PSYKOLOGi & SPiRiTUALiLET

Vi FØDES ALLE MED EN HELT UNiK SAMMENSÆTNiNG AF
FORSKELLiGE KVALiTETER

Kvaliteter som medfølelse, kærlighed, styrke, ydmyghed, ro, klarhed, glæde, livfuldhed, lethed, tillid, åbenhed, for bare at nævne nogle.

Denne personlige kombination af kvaliteter, som hvert enkelt menneske består af, udgør vores dybeste kerne, eller sjæl, om man vil. Også kaldet vores oprindelige natur eller sande selv.

Kontakten med vores kvaliteter og inderste værdier er en forudsætning for, at vi kan bruge os selv på en måde, som er oprigtig, kærlig, ærlig, autentisk, sand, og som giver mening for os.
Når vi fødes, og gennem opvækstens forskelligartede omstændigheder, vanskeligheder og udfordringer, mister vi gradvist kontakten til vores essentielle kvaliteter.
Dette tab af sider af selvet er uundgåeligt og opstår simpelthen som følge af mødet med den fysiske verden og de menneskelige relationer, vi indgår i.

Tabet af vores oprindelige sande natur, medfører tilstande som angst, nedtrykthed, depression, konkret eller diffus smerte, jalousi, misundelse, vrede, lavt selvværd, mereværd, følelser af at være udenfor, skyld, skam, selvoptagethed, utilfredshed, afmagt, håbløshed, kedsomhed, manglende mening med livet – samt mange andre emotionelle tilstande, der kan komme til syne i form af eksempelvis parforholdsproblemer, stress, misbrug eller andre vanskeligheder.

Når vi har mistet kontakten til vores kerne, det vil sige vores sande kvaliteter, føler vi os afhængige af nære relationer, vores arbejde, eller andet/andre forhold i omgivelserne, alkohol, rygning, mad, sex m.v., som så skal erstatte følelsen af savnet efter vores sande kvaliteter og værdier.

Som erstatning for tabet af vores essens kvaliteter, opbygger vi en personlighedsstruktur eller et ego med forsvarsmekanismer og overlevelsesstrategier, der fungerer, mere eller mindre vellykket, i kontakten med omverden.

Meningen er ikke at vores ego skal udslettes, det har vi brug for, for at kunne fungere praktisk og fysisk i den verden vi lever i.

Problemet med vores ego, eller personlighedsstruktur (som både er indlejret psykisk og fysisk i os), er når vi er så identifiserede med det, at vi efterhånden får den opfattelse, at egoet er den vi i virkeligheden er. – Og det er vi ikke kun, vi er så meget mere …

Mange mennesker lever et liv med en overbevisende og vedholdende identifikation med deres ego, uden umiddelbart at mærke nogen nævneværdige problemer med det.
Andre mennesker oplever måske større vanskeligheder, inden i sig selv, eller i forhold til andre.

Når sådanne vanskeligheder synes overvældende eller uløselige, kan den personlige kontakt til en terapeut være af stor betydning, og hjælpe klienten ind til en dybere kontakt, indadtil med sig selv; for herigennem at opnå en indsigt i det, som er kilden til problemerne, samt – og ikke mindst at få skabt kontakt til og bevidsthed om dine sande kvaliteter og de værdier der giver og kan komme til at give dit liv mening og konstruktiv retning.

Bestil tid hos Chetrine nu: Klik her.