DANSE TERAPi   Odense – Fyn – Langeland

DANSE TERAPi

 

DANSETERAPi & BEVÆGELSESTERAPi

 

KROP og BEVÆGELSE er en naturlig og vigtig del af personlig og professionel udvikling.

Krop, sind, handling og bevidsthed er i et stadig samspil og virker ind på hinanden.

Man kan udvikle sig såvel personligt som professionelt gennem kroppen.

 

For at kunne handle konstruktivt i alle mulige sammenhænge i livet, er bevidsthed om, hvem vi er, på mange niveauer af vores væsen, kropsligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt, adfærdsmæssigt, livshistorisk, af rigtig vigtig betydning.

Når vi ved hvem vi er, og kender os selv godt, når vi ved hvad vi står for, og hvad der er vigtigt for os, kan vi tage mere bevidste valg og beslutninger, både på den korte og den længere bane i livet.

Gennem danseterapi får du mulighed for at lære dig selv at kende, ofte på helt nye og uopdagede måder, gennem krop, bevægelse, og bevidsthed. Og det kræver ingen kundskaber indenfor dans. Men mere en åbenhed for at ville udvikle sig og måske få løst vanskeligheder eller problemer, på en én gang både nænsom, kraftfuld, dyb og kreativ måde, som kan skabe større livfuldhed og bevægelighed i personligheden, trin for trin.

Danseterapi kan indgå som en del af terapi, coaching, selvudvikling, kurser, undervisning og uddannelse.

Gennem danseterapi bringes krop og bevidsthed aktivt og kreativt i spil, hvor nye bevægelses- og livsmuligheder kan udforskes og integreres på mange nivauer.

Når vi danser, sættes krop, fantasi og følelser i bevægelse; det er på en måde en udforskningsleg.

Ved at udtrykke vores følelser og behov symbolsk,
gennem bevægelse eller dans, kommer vi i kontakt med legende og udviklende processer i os selv.

Danseterapi handler om at komme hjem til kroppen – hjem til os selv og få kontakt med vores egen livskraft.

Konkret kan vi eksempelvis arbejde med bevægelses- og kropsbevidsthed gennem visualisering, centrering, grounding, arbejde med grænser, roller, udforskning af bevægelsesmuligheder, afspænding, mindfulness, yoga og at sætte ord på egne oplevelser m.m.

Det er grundlæggende terapeutisk erfaring, at: Personligheden kommer til udtryk gennem bevægelse.

Vores krop, sind, handlinger, følelser, behov og bevidsthed er i et konstant samspil og virker ind på hinanden.

Gennem kropsopmærksomhed og bevægelses bevidsthed, skabes mulighed for at ubevidste sider af vores personlighed kommer frem og kan udforskes, bearbejdes og integreres, så vi kan udvikle os og blive mere hele, frie og fleksible, både i krop og psyke, og
bevæge os med retning mod det der virkelig giver mening i vores liv.

‘Express yourself’ hedder Charles Wrights gamle soul dansehit fra 1970.

Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense
Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense
Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense
Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense
Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense
Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense
Danseterapi Odense - Danseterapi Fyn - danse terapi fyn - danse terapi odense - danse-terapi fyn - danse-terapi odense