Psykoterapi
Psykoterapi Odense - Psykoterapi Fyn - Psykoterapeut Odense - Psykoterapeut Fyn

Odense/Fyn

 

OPLEVER DU VANSKELiGHEDER i DiT LiV?

GÅR DU RUNDT OG HAR DET SKiDT? 

– LÆNGES DU EFTER EN BEDRE LiVSKVALiTET?

 

SÅ HAR DU MULiGHED FOR AT FÅ MiN PSYKOTERAPEUTiSKE HJÆLP, VÆRKTØJER OG SELViNDSiGT, DER SKABER KONSTRUKTiV UDViKLiNG OG POSiTIV FORANDRiNG – PÅ DE OMRÅDER i DiT LiV DU HAR BRUG FOR OG ØNSKER. METODERNE JEG ANVENDER i MiNE PSYKOTERAPi SESSiONER, ER VELDOKUMENTEREDE & FORSKNiNGSBASEREDE. JEG HAR iNTENSiV PSYKOTERAPEUTiSK ERFARiNG
SiDEN 1994. 

 

BESTiL TiD &/eller FORLØB HER 

 

 

 

 

 “Jeg har en succesrate,
på mere end en fordobling
i oplevet livskvalitet
hos mine klienter
– undervejs og efter
et personligt designet
og gennemført terapiforløb.”

 

 

 

 

 

Psykoterapi Odense 

Psykoterapi Odense er for alle – der ønsker hjælp til personlig udvikling og vækst – til at komme videre i livet – måske
i en situation, hvor livet gør ondt, fordi du er ramt af en krise, et tab, traume, stress, angst, depression, relationsproblemer i parforholdet, familien, på jobbet eller andre vanskeligheder – som kan være akut opstået, eller som måske har stået på længe.

Det kan være små eller større problemer, måske mere grundlæggende ting, i forhold til dig selv, eller i relation til andre, og som du ønsker hjælp til at forandre, sådan at du kan komme til at ‘navigere’ mere helstøbt, trygt og frit i livet – med alt det der er.

Psykoterapi er for dig, som længes efter mere dybde, større selvindsigt og forståelse for den du er, og det du oplever og har oplevet – at blive mere bevidst om dig selv, lære dig selv og dine tanker, følelser og reaktionsmønstre og måder at være sammen med dig selv og andre på bedre at kende, samt finde årsagen til at netop du reagerer som du gør.

Gennem Psykoterapi Odense /Fyn får du mulighed for at tage mere bevidste valg og ansvar for dit liv.

Så kan du handle mere hensigtsmæssigt – og i overensstemmelse med dine egne værdier – og herved opnå større tilfredshed og meningsfuldhed i alle sammenhænge.

Jeg lægger vægt på at psykoterapi ikke alene handler om at løse problemer, men om menneskelig selvindsigt, vækst og livskvalitet, så du mere fuldkomment kan udfoldelde dine personlige potentialer, værdier, drømmer og visioner – hvis du vil.

 

 

 

TESTiMONiALS

Andre siger:

 

“Chetrine er et unikt menneske uden sammenligning, hvis man tror på engle må hun være en af dem. Og ikke mindst en tryg og professionel samarbejdspartner i et terapeutisk forløb… 5 ud af 5 mulige stjerner fra mig.” 

– 45-årig kvinde, Grafisk Designer –

 

 

“Jeg vil takke dig rigtig mange gange for den hjælp du har givet mig i det her år, det har været den bedste terapi jeg nogensinde har fået.”

– 34-årig mand, universitets studerende – (som har gået i mange forskellige terapi-, psykolog- og behandlingsforløb, siden teen-age årene) – 

 

 

 

by CHETRiNE BOES

Specialist i Mindfulness, Kognitiv Terapi, Terapeutisk Massage, Parterapi, Kropsterapi, Organisk Psykoterapi & Psykoterapeut Mpf  – har mere end 22 års Psykoterapeutisk Erfaring

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening, foreningen af uddannede Psykoterapeuter og Psykoterapeutiske uddannelsessteder i Danmark.

 

 

Læs mere om Psykoterapi Odense
Citat fra Dansk Psykoterapeutforening

“HVAD ER PSYKOTERAPi?

Psykoterapi Odense – Fyn er en behandling, der består af regelmæssige samtaler hos en uddannet psykoterapeut gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapi kan ses som en samarbejdsrelation mellem to parter, klienten og terapeuten. Begge deltager i arbejdet, men klienten/patienten er hovedpersonen, den person om hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig.

Terapiens rammer aftales normalt på forhånd, således at mål, tidsperspektiv, mødested og pris er fastlagte fra starten, men naturligvis om nødvendigt kan justeres efter fælles overenskomst.

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode. Oprindeligt blev den udviklet omkring århundredeskiftet – som psykoanalyse – af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter.

