8 Sessioners Mindfulness Program

MiNDFULNESS program

8 SESSIONERS MINDFULNESS PROGRAM

Mindfulness henvender sig til alle, der ønsker
at træne bevidst nærvær og finde ro,
der kan være med til at give en bedre livskvalitet.

Mindfulness 8-sessioners programmet er et effektivt
og veldokumenteret redskab til stress-, angstreduktion,
til behandling af spiseforstyrrelser, samt til forebyggelse
af depressiveperioder.
Derudover har træningen god effekt på fysiske
problemer, som eksempelvis smerte, da der sker en
optimering i forbindelsen og funktionen krop-sind.
Resultaterne at en øget forbindelse mellem krop og
sind er bl.a.:

– bedre evne til at slappe af
– større smertetolerance
– bedre immunologisk modstandskraft
– øget subjektiv vitalitet
– færre fysiske symptomer

Læs her, hvad ANDRE SiGER om MiNDFULNESS hos Chetrine

8-SESSiONERS PROGRAMMET ER ET KURSUS,
der bygger på et veldokumenteret og evidensbaseret
program, MiNDFULNESS BASERET KOGNiTiV TERAPi
(Segal, Williams, Teasdale 2002), der optræner dig i
centrale mindfulnessfærdigheder i løbet af 8 sessioner
fordelt over 8 uger.

8-SESSiONERS PROGRAMMET er systematisk bygget op,
så du gradvist træner din opmærksomhed og evnen
til ikke at reagere på umiddelbare tanker og følelser
du registrerer i din krop og din opmærksomhed.
Hypotesen bag programmet er at tilbagevendende
depressive episoder, stress og angst stimuleres af:

– at være uopmærksom og automatisk blive styret
af de tanker, der umiddelbart går gennem hovedet.
– at forsøge at slippe af med negative følelser og i
stedet opnå glæde.
– konstant at sammenligne, hvordan man har det,
og hvordan man gerne vil have det.
– at man regner med at kunne tænke sig ud af
problemerne.

Du kan tage kurset individuelt, som par/to personer
og i gruppe fra 3 til flere personer.

Hver session varer fra 1½ – 2½ time, afhængig af
deltagerantal.

MiNDFULNESS PROGRAMMET’s SESSiONER er bygget
op over følgende temaer:

1. session: GRUNDHOLDNiNGER
2. session: HÅNDTERiNG AF PROBLEMER
3. session: ÅNDEDRÆTTET
4. session: AT VÆRE i NUET
5. session: BAGVED VANDFALDET
6. session: TANKER ER iKKE FAKTA
7. session: SELFCOMPASSiON
8. session: FREMTiDiG TRÆNiNG

Gå til priser og praktiske oplysninger her.

Tilmeld dig her.