MiNDFULNESS

iNDiViDUELT Odense

i Odense C på Fyn og via Skype


MiNDFULNESS iNDiViDUELT HENVENDER SiG TiL DiG, DER ØNSKER
AT TRÆNE BEViDST NÆRVÆR OG FiNDE iNDRE RO, SOM KAN ØGE DiN LiVSKVALiTET – MARKANT. MiNDFULNESS iNDiViDUELT ER FOR DiG, SOM ØNSKER DEN MULiGHED FOR HELT PERSONLiG FORDYBELSE i DET DER HELT SPECiFiKT ER ViGTiGT FOR DiG, SOM ET iNDiViDUELT MiNDFULNESS FORLØB GiVER MULiGHED FOR.

 

Individuel Mindfulness Odense - Individuel Mindfulness Fyn

 

Et individuelt mindfulness forløb eller konsultationer er for dig der ønsker at øge din livskvalitet generelt – måske markant – og komme personligt bagom og i dybden med dine individuelle problemer, så de forandres positivt via mindfulness-terapi og -træning.

 

BESTiL DiT FORLØB HER

 

Jeg har igennem tiden haft rigtig mange (som i RiGTiG, RiGTiG, RiGTiG MANGE) skønne mennesker i individuelle mindfulness forløb. Og jeg GLÆDER mig hver gang, ydmygt og taknemmeligt, over at disse mennesker oplever mere end en fordobling i deres livskvalitet generelt og på de specifikke områder de ønskede at forandre i deres liv (plus de positive sidegevinster de også får) – både undervejs og efter 8-sessioners mindfulness forløbet er integreret og gennemført – det er en fantastisk forandring der sker på blot få til 8 uger.

 

I de individuelle mindfulness sessioner er der mulighed for at arbejde specifikt og dybtgående med personlige problemstillinger, via mindfulness, (og vi kan ud fra dine behov og ønsker tilføje andre terapeutiske tilgange, når det vil være givtigt eller nødvendigt, for optimalt udbytte). I et individuelt mindfulness forløb er du i centrum, og jeg hjælper dig med at blive mere nærværende og bevidst opmærksom på dine ressourcer, dine værdier, dine selv-sabotage mønstre og det der forhindrer dig i at leve i en sund naturlig balance med dig selv dine relationer og dine omgivelser. Et individuelt mindfulness terapi forløb og psykoterapeutisk samtale vil støtte dig i at blive mere accepterende, anerkendende, mild og (selv)kærlig over for alle aspekter af dig selv og dit liv, hvilket skaber grundlaget for naturlig sund balance og heling.

 

 

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

“Jeg er simpelthen så glad for forløbet her hos dig. Både jeg og min familie synes det er helt fantastisk, hvad der er sket med mig i løbet af de 8 uger jeg har gået hos dig.”

 – 34 årig Bankmand –

 

 

“Det er virkelig fantastisk, hvad mindfulness kan gøre – på kort tid! Jeg er vildt imponeret og meget taknemmelig!”

 – 20 årig Universitetsstuderende (kvinde) –

 

 

“Jeg oplever mere ro i livet og en lettere lykke, mere smil og at jeg sætter pris på de helt små ting. Jeg elsker mit liv, der hvor jeg er med jobbet, mine venner og familie og det er skønt!”

– 32 årig Håndværker (mand) –

 

 

LÆS MERE OM HVAD ANDRE SiGER

 

BESTiL DiT FORLØB HER

 

 

MERE OM MiNDFULNESS

 

 • Mindfulness kan defineres som en bevidst handling, hvor opmærksomheden rettes mod nuet på en ikke vurderende måde.
 • Mindfulness betyder, at være opmærksom på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme.
 • Mindfulness drejer sig om at være fuldt til stede i nuet og at opleve sine tanker, følelser og sansninger, uden nødvendigvis at skulle identificere dig med dem.
 • Mindfulnes handler om at være en neutral iagttager af det nuværende øjeblik. Denne form for opmærksomhed gør det muligt at udvikle accept af den virkelighed der er, i det aktuelle øjeblik.
 • Mindfulness træning skaber fleksibilitet i din tænkning og øger din mulighed for at styre din opmærksomhed i retning af det der er vigtigt at fokusere på.
 • Mindfulness træner og forandrer hjernen positivt.

Når vi via mindfulness trænes i at være opmærksomme på en bevidst og åben måde, og bliver opmærksomme på vores tilbøjelighed til at bedømme og vurdere – på hvad vi kan lide og ikke lide – på forventninger og fordomme, kan vi opnå en større frihed i modsætning til at være fastlåste af ubevidste automatiske tanker.

