Terms and Conditions


Vilkårene og betingelserne blev sidst opdateret den 2. maj 2024

 1. Introduktion Disse vilkår og betingelser gælder for denne hjemmeside og for transaktioner relateret til vores produkter og tjenester. Du kan være bundet af yderligere kontrakter relateret til dit forhold til os eller eventuelle produkter eller tjenester, du modtager fra os. Hvis bestemmelser i de yderligere kontrakter er i konflikt med bestemmelserne i disse vilkår, vil bestemmelserne i disse yderligere kontrakter kontrollere og få forrang.

 2. Bindende Ved at registrere dig med, få adgang til eller på anden måde bruge denne hjemmeside, accepterer du hermed at være bundet af disse vilkår og betingelser nedenfor. Alene brugen af denne hjemmeside indebærer kendskab til og accept af disse vilkår og betingelser. I visse tilfælde kan vi også bede dig om eksplicit at acceptere.

 3. Immaterielle rettigheder Vi eller vores licensgivere ejer og kontrollerer alle ophavsrettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder på hjemmesiden og de data, oplysninger og andre ressourcer, der vises af eller er tilgængelige inden for hjemmesiden.

3.1 Alle rettigheder forbeholdes

Medmindre specifikt indhold dikterer andet, gives du ikke en licens eller nogen anden ret i henhold til ophavsret, varemærke, patent eller andre immaterielle ejendomsrettigheder. Dette betyder, at du ikke må bruge, kopiere, reproducere, udføre, vise, distribuere, integrere i nogen elektronisk medium, ændre, reverse-engineer, dekompilere, overføre, downloade, transmittere, monetisere, sælge, markedsføre eller kommercialisere nogen ressourcer på denne hjemmeside i nogen form uden vores forudgående skriftlige tilladelse, undtagen og kun i det omfang, det ellers er fastsat i bestemmelserne i obligatorisk lov (såsom retten til at citere).

 1. Tredjeparts ejendom Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks eller andre henvisninger til andre parters hjemmesider. Vi overvåger eller gennemgår ikke indholdet af andre parters hjemmesider, der er linket fra denne hjemmeside. Produkter eller tjenester, der tilbydes af andre hjemmesider, skal være underlagt de gældende vilkår og betingelser for disse tredjeparter. Meninger fremsat eller materiale vist på disse hjemmesider deles eller anbefales ikke nødvendigvis af os.

Vi vil ikke være ansvarlige for nogen privatlivspraksis eller indhold på disse websteder. Du bærer alle risici forbundet med brugen af disse hjemmesider og eventuelle relaterede tredjepartstjenester. Vi vil ikke acceptere noget ansvar for noget tab eller skade på nogen måde, hvordan det end måtte være forårsaget, som følge af din videregivelse af personlige oplysninger til tredjeparter.

 1. Ansvarlig brug Ved at besøge vores hjemmeside accepterer du at bruge den kun til de tiltænkte formål og som tilladt af disse vilkår, eventuelle yderligere kontrakter med os og gældende love, regler og almindeligt accepterede onlinepraksisser og brancheguidelines. Du må ikke bruge vores hjemmeside eller tjenester til at bruge, offentliggøre eller distribuere materiale, der består af (eller er knyttet til) ondsindet computer software; bruge data indsamlet fra vores hjemmeside til nogen direkte markedsføringsaktivitet eller udføre nogen systematisk eller automatiseret dataindsamlingsaktivitet på eller i forbindelse med vores hjemmeside.

Det er strengt forbudt at deltage i nogen aktivitet, der forårsager eller kan forårsage skade på hjemmesiden eller som interfererer med ydeevnen, tilgængeligheden eller tilgængeligheden af hjemmesiden.

 1. Ideindsendelse Indsend ikke nogen ideer, opfindelser, værker af forfatterskab eller anden information, der kan betragtes som din egen intellektuelle ejendom, som du gerne vil præsentere for os, medmindre vi først har underskrevet en aftale om intellektuel ejendom eller en fortrolighedsaftale. Hvis du videregiver det til os uden en sådan skriftlig aftale, giver du os en verdensomspændende, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens til at bruge, reproducere, lagre, tilpasse, offentliggøre, oversætte og distribuere dit indhold i enhver eksisterende eller fremtidig medie.

 2. Ophør af brug Vi kan efter vores eget skøn til enhver tid ændre eller afbryde adgangen til, midlertidigt eller permanent, hjemmesiden eller enhver tjeneste derpå. Du accepterer, at vi ikke vil være ansvarlige over for dig eller tredjepart for en sådan ændring, suspension eller afbrydelse af din adgang til eller brug af hjemmesiden eller noget indhold, som du måtte have delt på hjemmesiden. Du vil ikke være berettiget til nogen kompensation eller anden betaling, selvom visse funktioner, indstillinger og/eller noget indhold, som du har bidraget til eller er kommet til at stole på, går permanent tabt. Du må ikke omgå eller forsøge at omgå nogen adgangsbegrænsningsforanstaltninger på vores hjemmeside.

 3. Garantier og ansvar Intet i denne sektion vil begrænse eller udelukke nogen garanti underforstået ved lov, som det ville være ulovligt at begrænse eller udelukke. Denne hjemmeside og alt indhold på hjemmesiden leveres på “som det er” og “som tilgængelig” basis og kan indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede, angående tilgængeligheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet. Vi giver ingen garanti for, at:

denne hjemmeside eller vores indhold vil opfylde dine krav; denne hjemmeside vil være tilgængelig på en ubrudt, rettidig, sikker eller fejlfri basis. Intet på denne hjemmeside udgør eller er ment som, juridisk, økonomisk eller medicinsk rådgivning af nogen art. Hvis du har brug for rådgivning, bør du kontakte en passende professionel.

