PRiSER

& BETALiNGSBETiNGELSER

 

“Jeg har en succesrate, på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et personligt designet og gennemført forløb.”

 

 

TiDSBESTiLLiNG:


Tidsbestilling:
Ring på +(45) 41 63 02 84 eller send en mail til cb@corre-inspirre.dk, for at bestille en tid, herefter betaler du for din session eller dit rabatforløb.
Og ring eller e-mail mig endelig, hvis du har spørgsmål som du ikke har fundet svar på, på min hjemmeside, om at få sessioner og om at være i forløb hos mig.

Tidsrammen for personlige sessioner, finder du i forbindelse med priserne længere nede på siden her, (en session er typisk fra 1 – 2 timer, og sessionens varighed booker du ved tidsbestilling og/eller ved dit valg af rabatkortordning). Du skal være opmærksom på at nogle terapi-, coaching- og behandlingsformer kræver en specifik tidsramme, ring eller skriv til mig, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge – og hvad du har brug for. Sessionerne tilbydes enten via FaceTime, Skype eller pr. telefon – eller i klinikken i Christiansgade 107 – 5000 Odense C.

Klinik Adresse:
Christiansgade 107 – 5000 Odense C

Skype: Tilføj ‘corre-inspirre’ på Skype

Telefon og FaceTime sessioner: du ringer til mit mobilnr. 41630284

Afbestilling & tidsændring:
Hvis du bliver forhindret i at møde op til din tid, sætter jeg stor pris på at du giver mig besked om det, tidligst muligt. Og aller seneste rettidige afbudsfrist er 24 timer inden din tid. 

Ved udeblivelse eller for sent afbud/tidsændring, betaler du sessionens fulde pris, rettidigt, senest samme dag, som tiden var booket til.

 

OM BETALiNG:

Sessioner og rabatkort betales forud for den ønskede
session eller det ønskede forløb, senest 3 hverdage før
aftalen og/eller 1. session i dit rabatkort-forløb, hvis du betaler
via netbank, på nedenstående konto.

Du betaler enten kontant eller via MobilPay til
mobil nr. 4 2 1 5 8 eller via netbank på
reg.nr. 2 3 7 0 kontonr. 0 7 4 6 2 3 0 8 4 2 Nordea.

CVR.nr.: 35 30 31 11

 

OBS! Det er ikke muligt at betale med betalingskort i klinikken.

 

SE DiNE MULiGHEDER FOR BESPARELSE MED RABATKORT HER    

 

Normal priser for køb af enkelt sessioner,
siden d. 16. august 2023:

 • iNDiViDUEL SESSiON:
  45 min.: 725 kr.
  1 time: 975 kr.
  1½ time: 1.450 kr.
  2 timer: 1.950 kr.

  Du kan også vælge at købe et rabatforløb:

  RABATKORT

  Sessioner til vanskeligheder og udfordringer der ønskes bearbejdet og løst individuelt.

  SE HVAD ANDRE SiGER

 • PARTERAPi SESSiON:
  1 time: 1.450 kr.
  1½ time: 1.950 kr.
  2 timer: 2.350 kr.
  I kan også vælge at købe et rabarforløb:

  RABATKORT

  Disse sessioner foregår efter behov og vurdering individuelt, parvis og/eller som familie eller dele af familien.
  SE HVAD ANDRE SiGER

 • FAMiLiE SESSiON:
  1 time: 1.750 kr.
  1½ time: 2.175 kr.
  2 timer: 2.750 kr.
  I kan også vælge at købe et rabatforløb:

  RABATKORT

  Disse sessioner foregår efter behov og vurdering individuelt, parvis og/eller som familie eller dele af familien. SE HVAD ANDRE SiGER

 

 

Alle priserne er uden moms:
Psykoterapi er momsfritaget. Angstbehandling, fobibehandling, myosebehandling er momsfritaget.
Ydelserne: Coaching, personlig udvikling, meditation, stress-behandling, supervision, samt ydelser der faktureres til en institution eller virksomhed, er momspligtige, og skal tillægges 25% moms.

 

Akuttider:
Der er et tillæg til normalpriserne, på 400 kr. pr. halve time på individuelle akut-tider.
Der er et tillæg til normalpriserne, på 600 kr. pr. halve time på par- og familie akut-tider.

 

MÅSKE HAR DU FØLGENDE MULiGHED FOR AT FÅ 50% TiLSKUD, ViA BRUTTOLØNORDNiNGEN

Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du går ned i løn med et beløb svarende til udgiften på dine sessioner. Det betyder, at arbejdsgiveren betaler for dit forløb og efterfølgende fratrækker beløbet i din bruttoløn, f.eks. fordelt over 12 månedslønninger. På den måde opnår du en væsentlig skattebesparelse.

