PERSON CENTRERET PSYKOTERAPi Odense, Fyn, online

person centreret psykoterapi Fyn - person centreret psykoterapi Odense - person centreret psykoterapi Skype

PERSON CENTRERET

PSYKOTERAPi

Odense – Fyn – Langeland – online

 

I PERSON (ELLER KliENT) CENTRERET PSYKOTERAPi er grundholdningen, at vi alle er eksperter i vores eget liv

 

Klientcentreret psykoterapi er baseret på, at skabe de bedste betingelser for at vi som mennesker kan leve vores potentiale fuldt og helt.

Der arbejdes i terapien ud fra tre kernebetingelser:
1. anerkendelse
2. empatisk forståelse
3. nærvær

Disse tre kernebetingelser er centrale for at sund udvikling kan finde sted.

Klient- & personcentreret psykoterapi er udviklet af Carl Rogers, som sammen med blandt andre Abraham Maslow har stået i spidsen af den humanistiske skole, indenfor psykologien.

Rogers særlige bidrag er hans ’Person-centrerede Metode’, som tidligst er beskrevet i ”Client-Centered Therapy” fra 1951.

Rogers kernebegreb indenfor den humanistiske tænkning er hypotesen om ’den aktualiserende tendens’.

Den aktualiserende tendens ses som iboende og positiv, hvorved mennesket naturligt vil udvikle den mest positive, konstruktive, kreative og prosociale livsretning indenfor de givne betingelser.

person centreret psykoterapi Fyn - person centreret psykoterapi Odense - person centreret psykoterapi Skype
person centreret psykoterapi Fyn - person centreret psykoterapi Odense - person centreret psykoterapi Skype - klient centreret psykoterapi Fyn - klient centreret psykoterapi Odense - klient centreret psykoterapi Skype
person centreret psykoterapi Fyn - person centreret psykoterapi Odense - person centreret psykoterapi Skype - klient centreret psykoterapi Fyn - klient centreret psykoterapi Odense - klient centreret psykoterapi Skype
person centreret psykoterapi Fyn - person centreret psykoterapi Odense - person centreret psykoterapi Skype - klient centreret psykoterapi Fyn - klient centreret psykoterapi Odense - klient centreret psykoterapi Skype