Familierådgivning

FAMiLiERÅDGiVNiNG

HAR I BRUG FOR STØTTE TiL AT SKABE BEDRE TRiVSEL
i FAMiLiEN?

Familierådgivning hjælper familien og medlemmer
af familien – børn, unge og voksne – til at skabe
forhold hvor alle i familien kan komme til at trives
og udvikle sig som de skal.

Det kan f.eks. være, når der er krise eller vanskeligheder
i hverdagen, som kan være svære at overskue og
finde en konstruktiv vej igennem, på egen hånd.

Mange gange er det små justeringer der skal til – og
som gør en mærkbar forskel.

En tryg familie er et godt rum at være i for alle, både
børn og voksne, og den beskytter mod stress og andre
vanskeligheder.

Links til:
Familieterapi
Familiecoaching
Forældrerådgivning
Familierådgivning
Forældre-barn-dialoger
Parterapi
parcoaching
Imago
Den anerkendende dialog
Konflikthåndtering
Afskedsprocesser
Pardage
Mødregrupper
Teenagecoaching
Eksamenscoaching
Mindfulness
Stressbehandling
Angst
Depression
Spiseforstyrrelse
Individuel Terapi
Systemisk Familieopstilling

Det kan være forbundet med skam, at se i øjnene, at
der er noget vi har brug for hjælp til – mén det er faktisk
et tegn på styrke og sund fornuft, at søge støtte, når
man ikke trives!

Vores børn lever og formes i den stemning, de voksne
skaber i familien!

Gennem familieterapi og forældreterapi kanI forældre
lære at tage ansvar for alle jeres følelser i familiens rum
– også dem der er imellem Jer som par.

Når I lærer nye effektive redskaber, som kan hjælpe jer
med at fungere som partnere i forældreopgaven, kan
I blive i stand til at støtte og hjælpe hinanden, når
stressniveauet, frustrationen og magtesløsheden er høj
– og evnen og lysten til nærvær er gået fløjten.

Hver eneste i familien har brug for at få de bedst mulige betingelser, for at kunne trives og udvikle sig som de
skal.

Hvis ikke de har det, er der behov for positiv udvikling og forandring; og her kan familieterapi, forældreterapi, coaching, vejledning, rådgivning og samtaler være en
stor hjælp til at komme på rette vej.

Familierådgivning tilrettelægges ud fra den enkelte
families behov.