutning af forløbet: 9 – 10)
– Finde mening med mit liv (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 3 – 4 – ved slutning af forløbet: 8 – 9)
– Øget bevidsthed om, hvem er jeg? (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 4 – ved slutning af forløbet: 8)
– Mærke glæde – også, når jeg er alene (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 -3 – ved slutning af forløbet: 9)
– Føle at jeg er god nok (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – 3 – ved slutning af forløbet: 9)
– Accept af mig som jeg er (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – 3 – ved slutning af forløbet: 9)
– Reducere tanker om, hvad andre tænker (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – 3 – ved slutning af forløbet: 10 – Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har tænkt sådanne tanker!)
– Blive bedre til at finde ro i og med mig selv (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 1 – ved slutning af forløbet: 10)
– Dæmpe tanker der kører i ring (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – ved slutning af forløbet: 10)
– Øge mit velbefindende ved at være alene (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 1 – 2 (havde stor uro, angst og ubehag ved at være alene) – ved slutning af forløbet: 10. Jeg har fået det rigtig fint med at være alene, jeg nyder det lige frem – og jeg har naturligt brug for det, nogen gange.)
– Reducere grublerier og ‘Hvorfor ..?’ bekymrings-tanker: (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – ved slutning af forløbet: 10)
– Have en tillid til at: ‘Jeg skal nok nå det hele.’ (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 3 – ved slutning af forløbet: 10)
– Acceptere at være mig selv (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 2 – ved slutning af forløbet: 10)
– Fokus på at værdsætte det der er at værdsætte (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 3 – ved slutning af forløbet: 10)
– Hvile i mig selv (oplevet livskvalitet, på dette område, ved start på forløbet: 1 – ved slutning af forløbet: 10).”

– 25-årig mand og studerende –

 

Læs mere om hvad andre siger
få en GRATiS MiNDFULNESS MEDiTATiON her

individuel mindfulness Fyn - individuel mindfulness Odense - individuel mindfulness Svendborg - individuel mindfulness Rudkøbing - individuel mindfulness Tranekær - individuel mindfulness Langeland