Q & A

spørgsmål stillet af tidligere, nuværende eller potentielle klienter i min praksis

Q & A

SPØRGSMÅL STiLLET AF TiDLiGERE, NUVÆRENDE OG POTENTiELLE KLiENTER I MiN PRAKSiS
MiN SUCCESRATE
Jeg har en succesrate, på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et personligt designet og gennemført terapiforløb.

Jeg kan i samarbejde med dig lave en måling på din oplevelse af trivsel og livskvalitet, vedbegyndelsen, undervejs og ved slutningen af et terapi- eller coaching forløb.

HVORFOR GÅR DET iKKE HURTiGERE ..? JEG SYNES iKKE DET GÅR HURTiGT NOK ..
Dette spørgsmål hører jeg sjældent. De fleste ved godt at personlig udvikling og heling af psykiske sår og vanskeligheder tager tid. Og at det kræver at man selv gør en vedholdende indsats. Men utålmodighed oplever jeg hos mange, efter at der skal ske forandring. Jeg får allerflest tilbagemeldinger om lettelse og overraskelse over, hvor hurtigt der faktisk kan ske markante og mærkbare positive forandringer – i selv meget udfordrende tilstande og livsomstændigheder.

Og det undrer mig ikke – for det jeg tilbyder bygger på gennemprøvede og veldokumenterede terapiformer og metoder, der virker, når man anvender dem.

Så det er en stor glæde og giver meget mening, at kunne bidrage med sådanne tilgange til at skabe bedre livskvalitet i menneskers liv – som ønsker det.

Vi mennesker er komplisserede. Så det at skabe varrige, opløftende, sunde forandringer i vores krop og psyke og relationer tager tid. Men er også det hele værd.

En terapeutisk proces’ længde kan være svær at forudsige på forhånd.

Jeg laver målinger og evalueringer, efter behov, undervejs og på gennemførte terapi- og coachingforløb hos mig.

Og jeg har en succesrate, på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et personligt designet og gennemført terapiforløb.

Hver eneste terapiproces er helt unik – ligesom vi som mennesker alle er helt unikke og har helt unikke liv – livsudfordringer og livsformål.

Jeg tilpasser i samarbejde med den enkelte et terapi- eller coachingforløb, som justeres og kreéres ud fra den individuelle og/eller relationelle problematik, livssituation og forandringsønsker.

Du må selv vurdere, ligesom jeg løbende vil vurdere, hvor godt du har det – og hvoreffektivt terapien virker på dig. Og hvad der skal til, for at du udvikler dig sundt og som du ønsker.

NOGLE PARAMETRE FOR HVOR HURTiGT DU ViL KUNNE OPLEVE BEDRiNGER ViA TERAPiEN HOS MiG
kan bl.a. være:
 • din tilstand og situation ved begyndelse af terapiforløbet
 • hvad du har med i din ‘bagage’ fra din livshistorie, indtil videre – og din grad af bevidsthed herom, hvordan mønstre fra din fortid påvirker og spiller ind i dit nuværende liv – individuelt og relationelt
 • din grad af bevidsthed om dig selv og andre
 • din åbenhed
 • dit mod
 • din tålmodighed
 • din vedholdenhed og udholdenhed
 • din indsats
 • din sårbarhed
 • at du er villig til at se på dig selv og din egen andel i situationen og tingene
 • at du er villig til at justere på din egen måde at være i verden på – i en mere hensigtsmæssig, opløftende og nærende retning, for dig selv og de andre, som er involverede
 • at du øver dig i at være ikke dømmende
 • at du er åben for at se muligheder og at få øje på og handle på det du ønsker dig
 • at du skruer ned for sort-hvid-tænkning, som fx altid .., aldrig .., rigtigt og forkert, ..
 • at du ikke udelukkende overlader tingene og terapien til fx din partner alene – og forventer mirakler – hvis du selv har modstand på terapien – eller ikke er villig til at gøre din indsats i at få det godt – trods sårbarheder og måske massive vanskeligheder
 • (Jeg er selv en der har en baggrund med angst, mobning, spiseforstyrrelse, voldsomt lavt selvværd, svigt, tab af mine børns far da de var h.h.v. 9 mdr og 2 år, ved en dykker-drukne-ulykke, kompliceret sorg, krise, post-traumatisk stress, alene mor og forsørger gennem mine børns opvækstsår, singleliv og korte og længerevarende parforhold, mit barns alvorlige og længerevarende sygdomsforløb m.m. Og jeg har i særdeleshed via psykoterapi og alle de andre givende og opbyggende terapiformer og metoder jeg anvender, fået skabt mig en virkelig god livskvalitet og en virkelig god psykoterapeutisk praksis virksomhed, som har eksisteret i Odense C, siden oktober 1999. Og dette med afsæt i mine egne største vanskeligheder, sorger, smerter, stress, sensitivitet og en gang markant lave selvværd – som havde rødder tilbage i min tidligste opvækst. Jeg er en der aldrig giver op – selvom jeg har oplevet – i flere omgange i livet at være hårdt ramt). Så jeg ved, både fagligt og personligt, at nogle processer tager tid, mens andre omstændigheder kan ændres over kortere tid.
 • at du retter fokus på det, der er at værdsætte og som faktisk går godt – der er altid noget at værdsætte og være taknemmelig for
 • at du laver dit hjemmearbejde, som du får i terapisessionerne med mig, på den måde og i det omfang jeg anbefaler dig eller jer det (efter princippet: hvis du ikke ‘tager medicinen og i den anbefalede dosis, kommer den ikke til at virke tilstrækkeligt – og kan gøre at du oplever forværring af problemerne – fordi du netop ikke får den tilstrækkelige ‘medicin’ eller terapi, som ville kunne hjælpe dig, hvis du anvender den
 • at holde op med at pege fingre af de andre (din partner, børn, chef, kollega, mor, far, terapeut m.v.) men tager ‘skeen i egen hånd’ i forhold til at skabe en markant bedre livskvalitet – individuelt, relationelt, arbejdsrelateret og i dit privatliv
 • din villighed og vedholdenhed i at anvende de gennemprøvede og veldokumenterede metoder jeg anvender med dig, underviser dig i og giver dig med hjem, som en del af din terapi-‘medicin’ (hvis du ikke anvender metoderne, som jeg lærer og anviser dig det – får du ikke den optimale effekt)
 • en af mine kære klienter (det er I alle sammen) sammenlignede fornylig hendes terapiforløb hos mig med det at løbe maraton (hun har løbet 3 af slagsen). Og hun oplever at det at gå i terapi hos mig er langt hårdere end at løbe maraton – MEN også langt mere givende. Hun har i øvrigt tidligere gået i terapi andre steder og taget medicin mod angst, depression, psykiske efterfødselslidelser og OCD – men har aldrig oplevet at blive hjulpet så godt som hos mig