Den positive effekt af mindfulness træning kan forklares ved, at metoden udvikler en meta kognitiv opmærksomhed, hvilket vil sige at man lærer at iagttage tankeprocesserne, imens de finder sted. Herved skabes en ændring i forhold til de oplevede mentale begivenheder – tanker ses som tanker – og ikke som en afspejling af virkeligheden.

Der findes dokumentation for at mindfulness træning kan mindske og forebygge lidelser som stress, angst, depression og psykisk/fysisk smerte. Bl.a. ved at den meta kognitive opmærksomhed gør det lettere at opfange begyndende tegn på disse tilstande.

Mindfulness er de seneste år således med succes blevet anvendt i behandling af disse lidelser.

Mindfulnesstræningen foregår som guidede meditationer, øvelser i krops-opmærksomhed og hjemmeopgaver fra gang til gang.

Mindfulness er hos mig ofte en del af et individuelt terapi forløb.

Jeg tilbyder tilbyder også  mindfulness træning i forbindelse med kurser, coaching, massage, erhverv, parterapi, familieterapi og som gruppeforløb.

 

 

SNUP EN PLADS PÅ NÆSTE GRUPPE FORLØB HER

 

BESTiL DiT iNDiViDUELLE FORLØB HER 

 

 

Eller kontakt mig via:

41 63 02 84
cb@corre-inspirre.dk

Mindfulness Odense - Mindfulness Fyn
Individuel Mindfulness Odense - Individuel Mindfulness Fyn

TESTiMONiALS

Det siger andre:

 

“Det er helt vildt godt det her. Jeg sanser og er til stede på en helt ny måde – efter bare 2 sessioner hos dig.
Jeg føler at min hjerne og min krop bliver resettet, med de øvelser du guider mig igennem. Jeg bliver dejlig rolig og afslappet i kroppen – og jeg ser pludseligt at træerne er grønne.
Jeg glæder mig til at skulle igang med de her øvelser derhjemme også. Det bliver rigtig godt, det her forløb.
Og de redskaber du gav mig til en bedre dialog med min kæreste, sidste gang, virker. Hun kan godt lide at jeg møder hende sådan.
Så jeg er en glad mand!”

– 36-årig mand, far og rejsemontør –

 

 

“De sidste 8 uger har sessionen med dig været højdepunktet i løbet af ugen, fordi jeg har mærket dén kæmpe forskel, det har gjort for mig at komme hos dig.
Du er et meget åbent og varmt menneske. Inden første session har jeg måske skammet mig lidt over mine problemer, men du har aldrig nogensinde fået mig til at føle, at jeg havde grund til det. Derimod har du været forstående og meget imødekommende over for dét, jeg har ønsket at arbejde med. Ligeledes har du fået mig til at indse, at det ikke er min egen skyld, at jeg handler, som jeg gør. Vi er alle underlagt mønstre, som vi har oplevet og stiftet bekendtskab med igennem livet. Ting, vi tager med os, fordi mor, far, ekskæreste osv. har handlet på en særlig måde. Du har fået mig til at forstå, at det er naturligt – men at der findes en løsning på problemet, hvis blot vi selv er villige til at arbejde med det. Du har altså på dén måde givet mig en helt anden indstilling til livet, og hvordan jeg kan være til i selskab med andre mennesker.
Jeg har haft en meget kort lunte og generelt været særligt sensitiv i mødet med andre mennesker – særligt dem, som har været tæt på mig. Jeg har været mistroisk og jaloux, og jeg har været meget dømmende over for mig selv. Derudover har jeg haft problemer med at leve i nuet og turde at være glad. Dårlige tanker har styret min hverdag, og jeg har derfor været lidt depressiv. Jeg har generelt levet mit liv på andres betingelser og ikke haft øje for, hvad der har været bedst for mig selv.
Ved hjælp af meditation, yogaøvelser, åndedrætsøvelser og samtaler med dig har jeg fået opbygget en indre ro, som gør mig i stand til at tackle mine problemer. Du har vist mig, at der er to veje at vælge imellem – den korte og nemme vej, hvor man ikke behøver at tænke på konsekvenserne af ens egne handlinger og ord. Og den knap så oplagte vej, hvor man reflekterer i problemsituationen og reagerer derefter. Ved hjælp af mindfulness kan man træne sin hjerne til at vælge den ikke så oplagte – men fornuftige vej. Mindfulness har gjort mig meget bevidst omkring mig selv, mine følelser, tanker og behov. Først når du er i kontakt med dig selv, kan du vælge, hvor meget ydre faktorer og indre tanker skal styre dig selv og dit liv.
Jeg har genfundet mit normale positive jeg, og dårlige tanker erstattes nu nemmere med positive. Mindfulness er simpelt men effektivt, og jeg synes oprigtigt, at alle mennesker vil have gavn af det.
Mindfulness og du har givet mig lysten til at lære mig selv bedre at kende, og vigtigst af alt: Det har givet mig lysten til at leve mit liv på mine betingelser. Jeg er dig evigt taknemmelig – og jeg er mig selv evigt taknemmelig for at have kontaktet dig og været vedholdende med min træning.
STORT knus til dig, Chetrine 
Varme hilsner, Katrine”

