DEPRESSiON

Odense – Fyn

DEPRESSiONS TERAPi

 

TiD OG RUM TiL SAMTALE, TERAPi, REDUKTiON & FOREBYGGELSE
af depression, tilbagevendende depression, tristhed, psykisk sårbarhed og nedtrykthed.

LiNK’s til:
Symptomer på depression
Mindfulness baseret Kognitiv Terapi
Individuel Psykoterapi
Soft Massage
Parterapi
Parterapi mod depression
ACT-Acceptance and Commitment Therapy
Spiseforstyrrelse

Depression er en meget almindelig sygdom.

Depression er en folkesygdom, som rammer omkring
150.000 danskere årligt.
(Kilde: Depressionsforeningen).

For nogle kan depression være en ganske let tilstand
af tristhed, der i visse tilfælde går over af sig selv.
For andre er det en mere alvorlig og lidelsesfuld tilstand,
som kan blive livstruende.
Depression er en sygdom, som rammer bredt
i forhold til depressionsramtes normale funktionsniveau.
Den påvirker både følelseslivet, kroppen, tænkningen,
adfærden og motivationen.

Mange symptomer vil kunne genkendes af de fleste
mennesker; man kan f.eks. opleve at føle sig trist en
gang imellem, at være ukoncentreret, at have søvnvanskeligheder eller mangle energi.
Men for at der er tale om en depression, skal
symptomerne have en vis sværhedsgrad, der skal være
et vist antal symptomer til stede på en gang, og de skal
have været der mere eller mindre hele tiden igennem
mindst 14 dage.
Om disse kriterier er opfyldte, kræver en professionel
vurdering, oftest af en læge.
Diagnosen stilles på baggrund af det system, som hedder
ICD-10 (WHO), hvor man med grundig udspørgen
afdækker, om depressionssymptomerne er til stede.

Har man en depression, kan behandling være
nødvendig. Depression kan behandles og bliver som
oftest helbredt. En væsentlig årsag til at søge behandling
er, at behandling kan forkorte depressionens forløb og
minimere de mange konsekvenser, en depression har.
Behandling kan også reducere antallet af tilbagefald og
nye depressioner. Til tider kan depression ligefrem være en livstruende sygdom, hvor personen tænker på selvmord
eller ikke kan sørge for at drikke og spise.
I sådanne tilfælde er behandling en nødvendighed.

Personer, som går med ubehandlede depressioner, vil
typisk få flere og dybere depressioner. Undersøgelser tyder
på, at de første depressive episoder i et menneskes liv ofte
er provokeret af et psykisk traume (det kan f.eks. være, at
man bliver fyret, skilt eller oplever andre belastende begivenheder), men ved efterfølgende episoder skal der tilsyneladende mindre og mindre til at udløse depressionen.

KONTAKT Psykoterapeut MPF CHETRiNE BOES
for yderligere information og tidsbestilling.

Depression Odense /Fyn - Terapi mod depression Odense