PSYKOLOGi & SPiRiTUALiTET

 

Vi fødes alle med en helt unik sammensætning af forskellige kvaliteter og muligheder 

Kvaliteter som medfølelse, kærlighed, styrke, ydmyghed, ro, klarhed, glæde, livfuldhed, lethed, tillid, åbenhed, for bare at nævne nogle af vores kerne kvaliteter.

Vores personlige kombination af kvaliteter, som hvert enkelt menneske består af, udgør vores dybeste kerne, sjæl og essens. Også kaldet vores oprindelige natur eller sande selv.

Kontakten med vores kerne-kvaliteter og inderste værdier er en forudsætning for, at vi kan bruge os selv på en måde, som er oprigtig, kærlig, ærlig, autentisk, sand, og som giver mening for os.

Når vi fødes, og gennem opvækstens forskelligartede omstændigheder, vanskeligheder og udfordringer, mister vi gradvist kontakten til vores essentielle kvaliteter. Fordi vi tilpasser og omstændighederne, for at klare os og nogen gange for at overleve i og med de omgivelser og relationer vi som børn og unge er fuldkommen afhængige af. Vi bliver ‘omkodet’ til overlevelse, så at sige. Vi udvikler overlevelses strategier, for at klare os.

Dette tab af sider af selvet er altså uundgåeligt og opstår som sagt simpelthen som følge af mødet med den fysiske verden og de menneskelige relationer, vi indgår i, helt fra vi bliver født.

Tabet af vores oprindelige sande natur, kan medfører tilstande som angst, nedtrykthed, depression, konkret eller diffus smerte, jalousi, misundelse, vrede, lavt selvværd, mereværd, følelser af at være udenfor, skyld, skam, selvoptagethed, utilfredshed, afmagt, håbløshed, kedsomhed, manglende mening med livet – samt mange andre emotionelle tilstande, der kan komme til syne i form af eksempelvis parforholdsproblemer, stress, misbrug eller andre vanskeligheder.

Når vi har mistet kontakten til vores kerne, det vil sige vores sande kerne kvaliteter, føler vi os afhængige af nære relationer, vores arbejde, eller andet/andre forhold i omgivelserne, alkohol, rygning, mad, sex m.v., som så skal erstatte følelsen af savnet efter vores sande kerne-kvaliteter og -værdier.

Som erstatning for tabet af vores essentielle kerne-kvaliteter, opbygger vi en personlighedsstruktur eller et ego med forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier, der fungerer, mere eller mindre vellykket, i kontakten med omverden og i kontakten i vores relationer.

Meningen er ikke at vores ego skal udslettes. Vi har brug for egoet, for at kunne fungere praktisk og fysisk i den verden vi lever i.

Problemet med vores ego, eller personlighedsstruktur (som både er indlejret psykisk og fysisk i os), er når vi er så identifiserede med det, at vi efterhånden får den opfattelse, at egoet er den vi i virkeligheden er.

Og det er vi ikke kun, vi er så meget mere …

Mange mennesker lever et liv med en overbevisende og vedholdende identifikation med deres ego, uden umiddelbart at mærke nogen nævneværdige problemer med det.
Andre mennesker oplever større vanskeligheder, inden i sig selv og i forhold til andre mennesker.

Når sådanne vanskeligheder synes overvældende eller uløselige, kan den personlige kontakt til en psykoterapeut være af stor betydning, og hjælpe dig ind til en dybere kontakt, indadtil med dig selv; for herigennem at opnå en indsigt i det, som er kilden til problemerne, samt – og ikke mindst at få skabt kontakt til og bevidsthed om dine sande kerne-kvaliteter og de værdier der giver og kan komme til at give dit liv mening og konstruktiv positiv næring og retning.

 

Kærligst
Cetrine