mindfulness uddannelse Fyn - mindfulness uddannelse Odense - mindfulness uddannelse online - mindfulness uddannelse Århus - mindfulness uddannelse KøbenhavnBEiNGFUL MiNDFULNESS PRACTiTiONER UDDANNELSE

få en GRATiS mini guide & smagsprøve på BEiNGFUL MiNDFULNESS her
mindfulness practitioner uddannelse Fyn - mindfulness practitioner uddannelse Odense - mindfulness practitioner uddannelse online - mindfulness practitioner uddannelse Århus - mindfulness practitioner uddannelse København

DiPLOM UDDANNELSE

BEiNGFULMindfulness kursus Odense - Mindfulness kursus Fyn - Mindfulness Uddannelse Odense - Mindfulness Uddannelse Fyn - Psykoterapeut uddannelse Odense - psykoterapeut uddannelse Fyn - coach uddannelse odense - coach uddannelse Fyn SOUL

MiNDFULNESS PRACTiTiONER
UDDANNELSEN

UDDAN DiG i DET ViDENSKABELiGT VELDOKUMENTEREDE MiNDFULNESS PROGRAM, DER SKABER POSiTiV FORANDRiNG OG BALANCE i DiN HJERNE OG DiN KROP

1:1 uddannelse og personligt og spirituelt psykologisk uddannelsesforløb

 

BEiNGFULMindfulness kursus Odense - Mindfulness kursus Fyn - Mindfulness Uddannelse Odense - Mindfulness Uddannelse Fyn - Psykoterapeut uddannelse Odense - psykoterapeut uddannelse Fyn - coach uddannelse odense - coach uddannelse Fyn SOUL mindfulness practitioner
 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR)
 • Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT)
 • Dit nye selvbillede.
 • Din motivation
 • Grundholdninger
 • Livshjul
 • Fokus på dine livsværdier
 • Øger din livskvalitet generelt
 • Øger kropsopmærksomhed
 • Træner bevidst nærvær
 • Øger dit selvværd
 • Reducerer uhensigtsmæssig tænkning og tankemylder
 • Lærer dig dybdegående problemhåndtering
 • Skaber balance i din væren, imellem doing og being
 • Mindfulness Meditationer
 • Mindfulness baseret Yoga
 • Kognitiv terapi
 • Åndedrættet som værensanker og accept-værktøj
 • At være i nuet – med det der er
 • At være i meta – og slippe det som dræner
 • At mærke og sætte autentiske grænser
 • Tanker er ikke fakta – men vores tanker har stor og afgørende virkning på vores trivsel og livskvalitet, eller mangel på samme
 • Selvomsorg og selvkærlighed – som vedvarende vigtig praksis
 • Fremtidig træning – skaber vedvarende positiv effekt
 • Måling af dit udbytte af forløbet
 • Passionstest – Hvad skal dit liv fra nu af, og i din fremtid handle om, når det skal være godt?
 • Baseret på videnskabeligt veldokumenterede og gennemprøvede metoder

 

Ja tak, jeg booker min gratis forsamtale nu!

 

 

“Jeg har en succesrate på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine kursister, når 12 – sessioners BEiNGFUL mindfulness programmet er gennemført og integreret i deres hverdag.”

– Cetrine

 

 

BEiNGFUL Mindfulness i Odense C på Fyn og online er for dig der ønsker at komme bag om bekymringer og frygt, ved systematisk at træne bevidst nærvær og derigennem blandt andet at skabe indre ro.

BEiNGFUL Mindfulness træning og væren, kan ved gennemførsel af denne korte uddannelse dig give en generel øget livskvalitet.

 

Uddannelsen er grundlaget og et vigtigt fundament for de øvrige uddannelser hos BEiNGFUL ACADEMY.

BEiNGFUL Mindfulness 12 – sessioners programmet er et effektivt og veldokumenteret redskab til:

 • stressreduktion og -forebyggelse
 • angst reduktion & angstbehandling
 • behandling af spiseforstyrrelser
 • forebyggelse af tilbagevendende depression og depressive perioder

 

Der ud over har træningen god effekt på fysiske problemer, som eksempelvis smerte, da der sker en optimering i forbindelsen og funktionen krop-sind. Resultaterne af en øget forbindelse mellem din krop og dit sind er bl.a.:

 • bedre evne til at slappe af
 • større smertetolerance
 • bedre immunologisk modstandskraft
 • øget subjektiv vitalitet
 • færre fysiske symptomer
 • bedre søvn
 • beroliget nervesystem
 • hormonbalancering
 • øget bevidsthed
 • bedre evne til nærvær
 • bedre til at holde fokus og koncentrere sig
 • øget vedholdenhed
 • øget tålmodighed
 • større mildhed og venlighed
 • større åbenhed
 • øget psykisk fleksibilitet
 • en bedre livskvalitet

 

BEiNGFUL SOUL mindfulness practitioner

12 SESSiONERS PROGRAMMET

 

BEiNGFUL 12 sessioners Mindfulness programmet i Odense C på Fyn eller online, er et forløb, der bygger på det veldokumentererede og evidensbaserede program, MiNDFULNESS BASERET KOGNiTiV TERAPi (MBCT) & MiNDFULNESS BASERET STRESS REDUKTiON (MBSR) (Segal, Williams, Teasdale 2002), tilført flere andre gennemprøvede og effektfulde metoder til at skabe øget livskvalitet. Du bliver systematisk trænet i centrale mindfulnessfærdigheder i løbet af 12 moduler, fordelt over 12 uger.

BEiNGFUL 12 sessioners mindfulness programmet i Odense C eller online er systematisk bygget op, så du gradvist træner din opmærksomhed og evnen til ikke at reagere på umiddelbare tanker og følelser du registrerer i din krop og din opmærksomhed.