De følgende bestemmelser i denne sektion vil finde anvendelse i det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lov og vil ikke begrænse eller udelukke vores ansvar med hensyn til nogen sag, som det ville være ulovligt eller strafbart for os at begrænse eller udelukke vores ansvar for. Under ingen omstændigheder vil vi være ansvarlige for nogen direkte eller indirekte skader (herunder eventuelle skader som følge af tab af fortjeneste eller indtægter, tab eller korruption af data, software eller database, eller tab af eller skade på ejendom eller data), pådraget af dig eller nogen tredjepart, som følge af din adgang til eller brug af vores hjemmeside.

Medmindre en yderligere kontrakt udtrykkeligt angiver andet, vil vores maksimale ansvar over for dig for alle skader som følge af eller relateret til hjemmesiden eller eventuelle produkter og tjenester, der markedsføres eller sælges via hjemmesiden, uanset den retlige handling, der pålægger ansvar (uanset om det er i kontrakt, equity, uagtsomhed, hensigtsmæssig adfærd, tort eller på anden måde) være begrænset til den samlede pris, du betalte os for at købe sådanne produkter eller tjenester eller bruge hjemmesiden. En sådan begrænsning vil gælde samlet for alle dine krav, handlinger og årsager til handling af enhver art og natur.

 1. Privatliv For at få adgang til vores hjemmeside og/eller tjenester kan det være nødvendigt at give visse oplysninger om dig selv som en del af registreringsprocessen. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver, altid vil være nøjagtige, korrekte og ajourførte.

Vi har udviklet en politik for at håndtere eventuelle privatlivsproblemer, du måtte have. For mere information, se venligst vores privatlivserklæring og vores cookiepolitik.

 1. Eksportbegrænsninger / Lovlig overholdelse Adgang til hjemmesiden fra territorier eller lande, hvor indholdet eller købet af de produkter eller tjenester, der sælges på hjemmesiden, er ulovligt, er forbudt. Du må ikke bruge denne hjemmeside i strid med eksportlove og -regler i Danmark.

 2. Overdragelse Du må ikke overdrage, overføre eller underkontrakt nogen af dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, helt eller delvist, til tredjepart uden vores forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået overdragelse i strid med denne sektion vil være ugyldig.

 3. Overtrædelser af disse vilkår og betingelser Uden at det berører vores andre rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser, hvis du på nogen måde overtræder disse vilkår og betingelser, kan vi træffe sådanne foranstaltninger, som vi finder passende for at håndtere overtrædelsen, herunder midlertidigt eller permanent at suspendere din adgang til hjemmesiden, kontakte din internetudbyder for at anmode om, at de blokerer din adgang til hjemmesiden, og/eller indlede juridiske skridt mod dig.

 4. Indemnitet Du accepterer at holde os skadesløse, forsvare og friholde os fra og imod ethvert krav, ansvar, skader, tab og udgifter, der vedrører din overtrædelse af disse vilkår og betingelser og gældende love, herunder immaterielle ejendomsrettigheder og privatlivets fred. Du vil hurtigt refundere os for vores skader, tab, omkostninger og udgifter vedrørende eller opstået som følge af sådanne krav.

 5. Afkald Manglende håndhævelse af nogen af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser og enhver aftale eller manglende udnyttelse af nogen mulighed for at afslutte skal ikke fortolkes som afkald på sådanne bestemmelser og skal ikke påvirke gyldigheden af disse vilkår og betingelser eller nogen aftale eller dele deraf, eller retten derefter til at håndhæve hver enkelt bestemmelse.

 6. Sprog Disse vilkår og betingelser vil blive fortolket og udlagt udelukkende på dansk. Alle meddelelser og korrespondance vil blive skrevet udelukkende på dette sprog.

 7. Hele aftalen Disse vilkår og betingelser, sammen med vores privatlivserklæring og cookiepolitik, udgør den fulde aftale mellem dig og silent – healing – balance – solution vedrørende din brug af denne hjemmeside.

 8. Opdatering af disse vilkår og betingelser Vi kan opdatere disse vilkår og betingelser fra tid til anden. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår og betingelser regelmæssigt for ændringer eller opdateringer. Datoen angivet i begyndelsen af disse vilkår og betingelser er den seneste revisionsdato. Ændringer i disse vilkår og betingelser træder i kraft ved sådanne ændringer, der bliver offentliggjort på denne hjemmeside. Din fortsatte brug af denne hjemmeside efter offentliggørelsen af ændringer eller opdateringer vil blive betragtet som meddelelse om din accept af at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser.

 9. Valg af lov og jurisdiktion Disse vilkår og betingelser skal reguleres af dansk ret. Enhver tvist vedrørende disse vilkår og betingelser skal være underlagt domstolene i Danmark. Hvis en del eller bestemmelse i disse vilkår og betingelser findes ugyldig og/eller ikke-håndhævelig i henhold til gældende lov, vil en sådan del eller bestemmelse blive ændret, slettet og/eller håndhævet til det maksimale tilladte omfang for at give virkning for disse vilkår og betingelser. De øvrige bestemmelser vil ikke blive påvirket.

 10. Kontaktinformation Denne hjemmeside ejes og drives af silent – healing – balance – solution.

20. Du kan kontakte os vedrørende disse vilkår og betingelser via vores kontaktformular.

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.