KROPPSYKOTERAPi Odense – KROPPSYKOTERAPi Fyn

kropsterapi Fyn - kropsterapi Odense - kroppsykoterapi Fyn - kroppsykoterapi Odense

KROPSPSYKOTERAPi

Odense – Fyn – Langeland – online

 

KROPPEN ER DET ENESTE STED DU ViRKELiG KAN ViDE, HVORDAN DET ER AT VÆRE DiG.

En af de mest udbredte sjælelige lidelser i dag er at føle sig fremmedgjort overfor sin egen identitet.

Dette kan komme til udtryk i forskellige former for vanskeligheder i hverdagen eller problemer med eksempelvis at klare sig igennem en krise.

Måske kender du til at stille dig selv spørgsmål som: ‘Hvem er jeg?’, ‘Hvad vil jeg?’, ‘Hvad kan jeg?’, ‘Er jeg god nok?’, ‘Hvordan kan jeg finde mig tilpas i den situation jeg er i?’, ‘Hvem vil jeg gerne være?’, og meget andet ..

Tabet af forbindelsen til at have en levende kerne, der er forankret i kroppens dyb, gør det svært at finde svar og mening.

– Og kroppen er det eneste sted vi virkelig kan vide, hvordan det er at være os. Kroppen kommunikerer heletiden, men uden ord – og derfor hører vi i en travl hverdag, som for mange af os er præget af mental overflod, automat-pilot og doing-mode, ofte ikke hvad kroppen fortæller os – ikke før vi måske bliver syge eller må stoppe op på grund af anden lidelse, som fx stress, angst, smerter eller depression.

Ved at lære at lytte til og forstå, hvad kroppen fortæller, kan vi lære, igen og igen at skabe balance, samt finde og bruge vores ressourcer mere effektivt.

Krops-psykoterapi tager udgangspunkt i samtale, hvor der også rettes opmærksomhed på hvad der sker i kroppen, med de vigtige informationer som findes her.

Krops-baseret psykoterapi, som er en del af Organisk Psykoterapi, arbejder med at skabe et kropsligt fundament af tillid, tryghed og sanselighed. Dels igennem en atmosfære af kontakt, nærvær og omsorg, dels ved hjælp af alsidige former for kropsterapeutiske, psykoterapeutiske og mindfulness baserede metoder, der er med til at hele de følelsesmæssige sår, som er opstået helt tilbage i barndommen.

Terapien tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle og mere langsigtede behov, med sigte mod et mere helt og tilfredsstillende liv, i en for den enkelte naturlig udviklingsproces:

  • kropsligt
  • følelsesmæssigt
  • psykisk
  • mentalt
  • adfærdsmæssigt
  • socialt, relationelt
  • sjæleligt, spirituelt

At virkelig finde sig selv, indeni og i relation til andre, er essensielt for at opnå dybere accept og forståelse af sig selv. Gennem terapien sker en bearbejdning, via oplevelsen af ens egne kropslige, følelsesmæssige, psykiske, mentale, relationelle og spirituelle oplevelser og erfaringer.

Følelser er kroppens liv, ligesom tanker er sindets liv.

Den terapeutiske bearbejdning kan være blokeret af de forsvarsmekanismer/overlevelsesstrategier, som har været nødvendige at udvikle, kropsligt og psykisk, for at beskytte os selv i følelsesmæssigt belastende situationer. Psykisk har vi bl.a. gennem forsvarsmekanismer som fortrængning, projektion og introjektion reduceret den
fulde oplevelse af at være i nuet. Kropsligt kan vores energi være nedsat, diffus, eller for voldsom, og mangle sund, afbalanceret livsenergi.

Vi er alle – både som børn og voksne – afhængige af andre menneskers kontaktfulde nærvær og indfølende omsorg, for at vi kan befinde os godt. Vi lider i situationer eller sammenhænge, hvor vores tilstand eller tilstedeværelse i situationen ikke bliver registreret eller taget hensyn til af andre, eller hvis vi bliver udsat for straf eller nedgøring, når vi giver vores ønsker eller behov til kende. Denne sårbarhed er helt naturlig, og har ofte meget smertefulde og dybe rødder i vores barndom.