Læs mere her: 
https://www.finduddannelse.dk/artikler/tips-og-vejledninger/bruttoloensordning-8634

 

PRiSER: SUPERViSiON:

 • Enkelt session á 1½ time, forudbetalt: 1.950 kr. + moms (individuelt).
 • 10 sessioner á 1½ time, forudbetalt: 17.550 kr. + moms (individuelt).
 • Enkelt session á 1 time, forudbetalt: 1.450 kr. + moms (individuelt).
 • 10 sessioner á 1 time forudbetalt: 13.050 kr. + moms (individuelt).
 • Gruppe: pris efter aftale.

 

PRiSER: ERHVERVS COACHiNG & ERHVERVS PSYKOTERAPi:
[virksomhed/arbejdsplads betaler]:

 • Enkelt session á 2 timer, forudbetalt: 2.750 kr. + moms (individuelt).
 • 10 sessioner á 2 timer, forudbetalt: 24.750 kr. + moms (individuelt).
 • Enkelt session á 1½ time, forudbetalt: 1.950 kr. + moms (individuelt).
 • 10 sessioner á 1½ time, forudbetalt: 17.550 kr. + moms (individuelt).
 • Enkelt session á 1 time, forudbetalt: 1.450 kr. + moms (individuelt).
 • 10 sessioner á 1 time, forudbetalt: 13.050 kr. + moms (individuelt).

SE HVAD ANDRE SiGER

 

PRiSER: PSYKOSPiRiTUEL TERAPi & -COACHiNG SESSiONS:

á 3 timer: 5.000 kr.
4 dages forløb (á 3 timer pr. dag), samlet pris for forløbet: 18.500 kr.
Betales forud ved bestilling af forløbet, via MobilePay til 42158.

 

OBS: Der er ikke tilbagebetaling ved fortrydelse af forudbetalte sessioner og forløb. Men ved rettidigt afbud, kan du benytte den eller de betalte sessioner, til en eller flere ydelser i klinikken, på et senere tidspunkt, indenfor et år efter betalingsdatoen.

 

ANDRE TiLSKUDS- & RABATMULiGHEDER:
Jeg er ikke en del af den offentlige sygesikring, hvilket betyder, at du kan komme hos mig anonymt og at du ikke bliver registreret noget sted, indenfor det offentlige.
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, foreningen af uddannede, godkendte psykoterapeuter i Danmark.

Nogle arbejdspladser og kommuner giver mulighed for et betalt psykoterapi, kroppsykoterapi, terapeutisk massage eller coaching forløb, hvis du f.eks. er sygemeldt, blevet fyret, er ramt af stress, været udsat for mobning eller andre overgreb eller andet, og har brug for professionel støtte til at blive arbejdsdygtig igen.
Sygesikringen giver ikke tilskud til behandling hos psykoterapeuter, men mange læger henviser og samarbejder gerne.

 

Du har mulighed for at købe rabatkort til 3, 6, 8, 10, 12, 15 eller 20 sessioner. 

Herved opnår du en stigende besparelse, svarende til antal sessioner.

Se mere her:

 

RABATKORT

 

 

BEiNGFUL 8-SESSiONERS MiNDFULNESS BASERET KOGNiTiVT TERAPi FORLØB & STRESS REDUKTiON (MBCT) & (MBSR):

 

iNDiViDUELT FORLØB,
8.950 kr. pr. person for privat betalende (9.950 kr. + moms for virksomheder og institutioner) betales ved bestilling af forløbet.

[Hver session varer 1½ time].

SE HVAD ANDRE SiGER

 

FOR PAR, PRiS: (2 personer):
7.000 kr. pr. person for privat betalende (8.995 kr. pr. person + moms for virksomheder og institutioner) betales ved bestilling af forløbet.

[Hver session varer 1½ -2 timer].

SE HVAD ANDRE SiGER

 

GRUPPEFORLØB: (á 3 – 6 personer):
4.995 kr. pr. person for privat betalende, (5.995 kr. pr. person + moms for virksomheder og institutioner): betales ved bestilling af forløbet.

[Hver session varer 2 – 2½ time afhængig af deltager antal].

SE HVAD ANDRE SiGER

 

 

ØVELSERNE TiL DET 8-SESSiONERS MiNDFULNESS-PROGRAM, UDEN UNDERViSNiNG

Kan købes alene for 3.000 kr. pr. person og er personlige. Er I to personer som køber dem på en gang er prisen 2.500 kr. pr. person. Og er I 3 eller flere personer som går sammen om at købe øvelserne, som stadig er personlige, er prisen 2.000 kr. pr. person.

Denne mulighed benyttes også ofte i kombination med et terapiforløb, hvor den tilhørende undervisning, integreres, tilpasset den enkeltes behov, behandlings- og udviklingsproces, igennem terapiforløbet.

 

 

Man kan tilmelde sig som gruppe eller blive skrevet på venteliste til et hold. 

