Forældre Terapi & Rådgivning

FORÆLDRE TERAPI & RÅDGiVNiNG

HAR I BRUG FOR STØTTE TiL AT SKABE BEDRE TRiVSEL …?

Har I problemer, der forhindre den trivsel og balance I
har brug for.

Forældrerådgivning eller terapi hjælper Jer med at
skabe forhold hvor alle i familien kan komme til at trives
og udvikle sig som de skal.

Mange gange er det små justeringer der skal til – små
justeringer, som har en mærkbar effekt.

Forældre der trives er den bedste ramme for børns trivsel
og sunde udvikling.

Links til:
Familieterapi
Familiecoaching
Forældrerådgivning
Familierådgivning
Forældre-barn-dialoger
Parterapi
parcoaching
Imago
Den anerkendende dialog
Konflikthåndtering
Afskedsprocesser
Pardage
Mødregrupper
Teenagecoaching
Eksamenscoaching
Mindfulness
Stressbehandling
Angst
Depression
Spiseforstyrrelse
Individuel Terapi
Systemisk Familieopstilling

For nogen er det forbundet med skam, at se i øjnene,
at der er noget vi har brug for hjælp til – men det er
faktisk et tegn på styrke og sund fornuft, at søge støtte,
når man ikke trives!

Vores børn lever og formes i den stemning, vi voksne
skaber i familien!

Gennem forældrerådgivning og terapi kan man som
forældre lære at blive bedre til at være en god forældre,
som den man er.

Når I lærer nye effektive redskaber, som kan hjælpe jer
med at fungere som partnere i forældreopgaven, kan I
blive i stand til at støtte og hjælpe hinanden, når
stressniveauet, frustrationen og magtesløsheden nogen
gange er høj, og evnen og lysten til nærvær er gået
fløjten.

Alle i familien har brug for at trives og kunne udvikle sig.
Forældrerådgivning og terapi er professionel hjælp til at
komme på rette vej.

Rådgivning og/eller terapi tilrettelægges ud fra den
enkeltes og familiens behov.