Med tiden er der opstået forskellige psykoterapeutiske retninger, hvoraf de vigtigste overordnede hovedretninger (referencerammer) er den psykoanalytiske/psykodynamiske, den eksistentialistiske/humanistiske, den systemiske/strukturelle og den kognitive/adfærdsterapeutiske.

Efterhånden blev der også udviklet flere metoder (værktøjer) inden for de forskellige psykoterapeutiske retninger: kropsterapi, oplevelsesorienteret terapi, jungiansk analyse, familieterapi af forskellige retninger, drømmeanalyse, gestaltterapi, tegneterapi, hypnoterapi, åndedrætsterapi, fobitræning, samlivsterapi (sexterapi), musikterapi, transaktionsanalyse m.m.m. Mange psykoterapeuter har kendskab til flere retninger og metoder.

Man kan gå i psykoterapi som individuel klient, man kan gå i parterapi, deltage i gruppeterapi, eller man kan gå i familieterapi, hvor større eller mindre dele af familien også deltager.

 

HVEM KAN HAVE GAVN AF PSYKOTERAPi?

Psykoterapi Odense – Fyn kan være hjælpsom for mange mennesker. Det kan være man ønsker hjælp til personlig udvikling, til at komme videre i sit liv. Det kan også være man er i en krise (fx. ved en skilsmisse, en traumatisk krisesituation eller man har mistet en vigtig person o. lign.) og har brug for hjælp til at komme igennem den.

Man kan føle, at man er gået i stå, at livet glider forbi en, eller måske lider man af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, isolationstendens, psykosomatiske symptomer, spiseproblemer, følger efter incest m.v.

Der kan også være problemer med arbejdet eller der kan være gået knuder i parforholdet – måske havner man gang på gang i de samme konflikter, eller der er vanskeligheder i sexlivet eller problemer i forhold til børnene.

Parathed til at udforske sig selv, selv om det muligvis indimellem kan være smertefuldt, og til at betro sig om personlige og intime forhold til psykoterapeuten er en god forudsætning for en vellykket terapi.

 

BLIVER MAN LYKKELIG AF AT GÅ I PSYKOTERAPI?

Der findes ikke en “lykkepille” – i hvert fald skal man ikke regne med at blive lykkelig af at spise den.

Psykoterapi er heller ikke vejen til evig lykke. Men psykoterapi kan hjælpe til, at man bliver mere bevidst om sig selv og sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

På den måde kan psykoterapi føre til større tilfredshed med sig selv og sin tilværelse. Det er dog ikke noget man får forærende hos terapeuten.

Man må være indstillet på selv at gøre en indsats – og nogle gange kan det være hårdt arbejde at gå i terapi.

 

LiDT ORDFORKLARiNG

Det er vores erfaring, at mange mennesker, der ikke har haft berøring med området, har svært ved at skille deforskellige “psyko-begreber” ad. Her følger en oversigt:

En psykoterapeut er for så vidt blot en person, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Men hvis psykoterapeuten er Medlem af Dansk Psykoterapeutforening (eller MPF) garanterer foreningen, at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.

En psykiater er en læge med specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). En psykiater kan ordinere medicin. Flere og flere psykiatere tager en psykoterapeutisk efteruddannelse.

En psykolog = en cand. psych. har en universitetsuddannelse i psykologi. Dette er hovedsageligt en teoretisk uddannelse, som ikke inkluderer uddannelse som psykoterapeut. Mange, men ikke alle, psykologer efteruddanner sig i psykoterapi.

En psykoanalytiker er en psykoterapeut, der efter uddannelse hertil udøver en bestemt form for psykoterapi, nemlig psykoanalyse. Psykoanalytikere kan lige som andre psykoterapeuter have forskellige grunduddannelser.”

Psykoterapi er en bæredygtig vej

Psykoterapi er den mest bæredygtige tilgang til sund og holdbar bearbejdelse af kriser, konflikter, frustrationer eller psykiske sårbarheder som angst, stress, depression, smerter, sorg m.m.

For mange mennesker (inklusiv mig selv, for mange år tilbage) er personlige, relationelle, familiære og arbejdsrelaterede vanskeligheder anledning til at søge psykoterapi – sådan at man kommer til at forstå sig selv og det man er en del af fra flere og dybere vinkler, og sådan at du også får mulighed for at få og finde nye tilgange og løsninger til at håndtere det som er svært eller udfordrer dig.

I et psykoterapi-forløb hos mig, bliver du set, hørt, støttet og udfordret, tilpasset den du er og det du har brug for. Jeg hjælper dig igennem et psykoterapi-forløb, hvor vi mødes en gang om ugen eller hver 14 dag, til at udvikle dig og vokse som menneske gennem en krise eller andre vanskelige omstændigheder du er havnet i, (i stedet for at du går ned med det!).

Psykoterapi giver dig ny selv indsigt, viden og psykologiske værktøjer der hjælper dig med at (gen)skabe en sund, naturlig og fleksibel livskvalitet og en holistisk helheds balance som du i krop og sind, følelsesmæssigt og i dine relationer til andre vil næres af, udvikles med og kunne komme til at trives med.