– 24-årig universitetsstuderende –

 

 

“Jeg er simpelthen så glad for forløbet her hos dig. Både jeg og min familie synes det er helt fantastisk, hvad der er sket med mig i løbet af de 8 uger jeg har gået hos dig.
Jeg forstår ikke at det her ikke er langt mere udbredt, som medicin – end det lægerne udskriver!
Jeg opsøgte Chetrine, p.g.a. stress, angst p.g.a. en blodprop og for at komme ud af lykkepiller, som jeg havde fået gennem min læge, mod angst og depression.
Jeg har på dette 8 ugers individuelle mindfulness-forløb hos Chetrine opnået (på en livskvalitets-skala fra 0 – 10) at trappe ud af lykkepillerne, og at komme ud af den ligegyldighed jeg oplevede. Jeg har her rykket mig fra 2- 7, på en skala fra 0 – 10 i livskvalitet.
Mine evner til at håndtere og dæmpe angst og sygdomsangst er gået fra 1, da jeg startede hos Chetrine til nu at være helt oppe på 8.
Mine evner til at håndtere stress er gået fra 3 til 6.
Min lydfølsomhed, som gjorde mig træt, har rykket sig fra 1 til 10.
I det at mærke og sætte mine grænser har jeg rykket mig fra 2 til 9.
I det at dæmpe min pligtopfyldenhed, som dræner mig, er jeg gået fra 0 til 9 i evnen til at mestre at passe bedre på mig selv.
I det at blive bedre til at have fokus på mig selv (jeg har en tendens til at fokusere mere på at tilfredsstille andre, end mig selv) her har jeg rykket mig fra 4 til 6
I det at skrue ned for præstation, har jeg rykket mig fra 0 til 7.
I det at opnå indre ro, har jeg rykket mig fra 0 til 8.
I det at forebygge depression, oplever jeg at være gået fra 3 til 6.
Og min koncentration er rykket fra 0 til 8.
Tak for et virkeligt godt forløb det har så sandelig ‘sparket’ mig i den rigtige retning – du er virkelig dygtig. Jeg er virkelig glad for at have lært dig at kende. Og jeg synes det var helt trist at skulle sige farvel.”

– 30-årig bankmand og far –

 

 

MiNDFULNESS TERAPi HAR VELDOKUMENTERET EFFEKT OVERFOR:

 

 • Stress
 • Udbrændthed
 • Angst
 • Uro
 • Nedtrykthed
 • Depression
 • Hjerte/kar
 • Forhøjet blodtryk
 • ADHD
 • Stress relaterede lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Kroniske smerter
 
 
ANDRE POSiTiVE EFFEKTER VED MiNDFULNESS TERAPi:
 • Større bevidsthed
 • Øget nærvær
 • Større indre ro og
  hvilen i sig selv
 • Bedre evne til at takle
  livskriser
 • Bedre søvn
 • Bedre koncentration og
  evne til at holde fokus
 • Udvikler selvledelse
 • Bedre overblik
 • Øget kropsbevidsthed og
  sanselighed
 • Øget vedholdenhed og
  udholdenhed
 • Større tålmodighed
 • Mindsket reaktivitet fx
  vredesudbrud eller selvskade
 • Øget hukommelse
 • Bedre samarbejdsevner
 • Større empati
 • Beroligelse og afbalancering
  af nervesystemet
 • Balancering af hormonsystemet
 • Nedsat tankemylder
 • Positive følelser styrkes
 • Øget energi
 • Mere overskud
 • Øget selvforståelse
 • Udvikling af selvindsigt
 • Større dybde i livet
 • Bedre jordforbindelse –
  grounding
 • Udvikler integritet
 • Bevidsthed om vaner og
  reaktioner
 • Som del af behandling af
  spiseforstyrelser
 • Som led i vægttab
 • Dybere og bedre åndedræt
 • Styrkelse af immunforsvaret
 • Større selvværd
 • Mere robusthed
 • Bedre livskvalitet