FAMiLiE OPSTiLLiNG – SYSTEMiSK KONSTELLATiON

familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn - Familie Konstellation Odense - Familie Konstellation Odense

FAMiLiE OPSTiLLiNG

– SYSTEMiSK KONSTELLATiON

 

En tryg familie er et godt rum at være i, for både børn og voksne, og den beskytter mod stress og opbygger et naturligt sundt selvværd.

Familieopstilling, også kaldet Systemisk Konstellation eller Systemisk Opstilling, er en dybdegående og oplevelsesorienteret metode, der hjælper os med at se på og udforske det der sker i et felt, i relationer imellem mennesker, og i det enkelte menneskes eget indre psykologiske system.

En familie er et i sig selv cirkulerende energisystem, ligesom en virksomhed, en organisation eller et andet fællesskab er det.

Familieopstilling kan på en blid og direkte måde hjælpe grupper og individer til at se på og løse de problemer, der opstår.

Metoden kan bruges til at løse problemer på mange områder, og til at genoprette kærlighed og venlig forståelse, for sig selv og i sine relationer til andre mennesker.

Metoden anvendes både individuelt, med par, familier, organisationer og med grupper i det hele taget.

Når vi arbejder med dynamikken i et relationelt system, kan vi dér finde den indirekte eller direkte rodårsag til familiære, eller personlige vanskeligheder, helbredsmæssige problemer og sygdomme såvel som vanskeligheder i parforhold, arbejdsrelationer og andre relationer.

De mønstre, vi bevidst eller ubevidst føler os ufrie overfor, men alligevel ikke har kunnet ændre, er ofte systemisk betinget. Det vil sige at de har deres oprindelse i et relationelt system som et energetisk netværk på tværs af tid og rum.
Mønstrene kan komme til udtryk gennem psykiske eller fysiske lidelser, sociale vanskeligheder, afhængighedsproblemer, følelsen af ikke at høre til, skyldfølelse, traumatiske hændelser, sorg, lavt selvværd og meget andet.

Det er naturligvis ikke alle problemer, der er systemiske, alligevel viser mange sig at være det.

Strukturer og forviklinger, der er opstået på et tidligere tidspunkt i livet, i familiesystemet, overtages nogle gange ubevidst af de enkelte medlemmer og kan føles meget skæbnebetonede og personlige.

Det kan eksempelvis skyldes, at et familiemedlem eller en medarbejderer er blevet afvist og udstødt, måske endda flere generationer tilbage, hvilket går imod den underliggende orden, som altid forsøger at skabe helhed ud fra lovmæssigheden: Alle har en ret til at høre til.

At alle familiemedlemmer hører til systemet, er en af de grundlæggende lovmæssigheder i metoden. Der er flere grundlæggende lovmæssigheder, der viser at kærligheden har en skjult orden. Når vi lytter ind til denne orden og sætter den i bevægelse, kan vi hjælpe energisystemet til at rebalancere sig selv, så kærlighed, respekt og forståelse kan komme til at strømme mere frit.

Dette arbejde kan altså både udføres individuelt og i gruppe-, par-, organisasions- og familie-sammenhæng.
Det begynder med at fokuspersonen vælger vilkårlige stedfortrædere (i gruppe: de andre deltagere, individuelt anvendes puder, stole, papirark på gulvet eller Playmobil dukker) for sin familie, og ud fra en indre følelse i øjeblikket placerer dem på gulvet. Den indre dynamik bliver synlig og virksom, idet stedfortræderne meget præcist kropsligt og energetisk udtrykker hvilken dynamik der bevæger sig i feltet.

Ved at lytte til og følge den indre dynamik fremtoner de energetiske lovmæssigheder, tanker, følelser, fornemmelser og adfærdsmønstre, der ligger gemt i systemet. Dette sker nonverbalt.

Gennem indsigt og respekt arbejdes der nænsomt frem til et slut billede, der ofte har en dyb healende og frigørende effekt for den enkelte.

Når vi oplever og værdsætter de energimæssige lovmæssigheder, der ligger til grund for dynamikken i et familiesystem, rebalanceres energisystemet, og kærlighed får plads til at være den nærværende kraft, der skaber balance.

BOOK TiD & FORLØB

 

familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn - Familie Konstellation Odense - Familie Konstellation Odense
familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn
familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn - Familie Konstellation Odense - Familie Konstellation Odense - systemisk konstellation Fyn - systemisk konstellation Odense - systemisk konstellations opstilling Fyn - systemisk konstellations opstilling Odense
familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn - Familie Konstellation Odense - Familie Konstellation Odense - systemisk konstellation Fyn - systemisk konstellation Odense - systemisk konstellations opstilling Fyn - systemisk konstellations opstilling Odense
familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn - Familie Konstellation Odense - Familie Konstellation Odense - systemisk konstellation Fyn - systemisk konstellation Odense - systemisk konstellations opstilling Fyn - systemisk konstellations opstilling Odense
familieopstilling Odense - familieopstilling Fyn - familieopstilling uddannelse Odense - familie opstilling Fyn - familie opstilling Odense -familie opstilling uddannelse Fyn - Familie Konstellation Odense - Familie Konstellation Odense - systemisk konstellation Fyn - systemisk konstellation Odense - systemisk konstellations opstilling Fyn - systemisk konstellations opstilling Odense