ORGANiSK PSYKOTERAPi – Odense – Fyn – Langeland

Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online

ORGANiSK PSYKOTERAPi

Odense – Fyn – Langeland – online

 

by Organisk Psykoterapeut Mpf
CETRiNE CAROLiNE LiV BOES BLiSØE
– har mere end 29 års Psykoterapeutisk Erfaring

 

ORGANiSK PSYKOTERAPi ER UDViKLET PÅ DANSK iNSTiTUT FOR ORGANiSK PSYKOTERAPi

 

Organisk Psykoterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i et eksistentialistisk og humanistisk menneskesyn.

Det teoretiske udgangspunkt er blandt andet kropsterapi, bioenergetisk kropspsykoterapi, healende berøring, gestaltterapi og eksistentiel psykoterapi.

Organisk Psykoterapi er ikke navnet på én bestemt teori, men nærmere en samlet betegnelse for det at få krop og psyke til at spille sammen på fordybende og autentisk vis, uden at diagnosticere.

Indenfor kropsorienteret psykoterapi er tanken, at til enhver følelsesmæssig blokering eller konflikt og dertilhørende forsvar, er der en parallel i kroppen. At kroppen husker, det vi ikke husker bevidst.

At inddrage kropslige reaktioner og oplevelser i terapien er derfor meget givende. Via kroppen har vi mulighed for, på en enkel og dyb måde, at komme i kontakt med vores ubevidste mønstre. Ubevidste mønstre, som ellers kan styre vores reaktioner og handlinger på uhensigtsmæssige måder.

Ved at arbejde med at bringe de kropslige oplevelser, fornemmelser og reaktioner med ind i terapien, får du hjælp til at få en dyb og autentisk kontakt med dig selv.

Organisk Psykoterapi er en nænsom og kontaktfuld terapiform, som tager afsæt i at en af de mest udbredte sjælelige lidelser i dag er at føle sig fremmedgjort overfor sin egen identitet.

Dette inkluderer spørgsmål som: ‘Hvem er jeg?’, ‘Hvad vil jeg?’, ‘Hvordan skal jeg forholde mig til den situation jeg er i?’ og oplevelser af eksempelvis tomhed, meningsløshed, rastløshed, nedtrykthed angst eller andre former for lidelse.

Tabet af forbindelsen til at have en levende kerne, der er forankret i kroppens dyb, gør det svært at finde svar og mening.

Oplevelser af indre tomhed, ulyst til livet, nedtrykthed, meningsløshed og fravær af ægte glæde kan være fremmedgjorthedens måde at ytre sig på.

Og selvom mennesker kan virke stærke og selvkørende i kraft af deres viden og ydre tilpasning, er der ofte sårbarhed og afsavn lige under overfladen. Dette bunder i tab af selvfølelse fra sår i nære og sociale relationer.

Vi kan psykisk glemme og fortrænge mange af de ting vi har oplevet i vores liv, men kroppen husker det hele.

Man kan på en måde se det sådan, at vi bærer vores livshistorie med os hvor vi end går hen, ind i andre relationer, ind i mødet med andre mennesker.

For at befinde os godt, også som voksne, er vi afhængige af andre menneskers kontaktfulde nærvær og fintfølende samvær.

Organisk Psykoterapi betragter krop og psyke som en helhed, og beskæftiger sig med de menneskelige samspils mange lag og komplicerede, næsten umærkelige nuancer.

Organisk Psykoterapi henter stor styrke i at have fokus på de helende kræfter, der er i et kontaktfuldt nærvær mellem mennesker.

Terapien tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation, under hensyntagen til individuelle ressourcer og behov og med respekt for den enkeltes tempo og grænser.

Organisk Psykoterapi er nænsom og alsidig og der arbejdes med både kropslige og psykologiske metoder, ud fra overbevisningen om, at nærvær og kontakt er af den mest vitale betydning for at vi kan finde vores egen inderste sandhed og følelse af identitet.

Ud fra erkendelse af at alle mennesker rummer stærke selvhelende og selvregulerende kræfter, søger Organisk Psykoterapi gennem bevidstgørende kontakt til kroppens egen viden, nænsomt at arbejde med at opløse, vende og ‘gå bag om’ begrænsende tanker og kropslige barrierer eller forsvar, samt åbne for og integrere dybereliggende følelser og behov, for herved at fremme en organisk, det vil sige en levende, dynamisk og balanceret forbindelse mellem psykiske, følelsesmæssige, kropslige, relationelle og spirituelle lag.

Endvidere arbejdes med bevidstgørelse af forbindelsen mellem den indre virkelighed og de ydre realiteter, og med balancen mellem behovet for individualitet og behovet for at høre til et fællesskab.

Når vi arbejder med krop og psyke, som en helhed, vil vi opleve at få frigjort den energi, som er bundet i at have det dårligt. Nogle af de oplevelser, vi har været ude for i livet, bliver gjort færdig.

Denne proces vil udfolde sig og bringe i retning af øget fysisk og psykisk sundhed og forandring i måden at være i verden på. Herved skabes mulighed for at hver enkelts liv henter sin næring i et rigt følelsesliv, med plads til sjælens visdom og fine impuls og med evnen til at handle i overensstemmelse hermed.

Formålet er det enkelte menneskes evne til at være sig selv, levende, intuitivt og nærværende i kontakten med omgivelserne.

BESTiL TiD &/ELLER FORLØB HER 

Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online
Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online
Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online
Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online
Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online
Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online
Organisk Psykoterapi Odense - Organisk Psykoterapi Fyn - Organisk Psykoterapi Skype - Organisk Psykoterapi Uddannelse Odense - Organisk Psykoterapi Uddannelse Fyn - Organisk Psykoterapi Online