ANERKENDENDE DiALOG

SKABER NÆRVÆR, UDViKLiNG OG NY GENSiDiG FORSTÅELSE – OG HJÆLPER MED KONFLiKTHÅNDTERiNG, 

i samarbejds relationer – og i andre vigtige relationer.

 

Vil du/I lære et effektivt, indsigtsgivende og udviklende værktøj til forebyggelse og håndtering af selv de mest genstridige konflikter, frustrationer og stress?

Dialogformen er hjælpsom til at skabe gensidig lydhørhed, forståelse, selvværd og nærvær i alle relationer.

I kan bruge dialogen i samarbejds-relationer, derhjemme i parforholdet, familien, i relation til børnene m.v.

Book tid til at lære Den Anerkendende Dialog i praksis – og I får et værktøj, som er hjælpsomt resten af livet.

Den anerkendende dialog er en særlig dialogform, som er inspireret af Imago terapi, Carl Rogers personcentrerede terapi, den narrative metode og den nye forskning omkring affektregulering og mentalisering.

DEN ANERKENDENDE DiALOG ER EN RELATiONSSAMTALE, et tilbud om en samtaleform, der kan skabe eller genskabe en gensidig respektfuld relation.

Samtalens formål er at etablere en tillidsfuld kontakt for derigennem at åbne mulighed for forandring gennem forståelse for hinandens situation og forskellighed.

Der er tale om en yderst nænsom metode, der i første omgang skaber tryghed og tillid, så det er muligt at se, høre og forstå hinanden på egne betingelser.

Det betyder at man kun arbejder i en takt og et tempo som parret/parterne i relationen der har dialogen selv definerer – og er parate til.

Den anerkendende dialog har det formål at gøre op med tillærte mønstre og overlevelsesstrategier, så parterne i relationen selv kan udvikle en helt ny måde at tale og være sammen på.

Når den anerkendende dialog, og hele tankesættet bag den, er godt integreret i en relation, bevæger man sig væk fra et reaktionsmønster, som er sårerende for partneren/den anden/kollegaen/kammeraten/barnet – metoden kan bruges i alle relationer – og bringer relationen ind i et mere omsorgsfuldt og anerkendende nærvær.

Det er en rejse, der giver os indsigt i – hvad det er, der trigger os, så vi på få sekunder kan forvandle os til små sårede og urimelige børn – og få dybere indsigt i hvordan vores reaktionsmønstre nogen gange har negativ betydning for den anden.

Det er på denne rejse, at vi for alvor kan forstå, hvordan vi har et fælles ansvar for kvaliteten af et anerkendende nærvær i vores relationer: i kærlighedslivet, familien, parforholdet, i arbejdslivet – og også globalt.

Vi har relationelt afgørende indflydelse på hinandens vækst og udviklingsmuligheder.

Den anerkendende dialog er med til at udvikle vores evne til selvregulering. Den er baseret på tryghed og er med til at skabe en åbenhed, en kontakt og et nærvær, som gør det muligt, i parforholdet og i andre relationer virkelig at se, høre og forstå den anden, sig selv og relationens betydning – og at så at sige finde guldet i frustrationerne.

Den anerkendende dialog kan være med til at udvikle en anerkendende måde at forholde sig til hinanden på, som er med til at udvikle kvaliteter som: tryghed, trivsel, nærvær, selvværd, selvtillid og kreativitet.

Er du/I parat til at lære en ny måde der kan hjælpe jer med at vende konflikter, kritik og frustration til ny læring, sund udvikling og nærvær igen og igen, så kan du bestille tid herunder.

Metoden, som bl.a. er inspireret af Imago er en videnskabelig og internationalt anerkendt metode.

Jobsamtale Fyn - jobsamtale Odense - den svære samtale Fyn - Den svære samtale Odense - anerkendende dialog på arbejdspladsen Fyn - Konfliktmægling Odense - konflikmægling Fyn - konflikthåndtering Fyn - konflikthåndtering Odense - anerkendende dialog i virksomheden Odense - anerkende mus samtaler Fyn
Jobsamtale Fyn - jobsamtale Odense - den svære samtale Fyn - Den svære samtale Odense - anerkendende dialog på arbejdspladsen Fyn - Konfliktmægling Odense - konflikmægling Fyn - konflikthåndtering Fyn - konflikthåndtering Odense - anerkendende dialog i virksomheden Odense - anerkende mus samtaler Fyn
Jobsamtale Fyn - jobsamtale Odense - den svære samtale Fyn - Den svære samtale Odense - anerkendende dialog på arbejdspladsen Fyn - Konfliktmægling Odense - konflikmægling Fyn - konflikthåndtering Fyn - konflikthåndtering Odense - anerkendende dialog i virksomheden Odense - anerkende mus samtaler Fyn

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

“Du har en så fin og empatisk, dybdegående og vidtspændende måde at spørge ind på og være til stede på, på en dejlig diplomatisk måde, stille og rolig måde. Der kommer mange ting frem, som jeg aldrig har delt før eller aldrig har delt i et så intenst rum og nærvær. Jeg er overrasket over så dybt og langt jeg når, på kort tid, når jeg er i dialog med dig. Og så forløsende og lettet jeg føler mig efterfølgende. Sådan at jeg kan slippe det der tyngede mig, følelsesmæssigt og mentalt. Og komme videre af konstruktive veje, i mit private liv og i mit arbejdsliv. Det er meget værdifuldt for mig.”

– 48-årig mand, far og direktør i international virksomhed –

 

Læs mere om hvad andre siger

Jobsamtale Fyn - jobsamtale Odense - den svære samtale Fyn - Den svære samtale Odense - anerkendende dialog på arbejdspladsen Fyn - Konfliktmægling Odense - konflikmægling Fyn - konflikthåndtering Fyn - konflikthåndtering Odense - anerkendende dialog i virksomheden Odense - anerkende mus samtaler Fyn
Jobsamtale Fyn - jobsamtale Odense - den svære samtale Fyn - Den svære samtale Odense - anerkendende dialog på arbejdspladsen Fyn - Konfliktmægling Odense - konflikmægling Fyn - konflikthåndtering Fyn - konflikthåndtering Odense - anerkendende dialog i virksomheden Odense - anerkende mus samtaler Fyn
Jobsamtale Fyn - jobsamtale Odense - den svære samtale Fyn - Den svære samtale Odense - anerkendende dialog på arbejdspladsen Fyn - Konfliktmægling Odense - konflikmægling Fyn - konflikthåndtering Fyn - konflikthåndtering Odense - anerkendende dialog i virksomheden Odense - anerkende mus samtaler Fyn