THE WORK  Odense – Fyn – Langeland – online

The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype

THE WORK

 

THE WORK ER EN NYERE OG FORHOLDSViS ENKEL METODE, SOM KAN BRUGES TiL AT LØSE KONFLiKTER OG TiL AF SKABE BALANCE i FORHOLD TiL STRESS, FOREBYGGE FØLGER AF STRESS – SOM FYSiSK SYGDOM OG UBALANCER – SAMT TiL PERSONLiG AFKLARiNG OG UDViKlING

 

Metoden kan bruges til både personlige og professionelle forhold.

The Work består af enkle spørgsmål og en proces hvor man vender sine tanker om – men kun de tanker der forårsager vanskeligheder og stress.

Metoden har hjulpet mange mennesker i verden til at leve et liv med mindre følelsesmæssig forvirring og med mere glæde, fred, frihed, kreativitet og klarhed.

The Work er i sig selv ‘blot’ en undersøgelse af det, man i øjeblikket tror er sandt. Der er ikke forsøg på at ændre på noget.

Undersøgelsen i sig selv er midlet og målet og foretages med udgangspunkt i et ønske om at kende sandheden, ud fra overbevisningen, at kun sandheden kan give os fred.

Når der sker forandringer, sker de som et resultat af at noget er gennemskuet – at tankemønstre, som tidligere stod i vejen og forhindrede klarhed og fred, gennemskues. På den måde har The Work stor terapeutisk virkning.

The Work kræver at man går ind i undersøgelses processen med et åbent sind.

Ved hjælp af undersøgelsen med dens spørgsmål, kan årsagen til det, som gør dig ked af det, stresset, fortvivlet, frustreret, vred osv. findes.

Ved at undersøge tankerne omkring problemet, har vi samtidig fat i selve årsagen til den stress, sorg eller smerte, som du oplever – da årsagen netop er de tanker vi tror på.

Når vores tanker i forhold til en vanskelighed er undersøgt, kan vi sætte os selv fri til at komme videre og starte på en frisk.

Vi kan ikke ændre på vores virkelighed eller fortid, men ved at undersøge det vi tænker om virkeligheden, på en enkel og systematisk måde skabes forudsætningerne for at leve en virkelighed og fremtid, med langt mindre forvirring og stress.

 

BESTiL TiD &/ELLER FORLØB HER 
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype
En smagsprøve på metoden:
Stil dig selv følgende spørgsmål i forhold til dit problem:
  • Er det sandt?
  • Kan du virkeligt vide at det er sandt?
  • Hvordan reagerer du når du tror på den tanke?
  • Hvem er du uden denne tanke?
  • Leg med at vende dit problematiske udsagn til det modsatte.
  • Vær åben, nysgerrig og ikke dømmende i din tilgang.
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

Læs hvad andre siger her

 

 

The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype
The Work Odense - The Work Fyn
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype
The Work Odense - The Work Fyn - The Work online - The Work Kursus - The Work Terapi - The Work Coaching - The Work Skype