EKSiSTENTiEL PSYKOTERAPi – Odense – Fyn – Skype

eksistentiel psykoterapi fyn - eksistentiel psykoterapi odense

EKSiSTENTiEL PSYKOTERAPi

Odense – Fyn – Langeland – online

 

Set fra et EKSiSTENTiEL PSYKOTERAPi perspektiv, som er en blandt mange dele af min psykoterapeutiske uddannelses- og erfaringsbaggrund, er jeg optaget af, hvad der er din virkelighed. Jeg er interesseret i hvordan du oplever dit liv, og hvad du har brug for, for at komme til at udvikle dig og trives bedst muligt.

Jeg tager med åbenhed, sammen med dig udgangspunkt i din nuværende virkelighed, som sandsynligvis både består af lyse og mørke sider.

Med udgangspunkt i nuet, retter vi sammen fokus på din fremtid, på dine ønsker, dine drømme, kortsigtede mål, langsigtede mål, ambitioner, kreative interesser og kærlighed til andre mennesker og til dig selv. Ting som giver mening i livet.

Vi har som mennesker alle forskellige måder at anskue verden på. Vi ser verden igennem ‘vores unikke briller’, som danner vores individuelle billeder af verden.

Vores billede af verden er skabt gennem vores opvækst, vores relationer til vores forældre, vores møde med de andre voksne, der har passet os, vores tid i institutioner, vores skolegang, vores venner, vores familie, partnere, kollegaer m.v.

eksistentiel psykoterapi fyn

Vores verdensbilleder er skabt i samspillet i relationerne i de omgivelser og betingelser vi har levet i, siden vi blev født.

I vores møde med andre, bliver vores eget billede af verden påvirket og udfordret. I mødet med og relationerne til andre mennesker, bliver vi opmærksomme på at andre mennesker har andre billeder af virkeligheden – og samtidig er vi forbundet til hinanden.

Det er i relation til andre mennesker, at vores egen personlighed bliver tydelig og træder i karakter. Og i følge den eksistentielle tilgang, finder vi os selv og bliver os selv, gennem vores relationer til andre mennesker.

Og alting forandrer sig hele tiden. Bevidst og ubevidst søger vi at finde mening.

Angst, som er et grundvilkår i vores menneskelige eksistens, kan komme til at fylde i vores tilværelse, når vi ikke kan finde mening med vores liv, eller med det vi møder i livet, eller på vores vej mod at opnå vigtige mål i livet.

Som psykoterapeut møder jeg ofte eksistentielle temaer og emner omkring:

Angst
Døden
Frihed
Isolation
Meningsløshed

Samt de bevidste og ubevidste tanker, følelser og adfærdsformer, som disse grundvilkår afføder hos os mennesker.

I situationer, hvor vi bliver angste, når vi i livet uundgåeligt kommer i kontakt med de enkelte grundvilkår, benytter vi os typisk af tillærte overlevelsesstrategier og forsvarsmekanismer, for at finde umiddelbar tryghed. En tryghedsadfærd, som måske virker her og nu og som også sørgede for vores overlevelse og at vi klarede os, tidligere i livet, men som i dag typisk vil virke begrænsende og måske ligefrem destruktiv på vores udvikling og livsudfoldelse, i relation til os selv og andre.

EKSiSTENTiEL PSYKOTERAPi er en psykoterapeutisk tilgang til få bevidsthed om og mulighed for at udvikle os i retning at det vi har brug for og længes efter, samtidig med at vi lærer at tage os af de vanskeligheder og udfordringer vi uundgåeligt møder og har mødt i livet. Det kan læres og udvikles, på en måde, så vanskelighederne ikke længere behøver at stå i vejen for at skabe et godt liv.

 

by

CETRiNE

CAROLiNE LiV

BOES BLiSØE

Specialist i Mindfulness, Kognitiv Terapi, Terapeutisk Massage, Parterapi, Imago-Relationsterapi, Kropsterapi, Organisk Psykoterapi & Psykoterapeut Mpf  –  har mere end 29 års Psykoterapeutisk Erfaring.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening, foreningen af uddannede Psykoterapeuter og Psykoterapeutiske uddannelsessteder i Danmark.

eksistentiel psykoterapi fyn - eksistentiel psykoterapi odense
Eksistentiel Psykoterapi Odense - Eksistentiel Psykoterapi Fyn - Eksistentiel Psykoterapeut Odense - Eksistentiel Psykoterapeut Fyn
eksistentiel psykoterapi fyn - eksistentiel psykoterapi odense
Eksistentiel Psykoterapi Odense - Eksistentiel Psykoterapi Fyn - Eksistentiel Psykoterapeut Odense - Eksistentiel Psykoterapeut Fyn