For at forstå den indre dynamik, er fokus i terapien bl.a. rettet på de kropslige og psykiske tilstande, som udfolder
sig i nuet. Og der hvor skygger fra fortiden måske forstyrer kontakten i nuet, er det muligt at søge tilbage til disse skyggers oprindelse, hvorved man – i nuet – får mulighed for at mærke og få større bevidsthed om de sider af oplevelserne fra dengang, hvor de enten måtte fortrænges eller opgives.

Det højeste mål med en sådan proces, er at blive et helt integreret menneske – at være sig selv – kende sig selv; og ubesværet kunne gå efter sine behov, afstemt med omgivelserne i enhver situation, relation og sammenhæng. Og på vejen der hen – i processen – hen mod det vi længes efter og har brug for eller gerne vil opnå – er det muligt at få et langt bedre liv, med mere intens og dyb kontakt til både krop, sind, følelser og behov – og med mere nærvær og selvindsigt – hvilket øger vores livsenergi, livsglæde og livskvalitet.

 

BESTiL TiD &/eller FORLØB HER 
kropsterapi Fyn - kropsterapi Odense - kroppsykoterapi Fyn - kroppsykoterapi Odense
KROPPSYKOTERAPi fyn - Kroppsykoterapi Odense
kropsterapi Fyn - kropsterapi Odense - kroppsykoterapi Fyn - kroppsykoterapi Odense
kropsterapeut Fyn - kropsterapeut Odense - kroppsykoterapeut Fyn - kroppsykoterapeut Odense

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

” Kropsterapi, mindfulness, relationsterapi og spirituel terapi hos Cetrine virker helt vildt godt! Jeg er blevet meget mere nærværende end nogen sinde. Jeg er blevet god til at se, mærke og slippe det som ikke nærer mig – men som har drænet mig – både inde i mig og omkring mig – så langt tilbage jeg kan huske, i min barndom. Den terapeutiske proces jeg er igang med hos Cetrine er MEGET hårdere end at løbe maraton, (Jeg har løbet maraton 3 gange). MEN også SÅ meget bedre, når terapien virker, som den gør SÅ godt, i samarbejdet med Cetrine! Jeg har også gået til psykolog, psykiater og hos andre terapeuter, tidligere – men ikke sluppet af med min angst, social angst og generel angst, OCD, hårdhed mod mig selv, nervøsitet og graviditets- og efterfødselsgener. Disse belastninger er i løbet af forløbet hos Cetrine, som jeg stadig er igang med blevet STÆRKT reduceret. Og det er en SÅ stor lettelse og MARKANT forbedring af min livskvalitet, både på mit job, i mit parforhold, i relation til mit barn og ikke mindst i min væren med mig selv inde i mig – i alle situationer. Det giver mening med den spirituelle dimension, som Cetrine så fint og respektfuldt har som en ekstra tilgang, hvis du er åben overfor det. Og Mindfulness-terapien og -træningen hos Cetrine er også SÅ godt! Det er det hele værd! Meget bedre end at tage medicin, som jeg også har prøvet. Tak Cetrine.”

– 37-årig kvinde, mor, pædagog og sygeplejerske

 

 

“Det er rigtig godt! Jeg oplever terapien og den terapeutiske massage, samt yogaen hos Cetrine som meget udrensende. Måden hun arbejder med åndedrættet på er meget anderledes end jeg har oplevet med andre åndedræts øvelser. Og det virker godt og er meget anvendeligt, i alle mulige situationer i hverdagen. Hun når dybt med mig på områder, som ingen anden terapeut eller psykolog er nået med mig tidligere (og jeg har gået til rigtig meget behandling gennem årene, både kropsterapi og psykologsamtaler m.m. Det er udfordrende at gå i terapi hos Cetrine. Jeg oplever at hun kommer meget tæt på mig og på emner – som i hvert fald en del af mig helst ikke vil i kontakt med. Men det er jo virkeligt forløsende og befriende, når jeg så kommer på den anden side af smerterne og det følelsesmæssige ubehag.” 

– 68-årig mand og musiker –

 

LÆS MERE OM HVAD ANDRE SiGER

Kropsterapeut Odense - Kropsterapeut Fyn - Kroppsykoterapeut Odense - Kroppsykoterapeut Fyn - Kropspsykoterapeut Odense - Kropspsykoterapeut Fyn