1:1Psykoterapi Odense - Psykoterapi Fyn - Coaching Odense - Coaching Fyn SESSiONER

 

En til en sessioner. Jeg møder dig der hvor du er i dit liv. Sådan at vi sammen tager udgangspunkt i din nuværende situation.

HVAD ER PSYKOTERAPi ?

“Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten/patienten er hovedpersonen, den person om hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.

Terapiens rammer aftales normalt på forhånd, således at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagte fra starten, men naturligvis om nødvendigt kan justeres efter fælles overenskomst.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet – som psykoanalyse – af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter.

Med tiden er der opstået forskellige psykoterapeutiske retninger, hvoraf de vigtigste overordnede hovedretninger (referencerammer) er den psykoanalytiske/psykodynamiske, den eksistentialistiske/humanistiske, den systemiske/strukturelle og den kognitive/adfærdsterapeutiske.

Efterhånden blev der også udviklet flere metoder (værktøjer) inden for de forskellige psykoterapeutiske retninger: kropsterapi, oplevelsesorienteret terapi, jungiansk analyse, familieterapi af forskellige retninger, drømmeanalyse, gestaltterapi, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, fobitræning, samlivsterapi (sexterapi), musikterapi, transaktionsanalyse m.m.m. Mange psykoterapeuter har kendskab til flere retninger og metoder.

Man kan gå i psykoterapi som individuel klient, man kan gå i parterapi, deltage i gruppeterapi, eller man kan gå i familieterapi, hvor større eller mindre dele af familien også deltager.”

 

Citat fra Dansk Psykoterapeutforening

HVEM KAN HAVE GAVN AF PSYKOTERAPi ?

“Psykoterapi kan være hjælpsom for mange mennesker. Det kan være man ønsker hjælp til personlig udvikling, til at komme videre i sit liv. Det kan også være man er i en krise (fx. ved en skilsmisse, en traumatisk krisesituation eller man har mistet en vigtig person o. lign.) og har brug for hjælp til at komme igennem den.

Man kan føle, at man er gået i stå, at livet glider forbi en, eller måske lider man af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, isolationstendens, psykosomatiske symptomer, spiseproblemer, følger efter incest m.v.

Der kan også være problemer med arbejdet eller der kan være gået knuder i parforholdet – måske havner man gang på gang i de samme konflikter, eller der er vanskeligheder i sexlivet eller problemer i forhold til børnene.

Parathed til at udforske sig selv, selv om det muligvis indimellem kan være smertefuldt, og til at betro sig om personlige og intime forhold til psykoterapeuten er en god forudsætning for en vellykket terapi.”

 

Citat fra Dansk Psykoterapeutforening

BLiVER MAN LYKKELiG AF AT GÅ i PSYKOTERAPi?

“Der findes ikke en “lykkepille” – i hvert fald skal man ikke regne med at blive lykkelig af at spise den.

Psykoterapi er heller ikke vejen til evig lykke. Men psykoterapi kan hjælpe til, at man bliver mere bevidst om sig selv og sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

På den måde kan psykoterapi føre til større tilfredshed med sig selv og sin tilværelse. Det er dog ikke noget man får forærende hos terapeuten.

Man må være indstillet på selv at gøre en indsats – og nogle gange kan det være hårdt arbejde at gå i terapi.”

 

Citat fra Dansk Psykoterapeutforening

LiDT ORDFORKLARiNG

“Det er vores erfaring, at mange mennesker, der ikke har haft berøring med området, har svært ved at skille deforskellige “psyko-begreber” ad. Her følger en oversigt:

En psykoterapeut er for så vidt blot en person, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Men hvis psykoterapeuten er Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (eller MPF) garanterer foreningen, at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.

En psykiater er en læge med specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). En psykiater kan ordinere medicin. Flere og flere psykiatere tager en psykoterapeutisk efteruddannelse.

En psykolog = en cand. psych. har en universitetsuddannelse i psykologi. Dette er hovedsageligt en teoretisk uddannelse, som ikke inkluderer uddannelse som psykoterapeut. Mange, men ikke alle, psykologer efteruddanner sig i psykoterapi.

En psykoanalytiker er en psykoterapeut, der efter uddannelse hertil udøver en bestemt form for psykoterapi, nemlig psykoanalyse. Psykoanalytikere kan lige som andre psykoterapeuter have forskellige grunduddannelser.”

 

Citat fra Dansk Psykoterapeutforening