Relation

 

Om dig og mig og vores relationer – og relationsterapi

Relationen til os selv og relationer til andre mennesker, og kvaliteten af vores relationer gør os mere eller mindre trygge og utrygge. Og det påvirker bl.a. vore selvværd.

Vi er sociale væsener og helt instinktivt påvirkes vi af kvaliteten af de relationer vi indgår i, med os selv og andre. Og det gør vores krybdyrhjerne utryg, bl.a. når vi oplever ‘truslen’ om at være ‘holdt ude af flokken’ eller føle sig uønsket i en betydningsfuld relation. Lige som det gør os godt at at være en del af et kærligt og anerkende fællesskab.

Hvis vi fortæller os selv at vi ikke er gode nok, at der sker noget forfærdeligt, eller at vores sind ‘kører i ring’ med bekymrings-tanker og grublerier eller planlægnings-tanker om at ‘jeg skal skynde mig’ eller ‘nå dit og dat og dut inden …’ det skar også om natten, når vi ligger og ikke kan sove .. Så fortæller vi vores hjerne at der er ‘fare på færde’ at der er mindre trygt. Også selvom der ikke nødvendigvis (måske sjældent) reelt er fare på færde.

Eller hvis nogen taler grimt til os eller siger tingene i et irritabelt eller vredt toneleje – så er det også helt instinktivt for hjernen, (som påvirker vores krop, tanker, følelser og adfærd) utrygt eller om ikke andet mindre trygt. I modsætning til at blive mødt med og møde sig selv med fx venlighed og anerkendelse og respekt for vores forskelligheder og forskellige sider i os selv.

I mine terapi-forløb bliver der altid – uanset hvad problematikkerne er – arbejdet med relationer. Relationen til sig selv. Relationen til andre, fx forældre, børn, partner, kollegaer, chef, medarbejder, ven, veninde, bedsteforældre, m.v.

Og både med øje for og fordybelse i de nuværende relationer og dem der har været igennem livet – og kvaliteten – og konstellationerne af disse m.m.m. Så der bliver skabt dybere selvindsigt og forståelse hos den enkelte og relationen i, hvad årsagen er til de vanskeligheder, udfordringer og problematikker man oplever i sit liv – individuelt og relationelt. Og så der bliver skabt basis og forståelse for, samt konstruktive forandrings-løsninger til at kunne hele relationelle sår – både indadtil hos den enkelte og udadtil i relation til andre. Hvilket der ofte vil være healing i for alle involverede parter.

Du kan læse mere her om:

 


Kærligst
Cetrine