ET STiGENDE ANTAL ViDENSKABELiGE UNDERSØGELSER OG MiN FLERE ÅRiGE ERFARiNG MED RiGTiGT MANGE KLiENTER (OG MiG SELV) ViSER AT MiNDFULNESS ER ViRKSOMT.

 

“Jeg har en succesrate på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et 8-sessioners mindfulness forløb er integreret og gennemført.”

 

ANDRE SiGER

 

 

Hvordan virker mindfulness – og hvad er det præcist, der har en effekt ved mindfulness træning?

 

Dels ændrer vi vores forhold til de tanker, følelser og kropslige fornemmelser, der dukker op inde i os. Vores opmærksomhed trænes, så tanker anerkendes for det de er – nemlig bare tanker og ikke præcise refleksioner af virkeligheden.

Dette giver en øget indsigt, og gradvist får man mulighed for at være mere observerende og mindre reaktiv i forhold til sine egne tankeprocesser, reaktioner og adfærd.

Man træder, så at sige, et skridt tilbage fra sine egne tanker og følelser, hvilket giver os en øget fornemmelse af, hvad det er, der foregår i vores bevidsthed.

Og netop det er essentielt i mindfulnesstræningen – at vi sætter os selv fri for hele tiden at skulle begrebsliggøre, analysere, bedømme, kategorisere og vurdere.

Når vi ikke begrebsliggør, hæmmes tilbøjeligheden til at smelte sammen med automatiske tanker, som ofte vil styre vores handlinger.

Det virksomme element er, at vi ikke længere er i vores tænkning, men derimod mere i den direkte oplevelse af det, vi sanser = det jeg kalder at være BEiNGFUL

få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE

 

Resultatet af mindfulness træning 

Resultatet af mindfulness træning er at du gradvist afvikler automatiske reaktioner på de tanker, der går igennem hovedet.

Arbejdet med dette er en proces, der foregår mest effektivt, når du undervejs undlader at vurdere om noget har ændret sig.

 

 

Det kræver en intensiv indsats, og at du f.eks. følger

 

8 UGERS BEiNGFUL MiNDFULNESS-TRÆNiNGS PROGRAMMET:

 

iNDiViDUELT  

 

FOR PAR

 

i GRUPPE

 

Efter 8 ugers træning kan man hos mange kursister registrere, at de ikke er så tilbøjelige til at glide med gamle uhensigtsmæssige tankemønstre, og at deres evne til at tolerere følelser øges.

 

Hvordan virker Mindfulness Odense - Hvordan virker Mindfulness Fyn

 

 

Læs mere om, hvordan mindfulness virker:

http://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-forandrer-vores-hjerner

http://www.information.dk/512714

http://videnskab.dk/krop-sundhed/derfor-virker-mindfulness

http://videnskab.dk/krop-sundhed/meditation-far-dig-til-traeffe-rationelle-beslutninger

http://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-meditation-kan-hjaelpe-mod-stress-og-fobier

http://www.srab.dk/sundhed+og+sygdom/psykisk+
sygdom+og+alternativ+behandling/mindfulness+og
+depression

http://videnskab.dk/kort-nyt/metastudie-bekraefter-mindfulness-hjaelper-mod-angst-og-depression

http://videnskab.dk/krop-sundhed/mindfulness-hjaelper-mod-angst-og-depression

 

 

“Jeg har en succesrate på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et 8-sessioners mindfulness forløb er integreret og gennemført.”

 

ANDRE SiGER

 

BESTiL TiD &/eller FORLØB HER 

 

 

få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE
hvordan virker mindfulness odense - hvordan virker mindfulness Fyn - hvordan virker mindfulness online
sådan virker mindfulness odense - sådan virker mindfulness Fyn - derfor virker mindfulness Odense - derfor virker mindfulness Fyn
hvordan virker mindfulness odense - hvordan virker mindfulness Fyn - hvordan virker mindfulness online
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland
VELDOKUMENTERET EFFEKT OVERFOR:

 

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Depression
 • Hjerte/kar
 • Forhøjet blodtryk
 • ADHD
 • Stress relaterede lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Kroniske smerter
 
 
ANDRE POSiTiVE EFFEKTER:
 • Større bevidsthed
 • Øget nærvær
 • Større indre ro og
  hvilen i sig selv
 • Bedre evne til at takle
  livskriser
 • Bedre søvn
 • Reducerer binyretræthed
  (90% af danmarks befolkning
  lider af binyretræthed)
 • Bedre koncentration og
  evne til at holde fokus
 • Udvikler selvledelse
 • Bedre overblik
 • Øget kropsbevidsthed og
  sanselighed
 • Øget vedholdenhed og
  udholdenhed
 • Større tålmodighed
 • Mindsket reaktivitet fx
  vredesudbrud eller selvskade
 • Øget hukommelse
 • Bedre samarbejdsevner
 • Større empati
 • Beroligelse og afbalancering
  af nervesystemet
 • Balancering af hormonsystemet
 • Nedsat tankemylder
 • Positive følelser styrkes
 • Øget energi
 • Mere overskud
 • Øget selvforståelse
 • Udvikling af selvindsigt
 • Større dybde i livet
 • Bedre jordforbindelse –
  grounding
 • Udvikler integritet
 • Bevidsthed om vaner og
  reaktioner
 • Som del af behandling af
  spiseforstyrelser
 • Som led i vægttab
 • Dybere og bedre åndedræt
 • Styrker immunforsvaret
 • Større selvværd
 • Mere robusthed
 • Bedre livskvalitet

 

få en GRATiS smagsprøve på en MiNDFULNESS MEDiTATiON her
BEiNGFUL SHOP meditationer, mindfulness, yoga, healing ONLiNE
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland
mindfulness Fyn - mindfulness Odense - mindfulness Svendborg - mindfulness Rudkøbing - mindfulness Tranekær - mindfulness Langeland