ACT-TERAPi  Odense – Fyn – Langeland – online

act - terapi Fyn - act -terapi Odense - ACT-TERAPi Odense - ACT-TERAPi Fyn

ACT-TERAPi

Odense – Fyn – Langeland – online 

 

ACT-ACCEPTENCE & COMMiTMENT TERAPi

 

ACT står for ‘Acceptance & Commitment Therapy’ og er en videre udvikling af KOGNiTiV TERAPi & KOGNiTiV ADFÆRDSTERAPi. Metoden har baggrund i solid videnskabelig dokumentation.

 

Via ACT-terapi fokuserer vi på at finde dine værdier, så du kan leve efter det, der virkelig er vigtigt og giver mening for dig.

Metoden lægger vægt på accept, engagement, psykisk fleksibilitet og mindfulness processer, samt at du udvikler en åbenhed over for alle de oplevelser, du møder.

Metoden fokuserer ikke kun på et enkelt problem, men griber fat i menneskets kompleksitet og viser, hvordan
du kan skabe et liv, hvor du er tilfredse med dig selv og dine omgivelser.

Gennem ACT-terapi lærer du, hvordan du ved at acceptere eksempelvis angst, frygt, vrede, smerte eller sorg, kan leve helt og fuldt med din livshistorie.

 

ACT-acceptence & commitment terapi Odense - ACT-acceptence & commitment terapi Fyn

 

Mere om ACT – Kognitiv Terapi

[Acceptance and Commitment Therapy] er en tilgang til terapi, coaching og personlig udvikling, som handler om at leve i overensstemmelse med dine værdier – i stedet for at kæmpe med eller flygte fra dine problemer.

Metoden hjælper dig med at udvikle psykisk fleksibilitet.

ACT-terapi kan hjælpe dig med mange forskellige slags vanskeligheder, eksempelvis angst, stress, depression, spiseforstyrrelse, smerter eller kroniske sygdomme.

Metoden har baggrund i efterhånden solid videnskabelig dokumentation.

Problemer og vanskeligheder kan fylde rigtig meget, og påvirke ens livskvalitet i meget uhensigtsmæssig retning. Og mange har det sådan, at det problematiske skal forsvinde, før de kan leve deres liv. Men en del kroniske sygdomme går aldrig over. Og med psykiske problemer er det tit sådan, at jo mere vi prøver på at få dem til at gå over, jo mere fylder de.

ACT-terapi hjælper med at vende tingene om, ved at fokusere på at gøre det der er vigtigt, det der har værdi og giver mening for én – i stedet for at bekæmpe problemerne.

Gennem ACT-metoden hjælpes man med at arbejde med at acceptere og rumme de ubehagelige følelser, som man ikke umiddelbart kan slippe af med – og ofte går de så over.

Metoden hjælper også med at lære at distancere sig fra negative tanker og tankemylder – så de ikke kommer til at styre ens liv.

I ACT-terapi arbejdes endvidere med nærvær – at blive mere nærværende – at kunne være helt til stede i alle situationer, med det der er – for at kunne leve og opleve livet helt og fuldt.

 

ACT-terapi Fyn - ACT-terapi Odense - ACT-acceptence & commitment terapi Fyn - ACT-acceptence & commitment terapi Odense

 

Mere om ACT-terapi

ACT-terapi er en accept- og eksporneringsbaseret psykoterapeutisk behandlingsform, som er forankret i den nyeste psykologiske
forskning.

Med ACT-terapi arbejdes der hen imod at udvikle psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at udleve vigtige personlige værdier frem for at befinde sig i en uendelig kamp mod sine egne negative tanker, følelser, kropslige fornemmelser eller symptomer – og den deraf følgende ofte uhensigtsmæssige adfærd.

Mindfulness er en vigtig del af ACT-terapi. Evnen til at være i kontakt med nuet trænes, fordi det er en vigtig proces i udviklingen af psykologisk fleksibilitet.

ACT-terapi handler om at tage imod det, som livet tilbyder, og peger på en vej ud af lidelse ved at rette fokus på det, som virkelig betyder noget i ens liv.

ACT-terapi er en behandlingsform, der anvendes på tværs af mange symptombilleder som f.eks. angst, OCD, PTSD, depression, misbrug, kroniske smerter og spiseforstyrrelser.

Men frem for alt er ACT en særlig måde at være i verden på og som sådan til gavn og inspiration for alle mennesker.

 

ACT-acceptence & commitment terapi Odense - ACT-acceptence & commitment terapi Fyn

 

by

CETRiNE

CAROLiNE LiV

BOES BLiSØE

 

Specialist i Mindfulness, ACT-Acceptence & commitment terapi, Kognitiv Terapi, Terapeutisk Massage, Parterapi, IMAGO-relationsterapi, Kropsterapi, Organisk Psykoterapi & Psykoterapeut Mpf  – har mere end 29 års Psykoterapeutisk Erfaring

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening, foreningen af uddannede Psykoterapeuter og Psykoterapeutiske uddannelsessteder i Danmark.

ACT-TERAPi Odense - ACT-TERAPi Fyn
ACT-Acceptence & Commitment Terapi Odense - Fyn - ACT-Terapi Odense - ACT-Terapi Fyn

KERNEPROCESSER i ACT

– der gør det muligt at opnå større psykisk fleksibilitet:


Accept,
som er det modsatte af undgåelse af ubehagelige følelser, tanker og kropslige fornemmelser. I stedet handler det om at være åben og villig til at tage imod og opleve disse følelser, tanker og kropslige sansninger uden at forsøge at ændre deres hyppighed og form.

Deffusion er at underminere uønskede funktioner af tanker (altså det, som tankerne kan få personen med fx angst til at gøre) ved at se tanker som blot tanker. Man kan lære en lang række deffusionstek­nikker, som gør, at man ikke tager tankerne bogstaveligt.

Nærvær er at være i nuet og dermed have en god kontakt til det, som reelt opleves. Det betyder, at ens adfærd bliver mere fleksibel og bedre kan rettes imod ens værdier. Når man er nærværende, bliver tænkningen og sproget brugt til at beskrive mere end til at dømme og forudsige, hvad der sker.

Selvet som kontekst er at skabe kontakt med selvet som en position, man oplever ting fra, og hvorfra accept af private oplevelser er mindre truende.

Værdier er valgte livsretninger, som vejleder den enkelte i vedkommendes handlinger og skaber mening i livet.

Engageret handling er at opbygge og udvide adfærdsmønstre, som er i forlængelse af værdierne.

 

ACT Hexaflexmodellen - ACT-terapi Fyn - ACT-terapi Odense - ACT-Acceptence & Commitment Terapi Odense Fyn

ACT-TERAPi Odense - ACT-TERAPi Fyn