Spiseforstyrrelse

SPiSEFORSTYRRELSE

SPiSEFORSTYRRELSER FRA MiLD TiL SVÆR GRAD
HAR NÆSTEN ALTiD EN MEDFØLGENDE PERSONLiG
PSYKOLOGiSK PROBLEMSTiLLiNG, som det er:
En stor lettelse at få talt om!

Kombinationen af psykisk ubalance og spise-
forstyrrelser rummer som ofte problemstillinger,
der kræver et længerevarende behandlingsforløb.

Årsagerne til en spiseforstyrrelse, kan både være
enkle og komplekse, og ofte noget ubevidst for
den spiseforstyrrede.

Spiseforstyrrelsen er oftest en reaktion på, at det
er for svært og angstprovokerende at mærke/
rumme egne følelser og acceptere sig selv/give
sig selv plads i livet!

Min viden og erfaring har vist mig, at modens idealbilleder påvirker som et ydre fænomen.
Men at de dybere årsager til spiseforstyrrelsen,
som oftest bunder i en stor følsomhed/sårbarhed,
små og store chok/traume oplevelser, familie-
forhold, skilsmisser, en svær skolegang, mobning
og drillerier – manglende eller utilstrækkelig
kærlighed og omsorg.

Ofte starter spiseforstyrrelsen i puberteten – i den
ofte svære overgang fra barn til voksen – og de
store krav, forventninger og udfordringer livet
stiller til os i dag.
En følelse af at være anderledes og forkert – og
ikke parat til at blive voksen, kan så udvikle en
spiseforstyrrelse – som et råb om hjælp!

Terapien er baseret på samtaler ud fra et
Psykodynamisk, Kropspsykoterapeutisk-,
ACT-Acceptence and Comitment Therapy,
Adfærdsterapeutisk og Kognitiv-Mindfulness-baseret
grundlag.

Bestil tid hos PSYKOTERAPEUT mpf CHETRiNE BOES
her.