Psykoterapi er en behandling

Psykoterapi er en behandling, der består af regelmæssige terapi sessioner gennem kortere eller længere tid, fra nogle uger op til flere år.

Psykoterapi hos mig i Odense C på Fyn er en samarbejdsrelation mellem to parter, klient og terapeut. Begge deltager i arbejdet, hvor klienten er hovedpersonen, den om hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om.

Hvis du vil have forøget livskvalitet og frihed til at være dig – alene og sammen med andre – så er der virkningsfulde muligheder i et terapiforløb.

Jeg tager udgangspunkt der hvor du er – og sammen søger vi at finde den dybereliggende årsag til problemerne,
og nye veje at gå.

Måske er der også noget der holder dig tilbage fra at se på det du ønsker dig…!?

Parathed til at udforske dig selv, og gøre en indsats, selvom det indimellem kan være smertefuldt, og nogle gange hårdt arbejde at gå i terapi – samt villighed til af betro dig om personlige og intime forhold er en god forudsætning for en vellykket terapi.

Psykoterapi Odense er en proces, som sigter mod at blive og være sig selv, den man virkelig er

Et psykoterapeutisk forløb foregår i fuld fortrolighed. Jeg har som psykoterapeut tavshedspligt.

Jeg arbejder ud fra den overbevisning at tryghed, nærvær, respekt, kontakt og fordybelse er af den mest vitale betydning for at forandring og udvikling kan ske.

 

Vanskeligheder og udfordringer som Psykoterapi kan hjælpe med

Vil du læse lidt mere om, hvad Psykoterapi kan hjælpe dig med, så læs videre her under:

Forskellige problematikker, en personlig krise, angst, stress, depression, spiseforstyrelse, vanskeligheder i familielivet, problemer i parforholdet, skilsmisse, dødsfald, konflikter, jobskifte, arbejdsløshed m.v. kan medføre at vi ‘går i stå’ –
og måske ønsker at få professionel hjælp til at komme videre og skabe ny udvikling og forståelse i vores liv og vores
relationer.

Psykoterapi er en personlig process. Og jeg arbejder sammen med dig – trin for trin – i et tempo og på en måde, som tilpasses det du har brug for.

Du vil komme til at lære dig selv bedre og mere dybdegående at kende – samtidig med at du kan begynde at leve dit liv, baseret på værdier, der virkelig kan komme til at bringe mening i dit liv, samtidig med at du kan lære at leve med og måske forandre selv de vanskeligste problematikker til positiv udvikling.

Psykoterapi Odense kan bl.a. være hjælpsom til problematikker og emner som du også kan læse mere om her:

HVORFOR PSYKOTERAPi
Lær dig selv bedre og dybere at kende

Så vil du lære dig selv bedre og dybere at kende, gennem ny indsigt, viden og forståelse af dig selv?

Og vil du fx lære at være sammen med, forstå og have konstruktive dialoger i dine dine vigtige relationer til andre? Så du kan komme til at leve dit liv, så det giver mening og er nærende for dig og andre.

Hvis du gerne vil ha’ mere ud af dit liv – og ønsker dig en bedre livskvalitet – den korte tid vi er her ..!?

Så kan du have brug for tid og måske støtte og inspiration til at skabe positiv forandring og udvikling, via Psykoterapi Odense. Professionel psykoterapeutisk og holistisk støtte og inspiration, der kan give dig indsigt og redskaber og være katalysator for at du kan udvikle dig, og tage skridt i retning mod øget trivsel – på måder, som er effektfulde og meningsfulde – og tilpasset dig og dine vigtigste relationer. Så du kan bryde med vanskeligheder og måske ‘gamle’ indgroede kodninger – som ikke længere tjener dig godt.

Investering i en bedre livskvalitet

Psykoterapi er en investering i en generel øget livskvalitet, som du kan få gavn af i alle sammenhænge, relationer og situationer – i alle dit livs forhold – resten af livet.

Så hvorfor vente?      

BESTiL TiD &/eller FORLØB HER 
Chetrine er passioneret

Jeg er passioneret omkring at tilgå komplekse psykologiske, følelsesmæssige, fysiske og relationelle omstændigheder på måder som er enkle og veldokumenterede – og som derfor virker, når man bruger dem.

Jeg ønsker at gøre det tilgængeligt for dig – og enhver – som ønsker den frihed og meningsfuldhed der er i at lære og udvikle sig i retning af det som giver mening for en, og som giver en øget livskvalitet og balance inde i dig og i relation til det og dem omkring dig.

Terapiformer & Metoder

LÆS HER OM DE TERAPiFORMER & BEHANDLiNGSMETODER JEG ANVENDER, tilpasset den enkeltes behov og forandringsønsker:

TERAPiFORMER & METODER