MiNDFULNESS FOR PAR

Odense – Fyn – Skype & på bestilling andre steder i landet .. få en GRATiS MiNDFULNESS MEDiTATiON her
mindfulness for par - parterapi fyn - parterapi odense - parterapi Skype - parterapi online

 

Skab mere nærvær, intensitet og accept i dit parforhold

med BEiNGFUL mindfulness for par

 

i Odense C på Fyn – via Skype og på bestilling andre steder i landet

 

Kunne du tænke dig at blive bedre til at passe på dig selv og dit parforhold?

 

Mindfulness træner bl.a. bevidst nærvær, accept, sanselighed, forståelse, mildhed og sunde naturlige grænser?

I får effektive og veldokumenterede værktøjer, samt erfaren støtte gennem et BEiNGFUL mindfulness baseret par- og selvudviklingsforløb.

 

“Jeg har en succesrate på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et 8-sessioners mindfulness forløb er integreret og gennemført.”

– Cetrine

 

 

 

TESTiMONiALS

Andre siger:

 

LÆS HVAD ANDRE SiGER

 

 

MiNDFULNESS HENVENDER SiG TiL ALLE, DER ØNSKER AT TRÆNE BEViDST NÆRVÆR, OPMÆRKSOMHED OG FiNDE iNDRE RO

 

De grundlæggende temaer for de enkelte BEiNGFUL mindfulness-par-sessioner 

som bygger på den veldokumenterede og evidensbaserede MBCT & MBSR metode.

MBCT står for Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi.
MBSR står for Mindfulness Baseret Stress Reduktion.

 

 1. Mindfulness grundholdninger
  Din intention & motivation med forløbet
  (Begynd) at leve dit liv på selv valgte værdier
  Being & Doing mode
  Hjernens sunde udvikling og forandring ved Mindfulness-træning
  Mindfulness Spise Meditation
  BodyScan
 2. Håndtering af problemer
  Kognitiv Metode & Mindfulness
  Mindfulness-baseret Yoga
  Mindfulness Meditation
 3. Åndedrættet
  Pusterum
  Mindfulness-baseret Yoga
  Mindfulness Meditation
 4. At være i nuet
  Mindfulness- baserede Yoga Stræk
  Mindfulness Meditation
  Smerte- & Problemhåndtering via din mindfulness-træning
 5. Bagved vandfaldet
  Mindfulness Meditation
  Meta-perspektiv kontra Rummination
  Gående Mindfulness Meditation
 6. Tanker er ikke fakta
  Mindfulness Meditation
  Bevidsthed om dine tankemønstre
 7. Selfcompassion & Selvkærlighed
  Nærende-Tærende aktivitetsregistrering
  Tilbagefalds-Forebyggende Plan
  Mindfulness Meditation
 8. Din fremtidige træning
  Hvordan du får vedvarende effekt af din mindfulness-praksis, resten af dit liv – hvis I ønsker det og/eller har behov for det.

I kan som par tage og købe forløbet sammen, på flere måder:

– 8 mindfulness-sessioner rent online: 2.500 kr. pr. person, i alt 5.000 kr. uden personlig støtte og sparring.
– 8 par-mindfulness-sessioner online: 2.500 kr. pr. person, i alt 5.000 kr. pr. par + 8 personlige par-sessioner á 1 1/2 time til 12.000 kr. pr. par.
– 8 par-mindfulness-sessioner a 1 1/2 time ved personligt fremmøde: 6.000 kr. pr. person, i alt 12.000 kr. pr. par.

Betales via MobilePay til 42158, forud for forløbets opstart.

 

 

 

 

 

mindfulness for par Fyn - mindfulness for par Odense - mindfulness for par Svendborg - mindfulness for par Rudkøbing - mindfulness for par Tranekær - mindfulness for par Langeland
mindfulness for par Odense - parterapi fyn - parterapi odense - parterapi Skype - parterapi online
par mindfulness Fyn - par mindfulness Odense - par mindfulness Svendborg - par mindfulness Rudkøbing - par mindfulness Tranekær - par mindfulness Langeland
Mindfulness Odense for Par - Odense / Mindfulness Fyn - mindfulness for par - parterapi fyn - parterapi odense - parterapi Skype - parterapi online
VELDOKUMENTERET EFFEKT OVERFOR:

 

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Depression
 • Hjerte/kar
 • Forhøjet blodtryk
 • ADHD
 • Stress relaterede lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Kroniske smerter
 
