GESTALTTERAPi Odense – GESTALTTERAPi Fyn

Gestaltterapi Odense - Gestaltterapi Fyn

GESTALTTERAPi

Odense – Fyn – Langeland – online

 

Specialist i Gestaltterapi, Mindfulness, Kognitiv Terapi, Terapeutisk Massage, Parterapi, Kropsterapi, Organisk Psykoterapi & Psykoterapeut Mpf
Cetrine Caroline Liv Blisøe Boes
–  har mere end 29 års Psykoterapeutisk Erfaring


Medlem af Dansk Psykoterapeutforening, foreningen af uddannede Psykoterapeuter og Psykoterapeutiske uddannelsessteder i Danmark.

 

GESTALTTERAPi ODENSE TAGER UDGANGSPUNKT i DEN ENKELTES SiTUATiON, HER OG NU

Det er først og fremmest vigtigt at du og jeg forstår at mødes.

Hensigten med Gestaltterapi Odense er, at du får styrket din kontakt til dit eget indre, og at du får større indsigt og forståelse for din egen måde at reagere og handle på. Og desuden at du bliver opmærksom på hvad din krop fortæller.

Gestaltterapi Odense, som er en psykoterapeutisk metode, er en måde du kan få hjælp og støtte til at komme videre i dit liv, og til at lære dig selv bedre at kende og opdage ressourcer du måske ikke anede at du havde.

Jeg anvender gestaltterapi i individuel terapi, parterapi og i familie og gruppe sammenhænge.

GESTALT BETYDER helhed, form eller skikkelse og kommer af tysk. Helhed er et centralt begreb i gestaltterapi, hvor helheden forstås som mere end summen af de enkelte dele. F.eks. det hele menneske med tanker, følelser, krop og handling, i sit felt med omgivelserne, (relationer til andre mennesker, miljø, kultur, begivenheder osv.).

Helhedsbegrebet kommer oprindeligt fra gestaltpsykologien, som klarlagde en perceptuel lovmæssighed: vores tilbøjelighed til at danne færdige figurer, helheder og mening.

Denne perceptuelle lovmæssighed udvider gestaltterapien til at omfatte den måde vi fungerer på som menneskelig organisme. Vi danner heletiden åbne gestalter, dagen og livet igennem. Og vi vil heletiden søge at lukke dem – i en stræben mod helhed og balance, i takt med at kropssansninger, følelser, tanker og behov opstår.

At være sulten er således en åben gestalt – og det at spise opfattes som at lukke gestalten.

På samme måde opfattes lysten til social kontakt som en åben gestalt – og det at være sammen med vennerne som at lukke gestalten.

 

Gestaltterapi Odense - Gestaltterapi Fyn - Gestalt Terapi Odense - Gestalt Terapi Fyn

 

Andre eksempler på åbne gestalter kan være uafsluttede situationer (på engelsk: unfinished business). Eksempelvis en uafsluttet samtale, et skænderi eller et uløst problem. Ting du aldrig fik startet på eller afsluttet. Noget du ikke fik sagt, meninger og følelser du ikke fik udtrykt. Uanset om det er bevidst eller ubevidst; (det som er svært eller smertefuldt er ofte til dels ubevidst betinget) som en beskyttelse eller forsvarsmekanisme, som gør at det umiddelbart opleves nemmere at leve med det som er eller var svært – ude af øje, ude af sind.

Men de uafsluttede gestalter skaber gentagelsestrang eller endnu værre gentagelsestvang – uhensigtsmæssige adfærdsmønstre – som sluger vores energi, (og som forårsager stress i kroppen, som med tiden kan udvikle sig til sygdomme, hvis problematikken ikke løses eller balanceres) indtil de bliver bevidstgjorte og lukkes. Indtil da, får de som regel blot andre uforståelige, ordløse og smertefulde udtryk, som frustration, stress, angst, nedtrykthed, tristhed, hovedpine, mavepine og spændinger i kroppen, f.eks. i nakke eller ryg – og kan som sagt med tiden udvikle sig til kroniske lidelser og sygdom.

Gestaltterapi Odense tager udgangspunkt i situationen her og nu. Terapiformen er oplevelsesorienteret og fremadrettet, og styrker den enkelte i at mærke og opleve sig selv, som et betydningsfuldt, levende, ansvarligt og bevidst væsen.

Der arbejdes således i nuet, med det der viser sig – relateret til aktuelle ønsker og problemstillinger – problemstillinger som ofte har sin baggrund i fortiden.

Gestaltterapi Odense kan på den måde også være med til at give en ny forståelse af tidligere oplevelser, vanskeligheder og nederlag.

Terapien er en vej til dybere indsigt, integration og forandring. Når vi har brugt lang tid og megen energi på at skabe de problemer vi har i dag, tager det også tid og kræver personligt arbejde, at få indsigt og skabe varrig forandring. Nogle gange går det hurtigere end andre gange.

Gestaltterapi Odense er en kærlig proces, som både tilbyder støtte, ledelse, konfrontation, frustration og integration. Det er en kreativ og omsorgsfuld måde at forholde sig til sig selv og livet på.

Gestaltterapiens psykodramatiske og helhedsorienterede metode er virkningsfuld og hjælper med at synliggøre, forstå og integrere vores ubevidste sider og at lukke de uafsluttede gestalter, der f.eks. viser sig gennem kropslige spændingstilstande, tanker, følelser, fantasier og drømme.

Gestaltterapiens mål er at hjælpe dig til at opdage dine egne ressourcer og integrere disse, og at genfinde troen på dig selv, så du med større bevidsthed kan tage ansvar for dit eget liv. Kort sagt, at du kan være den du er og leve det liv du ønsker, i respekt for dig selv og omverdenen.

 

Gestaltterapi Odense er også en del af Organisk Psykoterapi

 

Gestaltterapi Odense

Gestaltterapi Fyn

Gestaltterapi Langeland

Gestaltterapi online

GESTALTTERAPi Odense - Gestaltterapi Fyn - gestalt terapi Fyn - gestalt terapi Odense
Gestaltterapi Odense - Gestaltterapi Fyn