 

Hypotesen bag BEiNGFUL SOUL basic mindfulness programmet er at tilbagevendende depressive episoder, stress, angst og spiseforstyrrelser stimuleres af:

 

 • at være uopmærksom og automatisk blive styret af de tanker, der umiddelbart går gennem hovedet
 • at forsøge at slippe af med negative følelser og i stedet opnå glæde
 • konstant at sammenligne, hvordan man har det, og hvordan man gerne vil have det
 • at man regner med at kunne tænke sig ud af problemerne

 

Du kan tage BEiNGFUL SOUL mindfulness practitioner uddannelsen i Odense på Fyn og online.

BEiNGFUL SOUL MiNDFULNESS PRACTiTiONER UDDANNELSEN foregår 1:1, du undervises, coaches og superviseres af Cetrine på alle moduler.


Uddannelsen er bygget

op over følgende moduler:

 

1. modul: iNTRODUKTiON, Hvem er du? Hvad vil du? Hvad er din motivation? Hvad er dine smerter og udfordringer i livet? Hvad drømmer du om? Hvad er din passion? Hvad er dine behov? Hvad er dit livsformål?

2. modul: Indførelse i BEiNGFUL MiNDFULNESS GRUNDHOLDNiNGER, meditation, bevidst opmærksomhedstræning i hverdagen, krops-bevidsthed, bodyscan, mindful spisning.

3. modul: Dit LiVSHJUL & VÆRDiKOMPAS.

4. modul: HÅNDTERiNG AF PROBLEMER, bevidst opærksomhedstræning, meditation, mindfulness baseret yoga, problemhåndtering, kognitiv terapi, fokus på at mærke og sætte sine grænser på en sund måde.

5. modul: ÅNDEDRÆTTET, pusterum i hverdagen, fokus på at skabe plads til dig i dit liv, mindfulness baseret yoga, meditation, og    fokus på at lytte.

6. modul: AT VÆRE i NUET, bevidst træning i væren i nuet, mindfulness baseret yoga, meditation, problemhåndtering i nuet.

7. modul: BAGVED VANDFALDET, meta kognitiv iagttagelse, gående meditation, bevægelses meditation.

8. modul: TANKER ER iKKE FAKTA, men tanker påvirker vores trivsel eller mangel på samme, rigtig meget. Vi har fokus på dine tanke-mønstre og bevidsthed om typiske automatiske tanker, meditation, problemhåndtering.

9. modul: SELVOMSORG & SELVKÆRLIGHED, tilbagefaldsforebyggelse, accept og rummelighed.

10. modul: FREMTiDiG MiNDFULNESS-TRÆNiNG, effektmåling og passion.

11. modul: PASSiONSTEST

12. modul: Din videre udvikling af dig og dit LiVSFORMÅL.

 

Prisen for uddannelsen er 18.750 kr. excl. moms.

Uddannelsen kan betales i 4 rater á 4.687,50 kr. excl. moms pr. rate:
1. rate betales ved tilmelding til uddannelsen.
2. rate betales senest 3 dage før uddannelses start.
3. rate betales inden uge 4 i uddannelsesforløbet.
4. rate betales inden uge 8 i uddannelsesforløbet.

 

Betaling og ratebetaling er bindende for hele uddannelsen, også hvis du skulle fortryde undervejs. Og der er ikke tilbagebetaling af uddannelseshonoraret, ved fortrydelse.

 

 

Tilmeld dig BEiNGFUL Mindfulness Practitioner Uddannelsen her:

cb@corre-inspirre.dk

 

mindfulness uddannelse Fyn - mindfulness uddannelse Odense - mindfulness uddannelse online - mindfulness uddannelse Århus - mindfulness uddannelse København
8 ugers Mindfulness Odense - 8 ugers Mindfulness Fyn
mindfulness uddannelse Fyn - mindfulness uddannelse Odense - mindfulness uddannelse online - mindfulness uddannelse Århus - mindfulness uddannelse København

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

Læs her

BEiNGFUL MiNDFULNESS PRACTiTIONER UDDANNELSEN HAR VELDOKUMENTERET EFFEKT OVERFOR:

 

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Depression
 • Hjerte/kar
 • Forhøjet blodtryk
 • ADHD
 • Stress relaterede lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Kroniske smerter
 
 
ANDRE POSiTiVE EFFEKTER:
 • Større bevidsthed
 • Øget nærvær
 • Større indre ro og
  hvilen i sig selv
 • Bedre evne til at takle
  livskriser
 • Bedre søvn
 • Bedre koncentration og
  evne til at holde fokus
 • Udvikler selvledelse
 • Bedre overblik
 • Øget kropsbevidsthed og
  sanselighed
 • Øget vedholdenhed og
  udholdenhed
 • Større tålmodighed
 • Mindsket reaktivitet fx
  vredesudbrud eller selvskade
 • Øget hukommelse
 • Bedre samarbejdsevner
 • Større empati
 • Beroligelse og afbalancering
  af nervesystemet
 • Balancering af hormonsystemet
 • Nedsat tankemylder
 • Positive følelser styrkes
 • Øget energi
 • Mere overskud
 • Øget selvforståelse
 • Udvikling af selvindsigt
 • Større dybde i livet
 • Bedre jordforbindelse –
  grounding
 • Udvikler integritet
 • Bevidsthed om vaner og
  reaktioner
 • Som del af behandling af
  spiseforstyrelser
 • Som led i vægttab
 • Dybere og bedre åndedræt
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Større selvværd
 • Mere robusthed
 • Bedre livskvalitet
8 sessioners Mindfulness Odense - 8 sessioners Mindfulness Fyn