 
ANDRE POSiTiVE EFFEKTER:
 • Større bevidsthed
 • Øget nærvær
 • Større indre ro og
  hvilen i sig selv
 • Bedre evne til at takle
  livskriser
 • Bedre søvn
 • Bedre koncentration og
  evne til at holde fokus
 • Udvikler selvledelse
 • Bedre overblik
 • Øget kropsbevidsthed og
  sanselighed
 • Øget vedholdenhed og
  udholdenhed
 • Større tålmodighed
 • Mindsket reaktivitet fx
  vredesudbrud eller selvskade
 • Øget hukommelse
 • Bedre samarbejdsevner
 • Større empati
 • Beroligelse og afbalancering
  af nervesystemet
 • Balancering af hormonsystemet
 • Nedsat tankemylder
 • Positive følelser styrkes
 • Øget energi
 • Mere overskud
 • Øget selvforståelse
 • Udvikling af selvindsigt
 • Større dybde i livet
 • Bedre jordforbindelse –
  grounding
 • Udvikler integritet
 • Bevidsthed om vaner og
  reaktioner
 • Som del af behandling af
  spiseforstyrelser
 • Som led i vægttab
 • Dybere og bedre åndedræt
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Større selvværd
 • Mere robusthed
 • Bedre livskvalitet

 

TESTiMONiALS

Det siger andre par:

Min kone kan mærke at jeg har rykket mig. Og det kan jeg også selv. At jeg er blevet mere rolig, fattet, sammenhængende i tanker og handlinger. At jeg er blevet en bedre støtte for hende og bedre til at møde vores børn roligt og nærværende, uden at blive uhensigtsmæssigt vred, som har fyldt alt for meget og alt for utrygt tidligere.
Jeg har haft en depression i mange år, som jeg ikke ville vedkende mig. Det har været en KÆMPE belastning for min familie og ja for mig selv. Det har også bevirket at én af vores teenagepiger igennem nogle år har kæmpet med spiseforstyrrelse, angst og OCD. Og den anden teenagepige har alt for meget taget en voksen ansvarsrolle. Vi var virkeligt ramte, alle fem i familien, da vi for nu tre måneder siden kontaktede Cetrine. Selvom vi inden da har konsulteret flere behandlere, psykologer og terapeuter, både som familie, par og individuelt. Så var Cetrines måde at møde os på, se os og tage os alvorligt, være anerkendende, samtidig med at spotte hvor det er der skulle og skal ske forandringer, og komme med konkrete og meget effektfulde tilgange og værktøjer, ja “et nyt sprog” kan man godt sige at vi er i gang med at lære, som par og som forældre i relation til vores tre børn og også i relation til diverse andre, bl.a. min mor og hendes partner. Forløbet hos Cetrine er intensivt, godt, virkeligt støttende og positivt forandringsskabende. Det er SÅ GODT at vi har fundet Cetrine. For vi har virkelig ikke fundet den rigtige behandling for os, andre steder, selvom vi har prøvet meget. Vi har ikke oplevet at andre behandlingssteder har kunnet rumme og favne og jonglere så omfattende og detaljeret som Cetrine kan, ind i alle mulige lag af vidt forskellige problematikker, individuelt og i vores relationer. Det er meget værdifuldt.
Selvom vi var tæt på en skilsmisse, da vi opsøgte Cetrine, er vi langt fra den nu. Samtidig med at min depression med intense selvmordstanker, gradvist aftager, endda med nedtrapning af antidepressiv medicin, får vi også stille og roligt indlært nye gode tilgange til vores indbyrdes dialog, intimitet, og får tilgange til at være med, se, rumme og håndtere udfordringer med vores teenagere, vores yngste på 7 år og de særlige og komplekse vanskeligheder der er i, for alle i familien, at både en forældre og et barn i familien er og har været alvorligt syg igennem flere år. Vi kunne godt have ønsket os at have fundet Cetrine tidligere i vores lange svære proces, som kræver virkelig god og grundig og dygtig behandling.
Og så er 8-sessioners mindfulness forløbet fra dig også virkeligt hjælpsomt på rigtig mange planer!”


– 43-årig mand, far og IT-virksomhedsejer –

Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn - mindfulness for par - parterapi fyn - parterapi odense - parterapi Skype - parterapi online
mindfulness for par Fyn - mindfulness for par Odense - mindfulness for par Svendborg - mindfulness for par Rudkøbing - mindfulness for par Tranekær - mindfulness for par Langeland