Hvis du samler en gruppe på minimum 4 personer incl. dig selv og indbetaler det samlede honorar for de andre personer på reg.nr. 2 3 7 0 kontonr. 0 7 4 6 2 3 0 8 4 2 Nordea, eller via MobilePay til 42158, får du din egen plads i gruppen gratis.

 

Kurser, gruppeforløb, coaching og supervision i virksomheder samt undervisning: pris efter aftale.

 

FORUDBETALTE SESSiONER OG FORLØB TiLBAGEBETALES IKKE

Et terapi-, coaching eller uddannelsesforløb, som betales forud, for eksempel ved at du eller I benytter en eller flere af klinikkens rabatforløbsordninger, er et commitment til at arbejde med dig selv og din(e) relationer og problematikker, i retning af det du og/eller I ønsker og har behov for.

Dette foregår i et samarbejde med mig, som terapeut, coach eller underviser, indenfor den tidsramme du eller I vælger at investere i. 

Efter køb af et forudbetalt forløb, rabatforløb eller forudbetalte sessioner, er der ikke tilbagebetaling, ved eventuel fortrydelse af købet.

Dette er en hjælp til at skabe tidsmæssig ro og commitment omkring din/jeres terapeutiske udviklings-, behandlings-, videns- og forandringsproces. Samtidig med at du/I kan spare en del penge på rabatforløbene og VIP-forløbene.

Og så er det med til at holde dig/jer committede til at arbejde med det du/I I har rakt ud efter min hjælp til, og ikke give op, når der naturligt vil opstå udfordringer, når nyt skal udvikles.

Så det at købe et forløb er en omsorg for dig og dine kære til at få skabt en ramme for sund udvikling og øget livskvalitet, indenfor den tidsramme I beslutter jer for at investere i. 

 

HVOR LÆNGE GÆLDER ET RABATFORLØB OG DiNE FORUDBETALTE SESSiONER?

Et rabatforløb og dine forudbetalte sessioner kan benyttes og gælder 1 helt år frem fra købsdato.

Det er dit/jeres ansvar, som køber(e) at sørge for at booke tider i klinikken, indenfor det år rabatkortet eller dine forudbetalte sessioner er gældende.

 

Jeg gælder mig rigtig meget til at bidrage til, i et samarbejde med dig, at øge din/jeres livskvalitet.

Gerne markant.

Det er en af mine største passioner.

– Cetrine

 

 

Priser Psykoterapi Odense - Priser Psykoterapi Fyn
Priser Psykoterapi Odense - Priser Psykoterapi Fyn

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

“Jeg har simpelthen været så glad for at gå i terapi hos Cetrine. Hun er en varm og tillidsfuld terapeut, som har hjulpet og guidede mig igennem mit forløb. Vi har arbejdet med holding-terapi, som har været meget helende for mig. Cetrine har hjulpet mig med at finde ind til tanker og følelser, som jeg ikke vidste gemte sig i min krop, og hjulpet mig med at få dem bearbejdet. Hun er super dygtig og der er ingen tvivl om at det er den bedste investering jeg har gjort.”

– 30-årig kvinde og lærer –

 

 

“Jeg oplever at jeg får værdi for alle pengene hos Cetrine, hvert et øjeblik.”

– 29-årig mand og gymnasielærer, i forbindelse med angst og krise i parforholdet –

 

 

“Cetrine er som menneske og professionel terapeut, fantastisk! Jeg har prøvet mange veje for at få mit liv i balance, men intet har været bedre end Cetrines terapiforløb! Hun er et hjertevarmt menneske, som giver nærvær, tryghed og støtte. Hun er super god til at spore sig ind på problemets kerne, hvor hun derefter på en professionel og behagelig måde guider dig i den rigtige retning. Kan stærkt anbefales til jer, hvor livet gør ondt!!”

– Michelle 20 år og studerende –

 

 

“Vi kommer så langt og dybt og bredt og nuanceret igennem alt det der er vigtigt for mig, på niveauer jeg aldrig selv havde kunnet tænke mig til. Jeg har gået hos forskellige psykologer igennem tiden, p.g.a. min sygdom og min ulykke og perioder med alt for meget stress. Og jeg fik aldrig ret meget ud af det. Det gør jeg derimod hos dig. Det er lidt som et eventyr, en uudtømmelig kilde af visdom, når vi sammen begiver os ind i alle mulige dimensioner af det at være mig. Jeg er SÅ glad for at gå hos dig, Cetrine. Det er SÅ berigende med din holistiske og alsidige måde at arbejde på. Tak for dig.”

– 25-årig kvinde og bankelev –

 

 

“Du er bare SÅ tillidsvækkende at snakke med, Cetrine. Jeg kan snakke med dig i timevis.”

– 55-årig kvinde, mor, mormor og familieterapeut –

 

LÆS MERE OM HVAD ANDRE SiGER