HVAD ViRKER?

Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn

HVAD ViRKER?

HVAD SKAL DU VÆLGE?

HViLKEN TERAPiFORM ViRKER BEDST?

 

Det har du har måske selv en rigtig god fornemmelse af. Måske har du ikke. Måske er du blevet anbefalet en bestemt terapiform eller metode. Måske har du fået mig anbefalet til at hjælpe dig med det du er udfordret af.

 

“Jeg har en succesrate, på mere end en fordobling i oplevet livskvalitet hos mine klienter – undervejs og efter et personligt designet og gennemført terapiforløb.”

– Cetrine –

 

Uanset hvad dit problem, din udfordring, krise eller dit forandringsønske er, så tager jeg sammen med dig udgangspunkt i din unikke situation, livshistorie og personlighed. Jeg sammensætter i samarbejde med dig det forløb, som vil give dig de bedste betingelser for at finde en for dig sund og fleksibel psykologisk og fysisk, følelsesmæssig, mental, relationel og sjælelig balance i din væren og gøren i verden.

 

Det er vigtigt at terapiformen har veldokumenteret effekt, sådan at den virker, når den anvendes. Og det er sådanne metoder jeg baserer mit arbejde på i min praksis. Så du kan have tillid til at det vi gør og det jeg anbefaler dig at gøre vil virke, når du anvender det.

 

Lige som følgende undersøgelse – som er tilbage fra 1992 – bestemt også er af betydning – OG man ved i dag meget mere om psykologi og psykoterapi, og forskningen bag de videnskabeligt veldokumenterede metoder, der virker – når man benytter dem:

 

“Der er brugt mange ressourcer på at undersøge psykoterapeuter, psykoterapi og behandlingsmetoder, for at finde den bedste, hurtigste og dermed mest effektive terapimetode. Og svaret er at: “Der findes ikke nogen “bedste psykoterapi metode”.

Det, der virker i psykoterapi er – måske overraskende – ikke så meget selve metoden eller teknikken. Det virksomme i terapi er derimod:

40% : Klientens ressourcer og vilje til at forandre sig.

30% : Relationen mellem terapeut og klient. Det betyder noget om terapeut og klient kan lide hinanden som mennesker og at der er nærvær i mødet mellem dem.

15% : At både klient og terapeut har tillid til selve terapien. Terapeuten skal kunne give en sandsynlig og troværdig forklaring på klientens problemer og opstille en rimelig tese om hvordan de kan løses.

15% : De specifikke terapeutiske teknikker og metoder der indgår i selve behandlingen tegner sig således kun for ca. 15% af virkningen.”

Kilde: Lambert, M. J. (1992). Implications of outcome research for psychotherapy integration. In J. C. Norcross
& M. R, Goldfried (Eds.) Handbook of psychotherapy integration (pp. 94 – 129). New York: Basic Books.

 

 

Når man vælger psykoterapeut eller psykolog, kan det være vigtigt, at være opmærksom på vedkommendes egenterapi, uddannelses- og erfaringsbaggrund.
(Dansk Psykoterapeutforening forlanger et minimum på 250 timer egenterapi + 150 timer supervision + 300 timer teori og det samlede psykoterapeutiske uddannelsesforløb skal strække sig over mindst 4 år. Herudover kræves en relevant lang eller mellemlang videregående grunduddannelse af psykologisk, pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig karakter og en efterfølgende erhvervserfaring af mindst tre års varighed.)
Det er en god idé at vælge en terapeut som vedvarende selv er i egenterapi og får supervision.

Gennem års egenterapi har psykoterapeuten – som du selv – mulighed for at udvikle en høj grad af selvbevidsthed, selvansvarlighed og få et indgående kendskab til egne sårbarheder og reaktionsmåder. Egenterapi udvikler en veludviklet empati (evne til følelsesmæssigt at sætte sig i en andens sted), en grundig teoretisk baggrund samt praktisk, terapeutisk træning, som er forudsætninger for at kunne arbejde professionelt forsvarligt med andre menneskers følsomme og ofte smertefulde historie.

 

HER KAN DU LÆSE MERE OM MiN:
Profil
Uddannelses baggrund
Efteruddannelser, egenterapi & supervision
Arbejdsmæssige erfaring
Personlige & terapeutiske livserfaring

HER KAN DU LÆSE MERE OM:
Hvad virker ? – Hvad skal jeg vælge ?
Hvad står corre-inspirre for ?
CORRE-iNSPiRRE betyder …
Referencer
Andre siger …

Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn
Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn
Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn
Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn
Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn