Parterapi Odense - Parterapi Fyn - Parterapeut Odense - Parterapeut Fyn

 

Et udsnit af min erfaring fra min Parterapi Praxis og min egen erfaring med at leve med konflikter i parforholdet ..

Jeg har igennem årene i min Parterapi Praxis som Parterapeut & Psykoterapeut hjulpet rigtig mange par med at skabe en bedre, mere konstruktiv dialog og gensidig forståelse af dem selv og den anden – som er en konstruktiv tilgang til at håndtere, når der er konflikt eller optræk til konflikt og uenigheder i parforholdet.

 

‘Værktøjet’ er en anerkendende dialog der skaber nærhed og lydhørhed og ikke mindst sænker paraderne.

Sådan at vi rent faktisk kan høre hvad den anden siger – (og ikke kun – hvad vi tror den anden vil sige ..)

Jeg hjælper bl.a. par, med at skabe en struktur i dialogen, der kan sikre at den der taler kan blive set, hørt, anerkendt og forstået af den som lytter, hvilket medvirker til at sænke parader – ved at berolige nervesystemet – og herved kunne (gen)opbygge større tryghed og tillid i parforholdet.

 

Også vores børn nyder selvfølgeligt godt af at vi voksne får det bedre sammen.

Som forældre sætter vi jo rammen om og har ansvaret for familielivet. Og det er os voksne der er ansvarlige for, hvor trygt og nogen gange utrygt rummet er imellem os – og på den måde, hvor trygt (eller utrygt) det rum vores børn lever og udvikler sig i er.

Alle børn ønsker dybest set – og har brug for – at vi voksne, mor og far trives og har det godt sammen – eller hver for sig (om nødvendigt).

Så kan børnene være trygge og rolige og på dette vigtige grundlag udvikle sig (hjernemæssigt, følelsesmæssigt og socialt) som de skal og har brug for.

Jeg har fået mange tilbagemeldinger om børn af par, som er i gang med et parterapiforløb.

Parrene fortæller med glæde og stor lettelse om at deres børn viser sig hurtigt at trives bedre – så snart de voksne trives bedre og agerer mere hensigtsmæssigt. Fx at de voksne taler og forholder sig mere respektfuldt og kærligt over for hinanden og over for deres børn.

 

Konflikter i parforholdet - Parterapi Odense - Parterapi Fyn

 

Jeg kender det også fra mit eget privatliv

Jeg kender til at der kan være hårfine grænser og nuancer i, hvordan vi formulerer os. Hvordan vi lytter til hinanden. Hvordan vi anerkender hinanden og os selv. Og jeg kender når en af os nogen gange ikke gør det, og måske oven i købet er forudindtaget, dømmende eller bebrejdende – og hvordan det også lynhurtigt afspejler sig hos partneren og hos børnene.

Vi mennesker er dybest set fintfølende væsener. Og bevidst eller ubevidst opfanger vi, og lider under, når vi ikke føler os mødt og forstået af dem vi holder allermest af.

 

Vi har det ikke godt nok, når der er en dårlig – måske trykket stemning i rummet imellem os. Og måske ligefrem oplever at vi bliver kritiseret, bebrejdet, belært, talt ned til, undgået eller andet uhensigtsmæssigt (nogen gange måske endda også af os selv ..).

Så jeg kender virkeligt til den fintfølende balancegang som det vedvarende er, at være sig selv og sammen med sin partner. At det er vigtigt at kunne regulere sig selv tanke-, behovs-, adfærds- og følelsesmæssigt.

 

Det er vigtigt vedvarende at være villig til at udvikle sig selv og sammen. Sådan at de forskellige personligheder vi naturligt har, kan trives og udfoldes positivt. Og det er bestemt ikke altid nemt og smertefrit. Men det kan lade sig gøre når begge parter vil det.

Det kan lade sig gøre igen og igen at skabe positiv udvikling, når begge parter er villige til at tale om og tage udfordringer og konflikter op – måske forstå årsagen bag (måske via PARTERAPi) og finde en løsning på dem, som begge kan trives og udvikle sig meningsfuldt med.

 

For konflikter vil uundgåeligt opstå i et parforhold

– og her ligger der altid et vigtigt udviklings-potentiale gemt. Så det er i virkeligheden rent guld at få set konstruktivt på vores konflikter, sådan at vi kan få skabt ny positiv forandring på baggrund af dem. Og så der igen og igen kan blive trygt og fortroligt på trivsels-bundlinien, hos hver af os og i det fælles rum imellem os.

Og ofte, også i mine parterapi-sessioner, er der værdifulde indsigter og gaver at finde, i at være åben overfor hvilke adfærds-, tanke- og følelsesmæssige mønstre vi hver især har med i vores ‘bagage’, fra den ‘verden’ vi hver især kommer fra – helt tilbage fra vores barndom og opvækst. Og her findes der vigtige brikker i at forstå og løse en ellers ofte tilbagevendende og genstridig konflikt imellem os. Dette er et eksempel på et af de værktøjer jeg nogen gange vælger at inddrage når jeg har par i parterapi.

 

 

Kærligst
Cetrine

 

 

P.S. Jeg har fagligt, efter min 9-årige Psykoterapeut Uddannelse taget en 2-årig Specialiserings Efteruddannelse i Imago Parterapi & Relationsterapi, plus en Mindfulness Instruktør Uddannelse og en ACT – Acceptence & Commitment Terapi Efteruddannelse, som er de veldokumenterede og videnskabeligt velfunderede faglige tilgange jeg anvender, tilpasset hver enkelt pars individuelle og relationelle behov, når jeg laver parterapi og familie samtaler.

Du kan læse mere her om:

PARTERAPi