KONFLiKT COACHiNG

konflikt coaching odense - konflikt coaching Fyn - konflikt coaching online - konflikt coaching Skype

KONFLiKT COACHiNG

 

KONFLiKT COACHiNG ViA ANERKENDENDE DiALOG – SKABER NÆRVÆR, UDVIKLING OG NY FORSTÅELSE

i parforholdet, familien, på arbejdspladsen – og i andre vigtige relationer.

Vil du/I lære et effektivt, indsigtsgivende og udviklende
værktøj til forebyggelse og håndtering af selv de mest genstridige konflikter, frustrationer og stress?

Dialogformen er hjælpsom til at skabe gensigig lydhørhed, forståelse, selvværd og nærvær i alle relationer.

I kan bruge dialogen i parforholdet, familien, i relation til
børnene, i arbejds sammenhænge m.v.

Book tid her til at lære Den Anerkendende Dialog i praksis,
og I får et værktøj, som er hjælpsomt resten af livet.

Eller læs mere om
HVAD ER DEN ANERKENDENDE DiALOG?

Den anerkendende dialog er en særlig dialogform, som
er inspireret af Imago terapi, Carl Rogers personcentrerede
terapi, den narrative metode og den nye forskning omkring affektregulering og mentalisering.

DEN ANERKENDENDE DiALOG ER EN RELATiONSSAMTALE, et
tilbud om en samtaleform, der kan skabe eller genskabe
en gensidig respektfuld relation. Samtalens formål er at
etablere en tillidsfuld kontakt for derigennem at åbne
mulighed for forandring gennem forståelse for hinandens situation og forskellighed.
Der er tale om en yderst nænsom metode, der i første
omgang skaber tryghed og tillid, så det er muligt at se,
høre og forstå hinanden på egne betingelser.
Det betyder at man kun arbejder i en takt og et tempo,
som parret/parterne i relationen der har dialogen selv
definerer.

Den anerkendende dialog har det formål at gøre op med tillærte mønstre og overlevelsesstrategier, så parterne i
relationen selv kan udvikle en helt ny måde at tale og
være sammen på.

Når den anerkendende dialog, og hele tankesættet bag
den, er godt integreret i en relation, bevæger man sig
væk fra et reaktionsmønster, som er sårerende for partneren
/den anden/kollegaen/kammeraten/barnet – metoden kan bruges i alle relationer – og bringer relationen ind i et mere omsorgsfuldt og anerkendende nærvær.

Det er en rejse, der giver os indsigt i, hvad det er, der trigger
os, så vi på få sekunder kan forvandle os til små sårerede
og urimelige børn – indsigt i hvordan vores reaktionsmønstre nogen gange har negativ betydning for den anden.

Det er på denne rejse, at vi for alvor kan forstå, hvordan vi
har et fælles ansvar for kvaliteten af et anerkendende
nærvær i vores relationer: i kærlighedslivet, familien, parforholdet, i arbejdslivet – og også globalt.
Vi har relationelt afgørende indflydelse på hinandens vækst
og udviklingsmuligheder.

Den anerkendende dialog er med til at udvikle vores evne
til selvregulering. Den er baseret på tryghed og er med til at skabe en åbenhed, en kontakt og et nærvær, som gør det muligt, i parforholdet og i andre relationer virkelig at se,
høre og forstå den anden, sig selv og relationens betydning
– og at så at sige finde guldet i frustrationerne.

Den anerkendende dialog kan være med til at udvikle en anerkendende måde at forholde sig til hinanden på, som
er med til at udvikle tryghed, trivsel, nærvær, selvværd,
selvtillid og kreativitet.

Er du/I parat til at lære en ny måde der kan hjælpe Jer
med at vende konflikter, kritik og frustration til ny læring,
sund udvikling og nærvær igen og igen, så kan du
bestille tid her.

Metoden, som bl.a. er inspireret af Imago er en videnskabelig
og internationalt anerkendt metode.

konflikt coaching odense - konflikt coaching Fyn - konflikt coaching online - konflikt coaching Skype
konflikt coaching odense - konflikt coaching Fyn - konflikt coaching online - konflikt coaching Skype